MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Sluníček


Třídní učitelky:

Marie Zemanová, zástupkyně ředitelky MŠ
Odborné zaměření:    Střední pedagogická škola Liberec, Mentoring začínajících učitelů.
Probíhající studium:  Kvalifikační studium pro ředitele škol
Specializace:                  Hudební výchova, dramatická výchova, enviromentální výchova, Zdravá 5 -podpora ke správné výživě dětí  a mládeže, instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg.                               

Diana Sejkorová, třídní učitelka
Odborné zaměření:   
Střední pedagogická škola Liberec.
Specializace:
Hudební výchova.

Lenka Kolich Taranová, asistentka pedagoga

REŽIM DNE

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST
6:00 – 8:00  
přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči – kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, ve třídě i v herně.

Individuální činnost dle plánu portfolia.

Výtvarné a pracovní činnosti k danému tématu s rozmanitými výtvarnými technikami, procvičování motoriky ruky, fantazie, správné techniky stříhání, držení štětce, pastelky, křídy, špejle a ostatního výtvarného náčiní, prostorové vztahy – lepení obrázků do koláží.

Vedení dětí ke spolupráci, kooperaci ve skupině, sociálním vztahům, vyjadřování emocí, upevňování kolektivních vztahů, umět požádat o pomoc, umět si vyřešit problém….

8:00 – 8:40

Úklid hraček.

Ranní kruh s kalendářem –   zhodnocení  ranních činností a seznámení dětí s programem činností  na další část dopoledne.
Sestavení kalendáře – den, datum, měsíc, roční období, počasí, zopakování dnů v týdnů a časových vztahů souvisejících  – včera, dnes, zítra, pozítří, předevčírem. 
Zopakování pravidel 5 prstů.

Ranní cvičení – tematická tělovýchovná chvilka – procvičení a protažení s vhodnou motivací, pohybové hry s pravidly, cvičení na hudbu, jógová cvičení.

8:40
Samostatná příprava na svačinu a samostatná příprava svačinek, kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky.

9:00 – 10:00

Činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se vzdělávacím tématem a s věkem dítěte.

10:00 – 12:00 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny), příprava na oběd a oběd.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících, zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu – individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví (ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena.

8:00 – 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, při kterých dítě plní povinnost předškolního vzdělávání – individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí.

Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců.

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

12:30 – 14:00  literární chvilka – četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky – CD, kazeta, relaxační hudba, odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu, individuální práce s předškoláky a nespícími dětmi dle výsledků individuální práce, které jsou souhrnně zpracované v portfoliu dítěte.

14:00 – 17:00 protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků, odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

LEDEN 2022 

Témata měsíce:
3. 1. – 7. 1. 2022      Tři Králové
10.1. – 14. 1. 2022   Když zima čaruje
17. 1. – 21. 1. 2022   Ptáčci v zimě
24. 1. – 28. 1. 2022  Vím co mi škodí – péče o zdraví

 

17. 1. 2022
V týdnu od pondělí 10. 1. jsme s dětmi poznávaly charakter a krásy zimního období. Děti se seznámily se zimními měsíci, s typickým zimním počasím, a také s oblékáním ,které je pro toto počasí vhodné, poznávaly jsme společně změny v přírodě, které v zimním období přicházejí.
Zaměřily jsme se také na prevenci onemocnění, které v chladnějším počasí přicházejí.
Děti si vyzkoušely pokusy se sněhem, které byly zajímavé nejen pro ně, ale i pro paní učitelky – například kolik nepořádku se ukrývá ve sněhu na různých místech sídliště, když sníh roztaje.
Naštěstí nám počasí přálo a my jsme mohly zimu zkoumat nejen ve třídě na obrázcích a v knížkách, ale hlavně také venku při radovánkách na sněhu, které si děti velice užívaly.

 

11. 1. 2022
V úterý 11. 1. 2022 nás navštívila externí lektorka s program, který dětem přiblížil specifika ptačí říše a způsoby přezimování různých druhů
ptáčků. Program byl velice zábavný a děti se dozvěděly spoustu nových informací, které společně s paní učitelkou ukotví v příštím týdnu, kdy nás čeká téma Ptáčci v zimě.

     

V pondělí 10. 1. 2022 Nepůjdeme cvičit do tělocvičny, z důvodu divadelního představení v MŠ.

9. 1. 2022
Po Vánocích jsme se opět sešli ve školce. Děti nadšeně vyprávěly o prožití vánočních svátků a o aktivitách, které během prázdnin zažily.
Prvním tématem. které nás v novém roce čekalo, bylo povídání o Třech králích.
Děti se seznámily s jejich příběhem, tvořily královské koruny a komety, naučily se novou tříkrálovou píseň a celý týden plnily úkoly a aktivity, které byly motivované postavami králů – Kašpara, Melichara a Baltazara.
Na konci týdne jsme se rozloučili s vánoční výzdobou a s vánočním obdobím v příštím týdnu se vydáme vstříc dalším, tentokráte zimním dobrodružstvím :).

PROSINEC 2021

21. 12. 2021 
Ozdobily jsme s dětmi stromeček u vchodu do školky, použily jsme ozdobičky, které si dětičky donesly z domova 🙂

20.12. 2021
Do školky přišel Ježíšek 🙂 dětičky měly velkou radost, našly pod stromečkem hezké hračky, se kterými si budou moct ve školce hrát.
Protože bylo ve školce dětiček jen málo, domluvily jsme se, že nadílka zůstane pod stromečkem až do ledna, ať z ní mají radost všechna naše milá Sluníčka 🙂 až poté najdeme novým hračkám u nás ve třídě to správné místo.

16. 12. 2021
V   období jsme se s dětmi věnovaly především poznávání tradic a zvyků, které patří k Vánocům. Vzaly jsme si hrnec a krásné Vánoce jsme si uvařily, daly jsme do nich – koledy, vánoční výzdobu, pečení cukroví, lití olova, pouštění skořápek od ořechů se svíčkami a hodně lásky, pohody a klidu.
Dětičky vyprávěly o tom jak slaví Vánoce doma a o tom co mají na Vánocích nejraději a milým překvapením bylo, že spousta dětiček nezmiňovalo dárečky, ale společné chvíle s rodinou – procházky, pečení cukroví, koukání na pohádky, zkrátka společně strávený čas s vámi rodiči 🙂
Celé období jsme si moc užily 🙂

6.12. 2021 
Navštívilo nás ve školce divadlo. Krejčík Honza si pro děti připravil legrační pohádku, kterou nás naladil na tu správnou vánoční atmosféru. Děti se do pohádky mohly samy zapojovat a představení si moc užily.

5.12. 2021
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace rušíme společné vánoční zpívání na zahradě MŠ.
Rodiče mohou do školky nosit vyrobenou ozdobu, kterou zavěsíme na stromeček na zahradě společně s dětmi. 

2. 12. 2021
KONZULTACE S TŘÍDNÍMI UČITELKAMI BUDOU PROBÍHAT BĚHEM CELÉHO PROSINCE. U NEJMENŠÍCH DĚTÍ JSOU. .  ZAMĚŘENÉ NA ZHODNOCENÍ ADAPTAČNÍHO OBDOBÍ, U STARŠÍCH DĚTÍ BUDE HODNOCEM JEJICH VÝVOJ A PROGRES OPROTI LOŇSKÉMU ROKU A U PŘEDŠKOLÁKŮ JE CELÁ KONZULZACE ZAMĚŘENÁ NA ÚROVEŇ ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI.

2. 12. 2021

Ve čtvrtek 2. 12. nás ve školce navštívila Svatá trojice. Ve Sluníčkách máme samé hodné děti, tak měl Mikuláš s andílkem připravenou samou chválu a čertík byl smutný, že u nás žádného kamaráda k sobě do party nenajde.
Dětičky zazpívaly krásnou mikulášskou písničku a tak si všichni vysloužily sladkou nadílku.
Celý týden jsme si s dětmi povídaly o tradici příchodu Mikuláše, o tom kdo Mikuláš byl a proč 5. prosince navštěvuje děti s nadílkou.
Věnovaly jsme se také emocem, které v nás příchod této trojice vyvolává, a tak kolem nás kroužila chvíli Moucha Strach, chvíli Moucha Radost, ale také Moucha Důvěra a dokonce i Moucha Odvaha.
Děti si celý týden moc užily a zažily spoustu legrace a zábavy.

 

1. 12. 2021 

Společně s dětmi jsme vytvořili ozdobu na vánoční strom, který stojí na náměstí. V prostorách radnice najdete zase výstavu Vánoce očima dětí, na které se děti ze Sluníček také podílely.

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV