MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Způsoby předávání informací rodičům

31. srpna 2023

Školní informační systémy (ŠIS) pro MŠ Korálek v souladu s GDPR je popsán v kapitole  3/3.3. Školního řádu.

 

Školní web – dlouhodobé informace v jednotlivých sekcích, podrobné informace o organizaci vzdělávání jednotlivých tříd, legislativní rámec školy a dokumenty. Omezené vkládání forografií.

Informační nástěnky v šatnách – informace v „papírové“ podobě.

Aplikace Twigsse –  slouží k rychlému předávání aktuálních informací a fotografií směrem k rodičům. Směrem ke šole pak k omlouvání dětí z docházky.
MŠ vždy k 1. září založí v aplikaci Twigsee karty pro nově přijaté děti, pouze s povinným údajem data narození. Na mejlovou adresu, uvedenou na přihlášce do MŠ, odešle rodičům přístupové údaje. V mejlu je popsán postup stažení aplikace a dalšího nastavení. Během nastavení je pouze dobrovolné doplnění dalších údajů o dítěti a jeho fotografie.

Novela vyhlášky č. 364/2005 o dokumentaci škol a školských zařízení zavádí povinnost předávat elektronicky individuální údaje o dětech i pro mateřské školy, a to od školního roku 2025/2026. Ověřování systému s možností dobrovolného zapojení proběhne do roku 2025 několikrát. První ostrý povinný sběr dat se uskuteční ve školním roce 2025/2026.

MŠMT na ŠIS pro mateřské školy doporučuje použít aplikace: Edookit, Relax-KEŠ, Správa MŠ, Digiškolka, Edupage, Auksys, Twigsee.

Od  27.09. 2022 používá naše škola aplikaci Twigsee, na základě uzavřené smlouvy  o poskytování softwarových služeb k této aplikaci. Součástí smlouvy je také Smlouva o zpracování osobních údajů mezi MŠ, jako správcem údajů a Twigsee, jako zpracovatelem osobních údajů.

Záleží na rodičích, který ze ŠIS preferují a využívají.

 

Vladimíra Jurigová,MBA
ředitelka MŠ Korálek

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV