MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Sluníček


Třídní učitelky:

Marie Zemanová, zástupkyně ředitelky MŠ
Odborné zaměření:    Střední pedagogická škola Liberec, Mentoring začínajících učitelů.
Probíhající studium:  Kvalifikační studium pro ředitele škol
Specializace:                  Hudební výchova, dramatická výchova, enviromentální výchova,
                                              Zdravá 5 -podpora ke správné výživě dětí  a mládeže, instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg.

Evička Holická, třídní učitelka          
Odborné zaměření: Univerzita Karlova v Praze –  obor Učitelství pro mateřské školy 
Specializace: Dramatická výchova

Agáta Drócič, asistentka pedagoga

Integrace a inkluze v naší třídě:

Dbáme  na zajištění všech psychosociálních, materiálních i technických podmínek pro efektivitu vzdělávací činnosti u každého z dětí. Vždy je respektována individualita dítěte, s ohledem na jeho speciálně pedagogické potřeby.

Děti se Speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP), které jsou zařazeny ke vzdělávání do naší třídy se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je pracovním dokumentem a který  slouží k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěti se SVP.

IVP zpracovává  asistent pedagoga s třídní učitelkou dle doporučení ŠPZ.  IVP je schvalován  Školským poradenským zařízením a rodiči dítěte.

IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, který vychází ze Školního vzdělávacího programu a je součástí třídní dokumentace.

AKTUALNÍ INFORMACE

PROSINEC 2023

Témata měsíce:

4. 12. – 8. 12.     Hafík se těší na Mikuláše.

11. 12. – 15. 12.   Hafíkův advent.

18. 12. – 22. 12. Hafík se připravuje na Vánoce.

Akce na měsíc prosinec 2023:

5. 12. Návštěva Mikuláše v MŠ.

6. 12.  Cvičení v tělocvičně ZŠ.

13. 12. Dopolední vystoupení školkového sborečku v Domově seniorů v českém dubu.

13. 12. Vystoupení školkového sborečku u radnice, čas vystoupení 15. 30.

19. 12. Divadlo v MŠ – „Potkali se u Betléma“.

19. 12. Besídka v MŠ, spojená s dílnami, začátek 16.00.

 

 

TÝDENNÍ REPORT:

1.12. 2023

Tento týden začal aktivně 🙂 
Předškolní děti si zacvičily s lektory ze SportKids pro mladší děti bylo připraveno cvičení, tentokrát cvičení dětské jógy.
Vzhledem k bohaté sněhové nadílce děti vyběhly hned po cvičení na zahradu, kde si užívaly hry se sněhem a postavily perfektního sněhuláka 🙂
V úterý nás navštívila lektorka bubnování a rozvíjela u dětí rytmické cítění a hudební dovednosti. Dětem se program velice líbil.
Středa se nesla v předvánoční atmosféře, vyrobily jsme společně s dětmi ozdobu na vánoční strom v centru města a dovezly ji tam, cestou jsme navštívily výstavu Vánoce očima dětí, umístěnou v prostorách liberecké radnice.
Děti si prohlédly vánoční strom na náměstí a vánočně vyzdobené ulice města.
Ve čtvrtek jsme si s dětmi povídaly o kartě Dobro a zlo, děti hledaly  v pohádkách dobré a zlé činy a následně jsme si o nich vyprávěly.
Děti se také naučily novou píseň Večerníček.
V pátek jsme si vše zopakovaly a zhodnotily a také děti trénovaly na blížící se vánoční besídku :).

24.11.2023

Tento týden jsme měli téma pohádky. ☺️Pracovali jsme s knihou “O vlkovi, který vypadl z knížky”. Prostřednictvím této knihy jsme se setkali s mnoha pohádkami.
Hlavní postavou je vlk, který vypadl z knížky v pokoji, kde bydlel kocour s holčičkou Zoe. Vlk utíká před kocourem, skáče v knihovně z knížky do knížky a hledá pohádku, ze které vypadl-svůj domov. Kniha děti moc bavila, s příběhem jsme si vyzkoušeli mnoho dramatických metod (živé obrazy, narativní pantomima, horká židle, …). Pracovali jsme také se zvuky a hudbou. Děti si vyzkoušely i stínové divadlo.
Hlavním cílem práce s knihou bylo vcítit se do hlavního hrdiny a pochopit, že si musíme pomáhat. Dalšími cíli bylo: chápat, že každý je jiný a všichni mají stejnou hodnotu; respektovat potřeby druhých, ale i své vlastní; přijmout učitele v roli (skrze loutku). Děti se zapojovaly aktivně také do činností v centrech aktivit.

18. 11. 2023

Tento týden děti poznávaly způsob přezimování volně žijících zvířat.
Týden začal aktivně 🙂 předškoláci cvičili venku se SportKids, mladší a starší dětí měly připravené cvičení ve školce.
V úterý se děti seznámily s týdenním tématem a proběhl brainstorming, co by se děti o tématu chtěly dozvědět.
Nejdříve děti zkoumaly která zvířátka se v zimě ukládají k zimnímu spánku a jak zimní spánek probíhá.
Ve středu jsme ve školce přivítali Honzu Krejčíka s jeho divadlem, děti Honzu Krejčíka a jeho písničky přímo milují 🙂
Čtvrtek nás opět navštívily slečny studentky ze Střední pedagogické školy, s nimi jsme poznávaly jaká zvířátka chodí v zimě ke krmelci a co do krmelce můžeme zvířátkům donést a co naopak do krmelce nepatří.
Téma děti bavilo  a hodně nových poznatků si zapamatovaly.
Děti zvládají perfektně práci v Centrech aktivit, kde úkoly plní samostatně bez zásahu učitelek.
Svou práci zvládají také zhodnotit pomocí smajlíků i slovního hodnocení v závěrečném hodnotícím kruhu.

12.11.2023

Děti se tento týden zajímaly o legendu o sv. Martinovi. Orientují se v časové posloupnosti děje příběhu. Na konci týdne jsme si ověřili, že známe tuto legendu velmi dobře. V pátek jsme si společně upekli i s Hvězdičkami svatomartinské houstičky a pracovali v centrech aktivit v návaznosti na týdenní téma.☺️

27.10.2023

Tento týden děti prozkoumávaly naše město, naši zemi. Seznámily se s vlajkou ČR, orientovaly se ve městě Liberec a poznávaly prostřednictvím obrázkového demonstračního materiálu památkové objekty v Liberci, historické stavby. Děti v průběhu celého týdne mezi sebou krásně spolupracovaly. Z center aktivit mělo největší úspěch centrum Objevy a pokusy, kde se pracovalo s pinzetami. ☺️ Také si tento týden děti povídaly o svátku Halloween, oslavili jsme ho společně s rodiči na akci „Dýňování“, při které si děti také prošly Halloweenskou stezku plnou úkolů. Koncem týdne jsme měli tematické činnosti zaměřené k Halloweenu. Děti si užily také den s maskami i strašidelnými úkoly.


ŘÍJEN 2023

Témata měsíce:

2. 10. – 6. 10.     Hafík má rád ovoce a zeleninu

9. 10. – 13. 10.   Hafíkův jídelníček

16. 10. – 20. 10. Hafíkův podzim

23. 10. – 27. 10. Hafík poznává naše město a naši Zemi.

 

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2023

4. 10.  Cvičení v tělocvičně ZŠ.

6. 10.  Tematická vycházka po okolí MŠ – ,,Stopovaná s jablíčkem,,

11. 10. Cvičení v tělocvičně ZŠ.

13. 10. Tematická vycházka po okolí MŠ.

17. 10. Divadlo v MŠ – Divadlo Koloběžka – ,,Co malí medvědi o podzimu nevědí?,,

18. 10. Cvičení v tělocvičně ZŠ.

20. 10. Tematická vycházka po okolí MŠ – pozorování změn v přírodě na podzim – fotografování podzimních znaků v přírodě.

24. 10. Tematická vycházka do blízkého okolí MŠ – pozorování našeho města.

25. 10. Cvičení v tělocvičně ZŠ.

20. 10. 2023

Tento týden jsme s dětmi zkoumaly krásy podzimní přírody a pozorovaly změny v přírodě, které s sebou podzim přináší.
Pondělí jsme začaly aktivně, předškolní děti si zacvičily s lektory ze SportKids v rámci projektu Startík, prostřední a mladší děti cvičily ve školce.
Úterý jsme měli perný den, ráno nás čekalo focení, po něm procházka s pozorováním podzimní přírody a dopolední program nám zakončilo divadlo Koloběžka :).
Ve středu jsme si všichni zacvičili v tělocvičně, děti cvičení v tělocvičně baví a užívají si velký prostor, který pro cvičení využíváme.
Ve čtvrtek jsme poznávali podle obrázků, co vše patří k podzimnímu období a proč a děti pracovaly v Centrech aktivit, práce jim jde přímo skvěle, zvládají pracovat samostatně a samostatně si vybírají v nabídce činností, hlídají možný počet dětí v jednotlivých centrech a připínají se na značky center kolíčky.
V pátek jsme se naučili písničku o pyšném drakovi a zopakovali vše, o čem jsme si celý týden povídali :).

13.10.2023

Tento týden jsme měli téma Hafíkův jídelníček.🍎🥪 Seznámili jsme se s potravinovou pyramidou a vytvořili jsme si jednu společně na velký formát. Děti mezi sebou krásně spolupracovaly, navzájem si pomáhaly.☺️
Aktivně se zapojovaly do všech činností v centrech aktivit. Největší zájem byl o centrum Pokusy a objevy, kde se skládal portrét člověka ze zeleniny a ovoce (inspirací byl známý obraz „Rudolf II.“ od Giuseppe Arcimboldo) a také o centrum Manipulace, kde se pracovalo s oblíbenými pinzetami.
Snažíme si také uvědomovat velikost porce jídla a učíme se odhadovat, kolik sníme (při přidávání).

8. 10. 2023

První říjnový týden jsme s dětmi poznávali různé druhy ovoce a zeleniny.
V pondělí jsme se přivítali po víkendu s Hafíkem a podívali se, kde si Hafík užil víkend a mohli jsme se vrhnout na naše týdenní téma.
Děti poznávali ovoce a zeleninu na obrázcích a obrázky srovnávali s reálnými zástupci obou skupin.
V Centrech aktivit byl největší zájem o Centrum Domácnost, kde děti připravovaly banánové mléko. 
Dětem se práce v Centrech aktivit daří výborně, zvládají hlídat počet dětí pro dané centrum, připínají si do centra svůj kolíček a pracují samostatně.
Naučili jsme se novou písničku Lečo, která se dětem moc líbí.
Ve středu nás čekalo první cvičení v tělocvičně, děti si pohyb ve velkém prostoru užily a těší se na příští týden. 
Ve čtvrtek nás navštívil náš moudrý medvěd Caleb, aby nám vysvětlil jak důležitá jsou pravidla.
Celé týdenní téma jsme zakončili v pátek dramatizací pohádky ,,O řepě,,.


ZÁŘÍ

29. 9. 2023

Tento týden jsme si povídali o předmětech denní potřeby. Společně jsme během týdne tvořili výtvarný projekt-předměty kolem nás očima dětí, konkrétně v různých místnostech v domě. Předměty jsme si rozdělili do podskupin „nádobí, nábytek, hygienické předměty, hračky, oblečení“. Předměty jsme poznávali pomocí smyslů hmat, sluch, zrak, čich. Děti mezi sebou krásně spolupracovaly. 🙂 

23. 9. 2023

Všichni naši noví kamarádi jsou už ve školce jako doma 🙂
Trénujeme pravidla 5 prstů a samostatnou práci v Centrech aktivit.
Dětem se vše perfektně daří.
V pondělí jsme se přivítali po víkendu s naším kamarádem Hafíkem, se kterým každé ráno připravíme kalendář a povíme si co nás čeká.
Navštívil nás také Ferda a jeho mouchy, s dětmi jsme pak poznávali jaká moucha u Ferdy zrovna sedí a vyprávěli si o pocitech, které s ní přilétají.
V úterý mezi nás přišli kamarádi Jája a Pája a ukázali nám jak můžeme řešit drobné neshody s kamarády a jak pro řešení využít náš koberec Semafor.
Ve středu jsme si vzali tyče a zacvičili si s nimi venku na čerstvém vzduchu a pak nás čekala procházka po sídlišti.
Čtvrtek byl ve znamení hudby, a tak se děti naučily novou písničku Jsme kamarádi a zahrály si na různé hudební nástroje.
Páteční příjemné počasí jsme využili k procházce do Harcova – děti delší procházky zvládají přímo ukázkově 🙂

15. 9. 2023

Dětičky si postupně zvykají na režim školky i školková pravidla 5 prstů.
Týden začíná vždy ranním přivítáním v kruhu s Hafíkem.
Od pondělí každý den děti pracují v Centrech aktivit a práce se jim daří.
Vzhledem k příjemnému počasí chodíme brzy ven 🙂 a děti si pobyt na čerstvém vzduchu náramně užívají.
Ve středu nás ve školce navštívilo divadlo, představení se dětem velmi líbilo.
Čtvrtek a pátek jsme vyrazili na průzkum blízkého okolí školky.

9. 9. 2023

Máme za sebou první školkový týden plný zábavy a nových zážitků.
V pondělí jsme se s dětmi přivítaly, všichní jsme se vzájemně seznámily a  zavzpomínaly na víkend, hned jsme se také daly se do práce.
Děti poprvé pracovaly samostatně v Centrech aktivit a šlo jim to velice dobře.
Cílem práce v Centrech aktivit je samostatnost a plnění úkolu s minimální pomocí.
Od úterý na předškolní děti čekala ráno práce s Interaktivní tabulí, zaměřená na rozvoj předmatematických představ.
Středa byla hudební, děti si zahrály na hudební nástroje a také se naučily novou písničku ,,To si povíme“.
Ve čtvrtek dětičky opakovaly vše, co se naučily a také jsme si zahrály spoustu pohybových her.
V pátek jsme vyrazily na delší procházku po okolí a zkoumaly co se v blízkosti nachází.
Celý týden jsme si povídaly o naší školce a také si s dětmi sjednotily a ustanovily naše třídní pravidla ,,Pravidla 5 prstů“.
Nové dětičky se velice hezky začlenily do kolektivu a pobyt ve školce zvládají na jedničku a bez slziček.

 

ČERVEN 2023

Témata měsíce:

5.6. – 9.6. Exotická zvířata

12.6. – 16.6. Hmyzí říše

19.6. – 23.6. Letní čas

26.6. – 30.6. Cesta kolem světa

 

AKCE NA MĚSÍC ČERVEN 2023

1.6. Mateřinková olympiáda, Divadlo „Ronička“ pro děti

5.6. Projektový den v MŠ – bubnování

7.6. Školkový sbor Korálek vystoupí na náměstí v rámci Festivalu čtenářství

14.6. Výlet na Ještěd s pohádkovou trasou

16.6. Výlet do Lesoparku ve Vratislavicích nad Nisou

19. 6. Návštěva ZOO Liberec

21.6. Divadlo na Krajském Úřadě pro předškolní děti

22.6. Loučení s předškoláky na zahradě MŠ

 

TÝDENNÍ REPORT:

30.6.2023

Děti se v průběhu celého týdne loučily s naší mateřskou školou.☺️Vnitřní aktivity se nám dařilo občas přesunout do venkovního prostředí díky příznivému počasí.☀️ Děti se aktivně zapojovaly do všech činností i do konverzací v komunitním kruhu.
Sluníčka všem přejí krásné prázdniny plné zábavy.🥰 A předškolákům přejeme, ať se jim na základní škole líbí.🤗

16.6.2023

Tento týden jsme se zabývali tématem „Hmyzí říše“. 
Během týdne jsme prozkoumávali hmyz  přímo v přírodě, například během výletu na Ještěd, kde jsme si užili také pohádkovou stezku plnou zábavy. Na konci týdne jsme vyhledávali hmyz po cestě do Lesoparku ve Vratislavicích. Pracovali jsme také s krásnými encyklopediemi, porovnávali jsme velikosti hmyzu, zkoumali lupou různé druhy hmyzu atd. Byl to pestrý týden plný zábavy.

9.6.2023

Tento týden jsme se zabývali tématem “Exotická zvířata”.
Děti byly motivované a zajímaly se s chutí o různé druhy exotických zvířat.🐊🦧🦒
V pátek jsme přesunuli cvičební jednotku do venkovního prostředí.😊 Byl to týden plný zábavy.🐳


KVĚTEN 2023

Témata měsíce:

1. 5. – 5 . 5. 2023      Cesta do vesmíru.
8. 5. – 12. 5. 2023    Moje rodina.
15. 5. – 19 .5. 2023  Hádej čím budu – profese.
22. 5. – 26. 5. 2023 Svět kolem nás – neživá příroda.

 

AKCE NA MĚSÍC KVĚTEN 2023

4. 5. 2023   Pěvecký sbor Korálek – vystoupení ,,Kytička písniček,,.
12. 5. 2023 Cvičení v tělocvičně ZŠ.
16. 5. 2023 Besídka ke Dni matek.
26. 5. 2023 Cvičení v tělocvičně ZŠ.

TÝDENNÍ REPORT:

2.6.2023

Tento týden jsme měli téma Den dětí🤩. Děti téma týdne velice bavilo👧🧒🏻. Aktivně se zapojovaly do činností. Oslavu na zahradě Mš si děti užily naplno, účastnily se mnoha pohybových her, zatančily si a nakonec dostaly nanuka🍦. Během tohoto týdne nás navštívily v MŠ dvě divadla pro děti (Divadlo Koloběžka a Divadlo Rolnička)🎭. Divadelní představení děti zaujalo, bylo plno legrace.🥰

19.5.2023

Tento týden se nesl v tématu „Hádej, čím budu – profese“. Děti téma profese velmi zaujalo, aktivně se zapojovaly do činností v centrech aktivit. Získaly povědomí o různých profesích. Zjišťovaly, jaké profese dělají jejich rodiče. Děti přemýšlely, jakou profesi by chtěly dělat, většina dětí se již rozhodla pro vysněnou profesi. 😊 Velký úspěch týdne měla dramatizace – hromadná improvizace a dramatické etudy, které vzájemnou spoluprací děti vytvořily.

12. 5. 2023

Celý týden jsme věnovaly tématu ,,Moje rodina“ a ,,Moje maminka“.
Jako každý týden jsme i tento zahájili vzpomínkou na víkend.
V úterý dětičky vyprávěly o svých rodinách a o svých maminkách.
Všechny děti vyprávěly o svých rodinách s velkou láskou a obdivem.
Děti si své rodiny také nakreslily 🙂
Ve středu jely děti ze školkového Sborečku potěšit svým vystoupením babičky a dědečky z Domova Seniorů v Českém dubu. Záznam z vystoupení naleznete na facebookových stránkách NADACE SYNER. Babičky a dědečkové dostaly dárečky z keramiky, na jejichž vytvoření pracovaly všechny děti z naší třídy.
Ve čtvrtek děti zpívaly o maminkách písničky a zpívání doprovázely rytmickými nástroji.
Netrpělivě už vyhlížíme všechny naše sluníčkové kamarády, kteří se mají vrátit po nemoci, aby s námi připravily besídku a také si užili výletové období, které máme právě před sebou.

5.5.2023

Tento týden jsme si povídali o vesmíru. Celým týdnem nás provázela témata planety, sluneční soustava, Země, kometa, vesmír, technika 🤖(jako rakety apod.).🚀
Vytvářeli jsme několik výtvarných prací různými technikami, hráli jsme tematické pohybové hry, rozvíjeli jsme fantazii i matematickou a čtenářskou pregramotnost…
Problematika vesmíru děti velmi zaujala, je to široké téma, které nás provázelo také v konverzacích při pobytu venku (po ranních činnostech).✨


28. 4. 2023

Celý týden se nesl v magickém duchu příprav na Filipojakubskou noc.
V pondělí se děti seznámily s tématem týdne a navodily jsme si čarodějnickou atmosféru. 
Pomocí demonstračních obrázků si děti připravily kouzelné lektvary podle čarodějnických recepisů a také jsme si zalétali na košťětech.
Od úterý jsme začaly s čarodějnými aktivitami.
Děti si vyzkoušely různá kouzla a vyčarovaly kouzelné lektvary, cvičily s košťaty, zpívaly čarodějnické písničky a učily se různá zaříkávadla.
Ve čtvrtek nás čekal čarodějnický rej.
Dorazily jsme do školky v maskách a od rána začaly plnit čarodějnické úkoly, jako výroba masky čarodějnice, čarodějnické pexeso, stavba čarodějnického doupěte, po svačině jsme vyrobily čarodějnické lektvary:

Sopka:
Potřebovaly jsme:
Ocet, potravinářské barvivo, jar, jedlou sodu.

Do čtvrt až půl sklenice nalijeme ocet, přidáme barvivo, kapku jaru a na závěr po třošce přisypeme jedlou sodu 🙂

V pátek jsme týdenní aktivity zakončili cvičením v tělocvičně, kde jsme zdolávali překážky a cvičili na stanovištích – hod míčem, postřehová hra s tyčí, slalom, šplhání na žebřiny,

21.4.2023

Tento týden jsme měli téma „Ochrana přírody – Den Země“. Děti se aktivně zapojovaly do činností i tematických konverzací v komunitním kruhu. Dokážou aktivně hovořit o problematice třídění odpadu, ochraně životního prostředí i přírody. Zkoumali jsme vlastnosti vody, povídali jsme si o vlastnostech vzduchu a jeho významu pro život. Snažili jsme se vytvářet celý týden odpovědný postoj k životnímu prostředí. Nejvíce jsme se zaobírali oblastmi: planeta Země, vzduch, voda, les apod.
Všem přejeme dne 22.4.2023 krásné prožití svátku „Den Země“.

14. 4. 2023

Celý týden jsme s dětmi poznávali různé druhy sportů.
Děti podle obrázků poznávaly sporty a ve školce jsme si je zkoušely napodobit.
V úterý jsme si zahráli na olympiádu a soutěžily v různých disciplínách a třídili sporty na letní a zimní. Předškoláky čekal po zimní pauze opět Sportík, sportovní program v režii organizace SportKids.
Ve středu jsme se naučili písničku ,,Olympiáda,, a děti jí rytmicky doprovázely na dřívka i hrou na tělo.
Ve čtvrtek se  všechny děti se slečnou studentkou proměnily v malé fotbalisty a perfektně zvládly fotbalovou rozcvičku 🙂
V pátek jsme z technických důvodů nemohli jít do tělocvičny, a tak jsme v tělocvičnu proměnili naši třídu a hernu, kde si děti zahrály hry: ,,Cukr, káva, limonáda,, ,,Ovečky, ovečky,, ,,Pan čáp ztratil čepičku,,.
Po hraní jsme nás čekala rozcvička s písničkou a po ní dlouhá opičí dráha, kterou si děti velice užily 🙂

6.4.2023

Tento týden jsme měli téma Velikonoce. Seznámili jsme se s tradicí „Velikonoce“. Ukázali jsme si symboly tohoto svátku, vytvářeli jsme tematické výtvarné práce a dělali jsme mnoho pohybových činností k tématu. 

Všem přejeme krásné a pohodové Velikonoce! 😊

24.3.2023

Tento týden jsme měli téma „Příroda se probouzí“. Děti se seznámily s podobou jarní přírody. Rozeznávaly různé druhy rostlin. Pracovaly s knihami k tématu, rozeznávaly rozdíly přírody během všech ročních dob. Tento týden jsme podnikli  tematickou procházku do blízkého lesa, kde jsme viděli mnoho jarních rostlin, postavili jsme domky pro skřítky. Příroda děti fascinuje a baví je objevovat nové věci prostřednictvím prožitkového učení. 😊

13.3.2023

Tento týden jsme měli téma „Bezpečně na cestách“. Děti se seznámili se základními pravidly bezpečnosti v dopravním provozu. Pracovali jsme s obrázkovým materiálem a publikací „Děti v dopravním provozu“. Dětem se dařily rozhovory na téma jaké cestování je pro naše tělo nejvíce zdravé (chůze, kolo, koloběžka…).

10.3.2023

Tento týden jsme měli téma „Domácí zvířata“. Děti pojmenovávaly domácí zvířata i jejich mláďata, učili jsme se názvy jejich obydlí, jejich potravu a užitek. Pracovali jsme s obrázkovým materiálem, tvořili jsme skupinový výtvarný projekt (obtisk rukou, vytváření stop a otisku zvířat-práce se štětcem a temperami). Zkoumali jsme srst zvířat a přiřazovali figurky k makro fotografiím srsti, peří, kůže zvířat. Zaměřili jsme se mimo jiné také na rozvoj sluchové analýzy a syntézy- rozpoznání počáteční hlásky ve slově a přiřazení správného písmene ke slovu. Týdenní téma děti zaujalo, dramatizace různých druhů zvířat děti namotivovala k dalším činnostem.😊

ÚNOR 2023

Témata měsíce:

30. 1. – 3. 2. 2023    „Ptáčci v zimě.“
6. 2. – 10. 2. 2023     „Jak chodí čas.“
13. 2. – 17.2. 2023    „Svět kolem nás – materiály.“
20. 2. – 24.2. 2023  „Masopust.“
27. 2. – 3. 3.2023     „Vím co mi škodí.“

AKCE NA MĚSÍC ÚNOR 2023

3. 2. 2023 Cvičení v tělocvičně ZŠ.
8. 2. 2023 Návštěva předškoláků v ZŠ 5. května – odjezd autobusem č. 22 v 9.20.
10. 2. 2023 divadlo v MŠ – Krejčíř Honza.
13. 2. – 17. 2. 2023 Lyžařský výcvik pro přihlášené děti.
17. 2. 2023 Cvičení v tělocvičně ZŠ.
22. 2. 2023 Masopustní karneval.

TÝDENNÍ REPORT:

24.2.2023

Tento týden jsme měli téma „Masopust“. Přiblížili jsme si tradici Masopust, seznámili jsme se se zvyky spojenými s touto tradicí, vedli jsme konverzace k tomuto tématu. Někdo tuto tradici znal, někdo se s ní seznámil poprvé tento týden. 😊 Pracovali jsme s obrázkovým materiálem, rozvíjeli jsme naše smysly činnostmi motivované Masopustem (práce s balónky, fotografiemi, hudebními nástroji a další…). Modelovali jsme také koláče podle obrázkové předlohy. Hráli jsme pohybové hry (například sochy na téma Masopust). Vyráběli jsme si také „masky“.
V pátek jsme se účastnili krásného divadelního představení, které bylo zaměřené na téma „čas“. Představení nás nadchlo, mělo mnoho krásných i interaktivních rekvizit. 

17.2.2023

Tento týden jsme měli téma „Svět kolem nás-materiály“. Pracovali jsme s různými materiály, rozlišovali jsme jejich vlastnosti a přiřazovali jsme je k obrázkovým pomůckám. Objevovali jsme materiály a jejich vlastnosti pomocí smyslů (hmat, zrak, sluch). Objevování pomocí smyslů i pomocí lupy a mikroskopu nás velmi bavilo. Také jsme se seznámili s příběhem „O třech prasátkách“, který nás namotivoval na následující činnosti k tématu. Objevování světa kolem nás je fascinující.😊
Také k nám tento týden přijelo divadlo „Krejčík Honza“.

10.2.2023

Tento týden jsme měli téma „Jak chodí čas“. Seznámili jsme se s problematikou času, ročních dob atd. Pracovali jsme s časovou posloupností příběhu, v návaznosti na to práce s emocemi. Děti bavila práce s obrázkovým materiálem, mají bohatou slovní zásobu. Téma času a ročních dob děti zaujalo, moc rádi vyprávějí své zážitky v komunitním kruhu spojené s různými ročními dobami (hlavní znaky, oblečení, počasí, měsíce, sporty a mnoho dalšího…). 😊

2. 2. 2023
První únorový týden jsme se s dětmi ponořily do ptačí říše a zkoumaly jak ptáčci přečkávají zimní období.
V pondělí jsme poznaly druhy ptáků, kteří se u nás nejčastěji vyskytují a seznámily se se způsobem jejich přezimování.
Děti třídily ptáčky podle toho, zda jsou stálí či tažní.
V úterý jsme díky společnosti Bauhaus a.s. připravili pro děti malou dílničku, kde si vyrobily bedýnku na nářadí a odnesly si malé dárečky.
Ve středu se děti naučily novou písničku s tanečkem Vrabec a Sýkorka, taneček je moc bavil.
Ve čtvrtek děti tvořily ptáčky z otisků rukou, cvičily ptačí rozcvičku a učily se doprovázet písničky na rytmické nástroje.
V pátek nás čeká opakování 🙂
Celý týden děti pracovaly v Centrech aktivit, kde zvládají pracovat samostatně i skupinově dle zadání bez pomoci či zásahu učitelek.

LEDEN 2023

Témata měsíce:

2. 1. – 6. 1. 2023     „Tři králové“
9. 1. – 13.1. 2023    „Když zima čaruje“
16. 1. – 20.1. 2023  „Kde zvířátka přezimují.“
23. 1. – 27. 1.2023   „Péče o tělo.“
30. 1. – 3. 2. 2023    „Ptáčci v zimě.“

AKCE NA MĚSÍC LEDEN 2023

13. ledna – divadlo v MŠ – Divadlo Koloběžka „Pruhovaná pohádka“

TÝDENNÍ REPORT:

27.1.2023

Tento týden jsme měli téma „Péče o tělo“.
V průběhu celého týdne jsme si uvědomovali, že zdraví není samozřejmost a musíme jej chránit. Seznámili jsme se stavbou lidského těla, s vnitřními orgány, se smysly i s péčí o tělo. Ukázali jsme si výživovou pyramidu a uhodli plno hádanek s motivací týdenního tématu. Lidské tělo děti fascinuje, téma tělo děti oslovilo. 

20.2.2023

Tento týden jsme si povídali o tom, kde zvířata přezimují. Seznámili jsme se s různými způsoby přezimování volně žijících zvířat. Děti téma zajímalo, aktivně se zapojovaly do všech činností. Při venkovním pobytu si děti užívaly sněhovou nadílku.

13.1.2023

Tento týden jsme měli téma „Když zima čaruje“.
Seznámili jsme se se znaky zimního období, hráli jsme pohybové hry se zimní tématikou a dělali jsme dramatické činnosti zaměřené na vciťování se do pocitů druhých (rozvoj emoční inteligence). Také jsme si procvičili matematickou pregramotnost (tvary, barvy, číslice, figura a pozadí…).
Podařilo se nám vytvořit společný výtvarný projekt – abstraktní obraz…děti nastříkaly tempery na malířské plátno a poté jsme stěrkou na okno barvy jedním tahem setřeli. Tato technika malby se jmenuje „Dripping“ a tato technika je považována za dramatické výrazové umění, děti moc bavila. Také jsme si povídali o našich ročních obdobích, ale i když jsme měli krásné týdenní téma, bohužel počasí nám sníh nedopřálo. Budeme doufat, že nám sníh napadne koncem ledna. 😊

8. 1. 2023
V pondělí jsme se sešli po vánočních prázdninách opět ve školce. Děti byly plné zážitků, vyprávěly co dostaly od Ježíška a jak si volno užívaly.
Prvním tématem v novém roce bylo poznávání tradice Tři králové.
Děti se seznámily s příběhem o Třech králích, o tom jak za Ježíškem putovali, jaké dary mu nesli a jak vypadá tradiční tříkralové koledování.
Pracovaly perfektně samostatně v Centrech aktivit, naučily se novou písničku a při překážkové dráze procvičovaly svou hbitost a mrštnost.

 

 

 


PROSINEC 2022

Témata měsíce:

28.11.-2.12.22 „Kdo se bojí čerta?“

5.12.-9.12.22 „Pohádkový týden“

12.12.-16.12.22 „Vánoce přicházejí I.“

19.12.-23.12.22 „Vánoce přicházejí II.“

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC 2022

Divadlo v ZŠ 7.12.22

Vánoční besídka s dílničkami 14.12.22

TÝDENNÍ REPORT:

22.12.2022

Tento týden jsme měli téma „Vánoce přicházejí II.“…Povídali jsme si o vánočních tradicích (jaké známe a jaké kdo dodržuje v rodině). Hráli jsme pohybové hry s vánoční tématikou. Vytvářeli jsme výtvarné činnosti – například barevný řetěz pomocí obtisknutí rukou na velký formát papíru (rozvoj jemné motoriky). Upekli jsme si společně perníčky a také každý donesl na ochutnávku cukroví z domova, za to děkujeme všem rodičům. Zpívali jsme koledy a užívali jsme si vánoční atmosféru naplno. Už se všichni těšíme na příchod Ježíška. ❄️🎁🎅

16.12.2022

Tento týden jsme měli téma „Vánoce přicházejí I.“…pro rodiče jsme si připravili vánoční besídku, kterou jsme si naplno užili i spolu s vánočními dílničkami. Seznámili jsme se se svátkem Vánoce, zdramatizovali jsme pohádku O Rukavičce, měli jsme pohybové chvilky s vánoční motivací, například jsme si zacvičili vánoční jógu.  Také jsme si užili hrátky s čerstvě napadaným sněhem. Tento týden nám přinesl už vánoční atmosféru. 

9. 12. 2022

Celý týden se nesl v duchu vánočních příprav a tématu pohádek.
S dětmi jsme zdobili třídu, vyráběli dárečky do Domova Seniorů v Českém dubu a pilně trénovali na naší třídní besídku.
V pondělí nás navštívil ve školce Mikuláš. Děti si jeho návštěvu užily a ani slziček moc nebylo, protože Kniha hříchů zela prázdnotou, zatímco Kniha pochval byla plná :).
Ve středu se předškolní děti zúčastnily představení dramatického kroužku ve škole, pohádka byla opravdu povedená a děti si představení užily.
Díky sněhové nadílce si děti také užívaly venku pravé zimní radovánky 🙂
Už se těšíme na středeční besídku, spojenou s tvořením 🙂

2.12.2022

Tento týden jsme měli téma „Kdo se bojí čerta?“ …přiblízili jsme si tradici „Mikuláš“. Rozlišovali jsme dobro a zlo a obě etické kategorie jsme si rozebrali ve vztahu ke zdraví. 
Pracovali jsme s emocí strach (moucha strach) prostřednictvím příběhů O Ferdovi a jeho Mouchách. Povídali jsme si o strachu, čeho se bojíme (čert apod.) a přemýšleli jsme nad tím, co by nám mohlo pomoct při strachu. V týdnu jsme také oslavili narozeniny našeho kamaráda Edíka.


LISTOPAD 2022

Témata měsíce:

31. 10. – 4. 11. 2022  ,,Dušičkové strašidýlkování,“
7. 11. – 11. 11. 2022   ,,Svatý Martin přijíždí“
14. 11. – 18. 11. 2022 ,,Poznávání všemi smysly“
21. 11. – 25. 11. 2022 ,,Jak vypadám zvenku/zevnitř?“

AKCE NA MĚSÍC LISTOPAD 2022

25.11.2022

Tento týden jsme si povídali o lidském těle. Prohlubovali jsme si zdravý životní styl, povídali jsme si o benefitech pohybu a důležitosti vitamínů. Řadili jsme demonstrační obrázky (vývoj lidského života) dle časové posloupnosti. Hrubou motoriku jsme rozvíjeli jógovým cvičením. Tvořili jsme dvojice z obrázků, řadili číselnou řadu do 10. A kolíčkovali jsme kartičky k tématu lidského těla („kolik je na obrázku rukou?-dej kolíček na číslo“). 

18.11.2022
Tento týden jsme se seznámili se svými smysly, povídali jsme si o tom, kolik jich máme a k čemu nám slouží. Prožitkovým učením jsme potrénovali všechny smysly (chuť, čich, sluch, hmat, zrak). Při cvičení jsme používali smysly zejména hmat, zrak a sluch. Čich s chutí jsme si uvědomovali při svačině a obědu, všechny chutě a vůně jsme si společně pojmenovali i popsali. Každé ráno jsme pracovali na téma smyslů v centrech. A jako každý týden jsme si zacvičili v tělocvičně. Tématika smyslů děti zaujala.

 

13. 11. 2022
Tento týden jsme si připomněli legendu o svatém Martinovi a vysvětlili si, co znamená, když se řekne, že: „Přijede Martin na bílém koni.“ Hráli jsme si na něj i na jeho koníka, vyráběli jsme si jeho stříbrné podkovičky z alobalu, provlékali tkaničky do podkoviček, hledali je v kinetickém písku, psali jeho jméno do mouky, zpívali si o něm, z křížal tvořili jeho portrét, koníkovi stavěli stáj a mnoho dalšího, zvládli jsme i naši oblíbenou tělocvičnu a předškoláci Sportíka, ale MARTIN NA BÍLÉM KONI nakonec nepřijel. Tak si tedy na sníh budeme muset ještě počkat. Přesto už jsme na zimu mysleli. V pátek jsme totiž vyráběli společnou vánoční ozdobu, která bude viset na vánočním stromě před libereckou radnicí.

5. 11., 2022
Celý týden se nesl ve znamení strašidýlkování a oslavy Halloweenu.
V pondělí jsme si udělaly Halloweenské dopoledne v maskách, děti plnily různé aktivity, prošly si přehlídku masek a zatančily si na strašidelné diskotéce.
Proběhlo také společné dlabání dýni s rodiči.


29. 10. 2022
Tento týden jsme si povídali o České republice. O tom, proč v pátek nepůjdeme do školky, jaký svátek vlastně slavíme a proč. Ukázaly jsme si na mapě, jak naše republika vypadá, předškoláci si malou mapku obkrelili a my všichni společně jsme si ji zkusili vytvořit. Zapojili jsme svoji fantazii a vytvořili řeky, rybníky, lesy a hory, náš Ještěd a Pražský hrad ze všeho, co se nám v herně hodilo. Využili jsme různé druhy kostek, podsedáčky, lana, flexibilní sáčky. Poslechli jsme si naši hymnu, ve skupinkách jsme skládali naši vlajku z Pet víček, pracovali v Centrech aktivit, předškoláčci stihli i Sportíka. Ve středu a ve čtvrtek si někteří kamarádi udělali prázdniny, a tak nás bylo méně. Ve čtvrtek nás navštívil náš moudrý kamarád – medvěd Caleb a poučil nás, abychom nedůvěřovali nikomu cizímu. Na chvíli se z nás staly herci a zahráli jsme si pohádku „O Budulínkovi“. Hodně jsme si užili i venku, protože celý týden bylo teplé a slunečné počasí.

24. 10. 2022
Minulý týden jsme poznávaly s dětmi krásy podzimní přírody.
Děti tvořily z kaštánků, sbíraly přírodniny a procházely se po okolí školky, kde pozorovaly jaké změny v přírodě s podzimem přicházejí.
V úterý nás navštívilo Sférické kino s pohádkou ,,O vesmíru,,. Kino se dětem velice líbilo.
Ve středu si děti užily cvičení v tělocvičně, kde měly připravená stanoviště na rozvoj celkové koordinace pohybů a poté si užily zábavu na nedalekém hřišti mezi paneláky.
Ve čtvrtek děti poznávaly přírodniny a vydaly se na podzimní procházku okolo MŠ.
V pátek si zopakovaly vše, co se během týdne dozvěděly a užily si hry na zahradě.

16.10. 2022
Tento týden jsme si povídaly o zelenině a bavilo nás to moc. Pracovaly jsme s obrázky i se
skutečnou zeleninou, kterou jsme si prohlížely, potěžkávaly, voněly si k ní, a také ochutnávaly.
Ořezávátkem na mrkev jsme si z ní vytvářely tužky a v pátek jsme ji krájely a vyrobily si z ní
zeleninový špíz. Naučily jsme se básničku o myšce a písničku o ztraceném zelí a pracovaly
v Centrech aktivit. Naši kamarádi Hafík, Jája a Pája nás naučily řešit kamarádskou hádku pomocí
koberečku. Užily jsme si cvičení v tělocvičně, předškoláci cvičili navíc se Sportíkem, pohrály jsme si
na sluníčku na zahradě, v lese i s hračkami ve třídě. Bylo to prima.

7. 10. 2022
V tomto týdnu jsme s dětmi poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny, děti poznávaly pomocí všech smyslů 🙂
Pondělí se děti po víkendu přivítaly v kruhu, povyprávěly co dělaly o víkendu a začaly jsme se věnovat našemu tématu.
V úterý si předškoláci zasportovaly se Sportíkem, program je velice baví a zvládnou při něm spoustu disciplín.
Po prázdninové pauze jsme konečně ve středu navštívily tělocvičnu, děti si s chutí zacvičily a zbyl čas i na procházku po okolí školky.
Ve čtvrtek jsme oslavily narozeniny našich kamarádů, kterým jsme připravily dort – samozřejmě s ovocem 🙂
Pátek si děti pohrály a zopakovaly vše co se během týdne dozvěděly.
Týden byl plný zábavy a utekl jako voda 🙂

2. 10. 2022

Poslední zářijový týden byl oproti ostatním o něco kratší.
Pondělí
V pondělí byl kvůli odstávce vody v dopoledních hodinách provoz školky uzavřen a většina dětí
zůstala doma i odpoledne.
Úterý
Ve školce jsme se společně sešli v úterý, ale vzhledem k nemocnosti některých, nás bylo méně. Ráno
jsme si pěkně zacvičily a pracovaly jsme i v Centrech aktivit. Pomocí kostek jsme skládaly obrys
kamaráda, na bubínky jsme bubnovaly jména kamarádů po slabikách, v centru Knihy a písmena jsme
vybíraly podle předlohy vhodná písmena a lepily je na papír, na který jsme kamaráda také potom
namalovaly. Na procházce jsme obdivovaly barevné javory a listy jsme si nasbíraly. Vylisované se nám
určitě budou hodit.
Čtvrtek
Ve středu byl státní svátek, a tak jsme se znovu setkaly ve čtvrtek. Ráno jsme si vyprávěly, hrály jsme
si a také jsme si hrály na malíře a malovaly portrét nejlepšího kamaráda ve školce. Po cvičení s tyčemi
nás čekala práce v Centrech aktivit. Pracovaly jsme ve dvojicích i malých skupinkách se zvonečky,
kostkami, někteří z nás dokonce luštily tajenku, někteří malovaly kamarádům na pracovním listu
vlasy. Také jsme se učily písničku o holčičce Janičce a dešťových kapičkách. Venku svítilo sluníčko, a
tak jsme si ho užily na prolézačkách na hřišti.
Pátek
V pátek jsme pro změnu tvořily kamarádův obličej z modelíny, hrály si, zpívaly, povídaly a také
pomáhaly našemu kamarádovi Pájovi vyřešit jeho problém. Nakonec se nám to povedlo a tak jsme
mu ještě zazpívaly novou písničku a vydaly se na přírodovědnou procházku.

26. 9. 2022 

Tento týden u nás ve školce bohužel udeřil nějaký bacil, a tak jsme se scházeli ve velmi malém počtu.
I tak jsme si ale užili spousty legrace.
Tématem týdne byly předměty a věci kolem nás, děti poznávaly a třídily oblečení, hygienické potřeby, hračky a zkoumaly z jakých materiálů věci kolem nás jsou.
Ráno si děti pohrály a poté se věnovaly individuálním činnostem i práci s interaktivní tabulí.
V ranním kruhu jsme se každý den přivítaly básničkou a udělaly jsme kalendář – děti už moc hezky říkají názvy dnů v týdnu, roční období a měsíce.
Při cvičení se děti protáhly a procvičily a ve středu zdolávaly opičí dráhu.
V Centrech aktivit byly opět připraveny činnosti, které se týkaly věcí okolo nás. Děti v Centrech aktivit pracují s chutí, samostatně a zvládají si z nabídky činností vybrat dle svých preferencí a nálady.
Vzhledem k nepěknému počasí a mokru všude kolem, jsme s dětmi chodily na nově nakreslené herní prvky mezi paneláky v sídlišti.
Celý týden jsme si moc užili a doufáme, že se po víkendu uvidíme s dalšími kamarády, kteří se nám vrátí po nemoci.

17. 9. 2022

Ve školce jsme už jako doma. Ráno jsme si krásně pohrály a s chutí se pustily do práce. Nechybělo samozřejmě ani vyprávění o zážitcích z víkendu. Tento týden jsme prozkoumávaly okolí školky, a protože v okolí školky je spousta stromů a zeleně, samy jsme si takové stromy vytvořily. Při procházce jsme si všimly, že už některé stromy mají korunu barevnou, udělaly jsme ji tedy také tak. Tiskaly jsme ji špuntem namočeným do temperové barvy. Nechybělo ani cvičení. Cvičily s flexibilními sáčky, protahovaly svá tělíčka a procvičovaly různé druhy skoků a poskoků. Také jsme házely sáčky na cíl, trefovaly jsme se do bubínků. To nás moc bavilo a docela se nám to dařilo.

 Po svačině nás už čekala práce v Centrech aktivit. Tentokrát jsme vytvářely naši školku z dřevěné stavebnice „Kapla“ a spojováním molitanových kostek a párátek. V centru Knihy a písmena jsme vyhledávaly písmena podle tvaru, některá z nich byla i ve slově „ŠKOLKA“. V centru Hudba jsme pracovaly tentokrát ve dvojicích. Měly jsme za úkol cinkat na zvonky několik tónů a kamarád to musel po nás přesně zopakovat. Zkoušely jsme nejdříve 2-3 tóny, některým z nás se dařilo zopakovat přesně i více tónů.

Nestihly jsme vyzkoušet všechny úkoly, ale v dalších dnech jsme se prostřídaly a čekaly nás i úkoly nové. Také jsme si hrály na „malé objevitele“. Zabývaly jsme se touto otázkou: „Když dám do různě velkých nádobek (3 plastové kelímky o různé výšce a šířce) stejné množství odměrek mouky, budou všechny stejně plné? Někteří z nás to vyzkoumaly. Někteří z nás stavěly „veselý“ plot kolem naší školy z barevných brček, procvičovaly jsme přitom serialitu. S předškoláky jsme procvičovaly geometrické tvary. Naučily jsme se novou písničku „Až já půjdu na kopeček…“  a seznámily se s legrační básničkou o žížalách. Ta se nám moc hodila, protože v tomto týdnu dost pršelo, a tak jsme při vycházkách prozkoumávaly nejen naše okolí, ale také žížaly. Zjistily jsme, že když je vezmeme do ruky, jsou studené, slizké a kloužou nám z ruky.  Říkaly jsme si také, k čemu nám slouží mapa a zkusily jsme si jít podle mapy na mobilu na vycházku. Někdy příště zkusíme jít podle papírové mapy, to jsme tento týden nestihly. Ve školce jsme si ale vyrobily mapu svoji. Nalepily jsme různé fotky budov z okolí školky a vlastnoručně dokreslily okolí.

Ve středu k nám přijelo letošní první divadlo. Bylo to Divadlo Ondřej a zahrálo nám 2 pohádky, dokonce se z některých z nás na chvilku stali herci.

Ve čtvrtek přišly zase naše slečny studentky a připravily si pro nás pestrý program.

Po celý týden jsme si samozřejmě našly i čas na naše hračky. Hrály jsme si na stavitele, lékaře, prodavače, kuchaře (paní učitelka se těch našich uvařených dobrot přejedla a přepila uvařených kafíček), malíře, prohlížely jsme si knížky, …co nás zrovna napadlo.

V pátek odpoledne jsme se rozcházely s dobrou náladou do svých domovů a plni zážitků se těšily na víkend s maminkami a tatínky.

11. 9. 2022
Máme za sebou další týden plný zábavy a nových zážitků.
V pondělí jsme se s dětmi přivítaly, zavzpomínaly na víkend a daly se do práce.
Děti poprvé pracovaly samostatně v Centrech aktivit a šlo jim to velice dobře.
Cílem práce v Centrech aktivit je samostatnost a plnění úkolu s minimální pomocí.
Od úterý na předškolní děti čekala ráno práce s Interaktivní tabulí, zaměřená na rozvoj předmatematických představ.
Středa byla hudební, děti si zahrály na naše barevné bubínky a také se naučily novou písničku ,,Dobrý den“.
Ve čtvrtek nás navštívily poprvé po prázdninách slečny studentky ze Střední pedagogické školy v Liberci a  děti si s nimi celý den moc užily.
V pátek jsme vyrazily na delší procházku po okolí a zkoumaly co se v blízkosti nachází.
Celý týden jsme si povídaly o naší školce a také si s dětmi sjednotily a ustanovily naše třídní pravidla ,,Pravidla 5 prstů“, přivolaly jsme si také naše kamarádky Mouchy emocí a naštěstí kolem nás nejvíce bzučela Moucha Radost 🙂
Nové dětičky se velice hezky začlenily do kolektivu a pobyt ve školce zvládají na jedničku a bez slziček.

4. 9. 2022

Prázdniny nám skončily a my jsme se opět sešly ve školce. V pondělí jsme přivítaly některé nové děti
ve „školce nanečisto“. Ukázaly jsme jim naše hračky i jak to v naší školce vlastně chodí. Poznaly jsme
se také s naší novou paní učitelkou. Ten den jsme si stihly povídat, cvičit, vyrobily jsme si i malá
„sluníčka“ na špejli, seznámily jsme se s našimi novými bubínky, zahrály jsme si na ně a také jsme si
s nimi zahrály hru „Škatulata, batulata… Hlavně jsme si ale hodně pohrály. Prima bylo, že jsme kolem
sebe viděly jen veselé tváře a žádnou slzičku.
V úterý jsme se ráno vítaly zase s úsměvy. Kamarádi i hračky už na nás čekaly. Kromě „hraní“ jsme si
protáhly tělíčka s různými říkankami a básničkami, povídaly si, paní učitelka nás naučila novou hru
s bubínky, při které jsme si procvičily rytmizaci a jména svých kamarádů a zahrály si zase hru
„Škatulata, batulata“, která se nám v pondělí moc líbila. Naše nové kamarády jsme seznamovaly
s dalšími věcmi, které ještě neznají. Pak jsme se s nimi rozloučily a šly si pohrát na sluníčko na
zahradu.
Ve středu jsme si písničkou a pohybem přivolávaly sluníčko, hrály si při cvičení na myšky, zajíčky a
medvědy, protahovaly tělíčka jako „kytičky na louce“. Také jsme doprovázely legrační říkadlo o huse
a autobusu Orffovými nástroji.
Ve čtvrtek–1. září – začal nový školní rok a my se konečně setkaly s našimi dalšími kamarády. Ten den
jsme si hodně hrály, povídaly, připomněly si „Pravidla 5 prstů“ se Smajlíky, udělaly si překážkovou
dráhu. Sluníčko pěkně svítilo, a tak jsme se vydaly na procházku a pak si pohrály na blízkém hřišti.
V pátek jsme si celý týden zhodnotily, nechybělo samozřejmě ani hraní, cvičení, tentokrát
s flexibilními sáčky. Také jsme „bubnovaly“ na bubínky a zahrály si „na vlak“. Bylo hezky teplo, a tak
jsme se vydaly pohrát si do lesa. Po cestě jsme šeptaly svá tajná přání u našeho „Kamene přání“ a
vysvětlovaly si, proč se říká: „Třese se jako osika“. Pěkně jsme si v lese pohrály. Někteří si stavěly
drobné stavby z přírodnin, někteří hrály na schovávanou, jiní přecházely po ležící kládě… každý tak, jak měl chuť.

 

REŽIM DNE

DOPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST
6:00 – 8:00  
přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči – kontrola zdravotního stavu, výběr her a činností dle volby dětí, ve třídě i v herně.

Individuální činnost dle plánu portfolia.

Výtvarné a pracovní činnosti k danému tématu s rozmanitými výtvarnými technikami, procvičování motoriky ruky, fantazie, správné techniky stříhání, držení štětce, pastelky, křídy, špejle a ostatního výtvarného náčiní, prostorové vztahy – lepení obrázků do koláží.

Vedení dětí ke spolupráci, kooperaci ve skupině, sociálním vztahům, vyjadřování emocí, upevňování kolektivních vztahů, umět požádat o pomoc, umět si vyřešit problém….

8:00 – 8:40

Úklid hraček.

Ranní kruh s kalendářem –   zhodnocení  ranních činností a seznámení dětí s programem činností  na další část dopoledne.
Sestavení kalendáře – den, datum, měsíc, roční období, počasí, zopakování dnů v týdnů a časových vztahů souvisejících  – včera, dnes, zítra, pozítří, předevčírem. 
Zopakování pravidel 5 prstů.

Ranní cvičení – tematická tělovýchovná chvilka – procvičení a protažení s vhodnou motivací, pohybové hry s pravidly, cvičení na hudbu, jógová cvičení.

8:40
Samostatná příprava na svačinu a samostatná příprava svačinek, kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky.

9:00 – 10:00

Činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se vzdělávacím tématem a s věkem dítěte.

10:00 – 12:00 příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny), příprava na oběd a oběd.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících, zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu – individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví (ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena.

8:00 – 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, při kterých dítě plní povinnost předškolního vzdělávání – individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí.

Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců.

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

12:30 – 14:00  literární chvilka – četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky – CD, kazeta, relaxační hudba, odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu, individuální práce s předškoláky a nespícími dětmi dle výsledků individuální práce, které jsou souhrnně zpracované v portfoliu dítěte.

14:00 – 17:00 protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků, odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Integrace a inkluze v naší třídě.
Dbáme  na zajištění všech psychosociálních, materiálních i technických podmínek pro efektivitu vzdělávací činnosti u každého z dětí. Vždy je respektována individualita dítěte, s ohledem na jeho speciálně pedagogické potřeby.
Děti se Speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP), které jsou zařazeny ke vzdělávání do naší třídy se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je pracovním dokumentem a který  slouží k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěti se SVP.
IVP zpracovává  asistent pedagoga s třídní učitelkou dle doporučení ŠPZ.  IVP je následně konzultován s garantem speciálního vzdělávání na naší škole , speciálním pedagogem (Mgr. Annou Balíkovou.
IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, který vychází ze Školního vzdělávacího programu a je součástí třídní dokumentace.

 

1.7. 2022
Máme za sebou poslední týden tohoto školního roku před prázdninovým provozem 🙂
Bohužel situace s Legionellou razantně snížila počet dětí ve školce, ale i tak jsme si s dětmi poslední dny školního roku 2021/2022 užívaly.
Pondělí začalo tělocvičnou, kde děti natrénovaly dovednosti na naší Školkovou olympiádu 🙂 Za odměnu jsme po cvičení vyrazily na zmrzlinu ke Squash aréně :).
V úterý proběhla olympiáda na hřišti u  Základní školy. Olympiáda se opravdu velice vydařila.
Od středy si děti mohly již více hrát a trávit větší část dne pohybovými radovánky na zahradě 🙂
Poslední týden utekl jako voda a teď již HURÁÁÁ na prázdniny 🙂
Všem rodičům i dětem se kterými se do prázdnin již neuvidíme přejeme krásné léto a plno báječných zážitků 🙂
Školáčkům přejeme ať se jim ve škole daří a doufáme, že se na nás přijdou někdy podívat 🙂

24. 6. 2022
Týden nám opět začal v tělocvičně, děti si zacvičily, zahrály zábavné pohybové hry a trochu potrénovaly i na olympiádu.
Od úterý jsme si povídali o bezpečnosti v dopravním provozu.
Děti trénovaly přecházení přes látkový přechod, třídily vhodné/nevhodné chování na ulici i na silnici a také jsme si zopakovali jaké dopravní prostředky kolem nás máme a kde se tyto dopravní prostředky pohybují, počasí nám opět přálo a tak mohla větší část dopoledního programu probíhat venku.

Ve čtvrtek jsme si udělali velice povedený výlet k liberecké přehradě, počasí vyšlo krásně, děti bez breptání ukázkově ťapaly tam i zpět a všichni jsme si výlet moc užili.

V pátek nás konečně čekal výlet do liberecké ZOO, který byla bohužel na 2krát přesunut.
Vyrazili jsme autobusem a pak tramvají. Děti cestu zvládly na jedničku s hvězdičkou.
V ZOO bylo poměrně málo lidí, a tak jsme si užili poklidnou, příjemnou prohlídku.
Výlet se velice vydařil a určitě ho v příštím roce zopakujeme 🙂

19. 6. 2022

Týden nám opět začal cvičením, starší děti se protáhly a zacvičily si na připravených stanovištích, mladší děti měly cvičení připravené ve školce.
Úterý byl velmi významný den pro naše předškoláčky, se kterými jsme se rozloučily.
Dopoledne jim menší děti vytvořily portrét a přidaly k němu svá přání, nechyběl přípitek, rozdání dárečků a veselé skotačení na diskotéce a celý dopolední program jsme zakončili focením na předškolácké tablo.
Odpoledne nás čekal již tradiční odpolední program s Pajou Papagajou.
Ve středu děti poznávaly exotická zvířátka, počasí nám přálo, a tak jsme celý dopolední program mohli plnit venku.
Ve čtvrtek děti poznávaly čím se liší domácí a exotická zvířátka a také si děti poslechly pohádku ,,O smutném tygrovi,, při které si zopakovaly různé druhy emocí a vymýšlely způsoby, jak rozveselit někoho, když je smutný, nakonec si pohádku i zahrály.
Pátek byl ve znamení opakování a po něm děti čekaly radovánky na naší školkové zahradě.

9. 6. 2022
Milí rodiče,
máme za sebou výlet na Ještěd. Výlet to byl vskutku povedený a velice jsme si ho užily – paní učitelky i dětičky :).
Odjezd od Luny v 8.00 proběhl bez komplikací a vyrážely jsme ve výborné náladě.

Autobus nás vyvezl na parkoviště k Ještědce. Z něj jsme vyrazili vzhůru na vrchol.

Nahoře nás čekalo povídání o Ještědu a pro děti byly připraveny úkoly, které s radostí splnily 🙂 ještě udělat pár fotek a šup do restaurace na oběd, dámy si poseděly na baru, pánové odpočinuly v křesílkách a už se servíroval oběd – výborný řízek s bramborovou kaší.
Od paní ředitelky hotelu dostaly děti velikou pochvalu, jak vzorně se umí v restauraci chovat 🙂

Po výborném obídku nás čekal sestup dolů do Horního Hanychova, vyrazili jsme kolem Ještědky na Pláně a po modré dolů.
Sice jsme měli trochu kvapík, ale na fotky po cestě dolů jsme si vždy našli chvilku :).

Dolů jsme sešli akorát na čas a už alou do školky 🙂
Výlet se velice vydařil, počasí nám přálo a moc jsme si to všichni užili :).

6. 6. 2022
Celý týden jsme s dětmi oslavovaly jejich svátek, tedy Den dětí 🙂
Pondělí začalo tradičně v tělocvičně, děti si protáhly tělíčka a tentokrát bylo cvičení zaměřeno na různé druhy skoků a práci s míčem. Cvičení si moc užily. 
V úterý si děti povídaly o svých kamarádech ve školce a o tom jak se k sobě hezky chovat, zopakovali jsme si Pravidlo 5 prstů a předvedli si řešení sporů pomocí koberce – semaforu :).
Ve středu už děti čekala oslava Dne dětí, celé dopoledne bylo naplněno sportovními aktivitami a hrami. Po skončení si děti pochutnaly na nanucích 🙂
Odpoledne vystupovalo pár dětiček od nás ze třídy na doprovodném programu k Veletrhu dětské knihy u radnice, kde sklidily veliký úspěch.
Čtvrtek si děti užívaly činnosti se slečnami studentkami ze Střední pedagogické školy, udělaly si ovečku z rýžového chlebíčku, vytvořily obraze z víček od Pet lahví a na závěr si zahrály pohybové hry.
V pátek jsme si vše zhodnotily a přijelo Divadlo Koloběžka, dětem se pohádka moc líbila a po jejím skončení nás čekaly radovánky na zahradě.

27. 5. 2022
Tento týden se z nás stali malí kosmonauti, kteří celý týden prozkoumávali vesmír.
V pondělí se děti seznámily s týdenním tématem a každé dítě vymyslelo co by se o tomto tématu rádo dozvědělo, poté nás čekalo cvičení  v tělocvičně, kde se děti pořádně protáhly a na stanovištích procvičily svou hbitost.
V úterý bylo v plánu seznámení se sluneční soustavou. Děti postupně odkrývaly planety a řadily je podle jejich pořadí od Slunce, zároveň se o každé planetě něco dozvěděly, zda je velká či malá po kom má své jméno, kde je teplo a kde naopak největší zima.
Ve středu děti pomocí  víček od pet lahví rozvíjely předmatematickou gramotnost a přiřazovaly víčka dle počtu ve vyprávěném příběhu do svojí rakety.
Ve čtvrtek se naučily novou písničku Raketa, při rozdýchání foukaly malé papírové raketky k připravené Zeměkouli a soutěžily kdo svou raketu dofoukne dále.
V pátek nás čekalo bližší seznámení s Měsícem, a děti se poznávaly jeho fáze s pomocí pohádky ,,Jak si Měsíc chtěl nechat opravit kabát,,.
Celý týden jsme si s dětmi moc užily, děti téma vesmír zajímá a tak byly aktivní a do všech činností se s chutí zapojovaly.

20. 5. 2022
Celý týden jsme s dětmi zkoumaly různé kouty světa.
Pondělí jsme na navštívily tělocvičnu, kde jsme si zacvičily s hudebním doprovodem, děti si pořádně protáhly tělíčka, procvičily obratnost i hbitost na připravených stanovištích a na závěr nás čekaly oblíbené pohybové hry.
V úterý děti pracovaly s Atlasem světa a seznamovaly se s kontinenty a méně či více vzdálenými zeměmi, také nás čekala generální zkouška besídky, kterou jsme s dětmi připravovaly ke Dni maminek, ale kvůli pandemii neštovic jsme jí nakonec posunuly tak, že jsme maminkám zpívaly až po jejich svátku.
Všem rodičům velice děkujeme za účast a příjemnou atmosféru při navazujících dílničkách.
Ve středu děti poznávaly další kouty světa a také se seznamovaly s jejich obyvatelstvem.
Čtvrtek se děti naučily písničku o Africe i s tanečkem.
V pátek děti čekal výlet do Lesoparku ve Vratislavicích, tento výlet jsme naplánovaly na četné žádosti dětí, které si minulý výlet nadmíru užily.
Příští týden se vydáme na prozkoumání vesmíru 🙂

13. 5. 2022
Tento týden jsme s dětmi poznávaly různé druhy povolání.
V pondělí jsme se opět vyřádily v tělocvičně, děti se protáhly, trénovaly techniku práce s míčem, zdolávaly připravenou opičí dráhu a nakonec si zahrály pohybové hry.
V úterý jsme se seznámily s různými druhy řemesel, děti stavěly domečky z různých druhů kostek, zkoušely natírat válečkem stěny krabice, opravovaly v dílně rozbité autíčko a vyzkoušely si i stříhání připravených papírových vlasů-
Ve středu děti poznávaly práci zahradníků pomocí písničky Šel zahradník do zahrady a zahrály si na kuchaře při grafomotorickém cvičení Radili se kuchaři.
Čtvrtek se nesl v duchu Integrovaného záchranného systému – aktivity jsme směřovaly k poznávání práce lékařů, hasičů i policistů, to se dětem velice líbilo a hry s těmito povoláními si velice užily.
V pátek jsme vyrazily na menší výlet do vratislavického lesoparku.
Všechny děti krásně ťapaly a výlet jsme si moc užily.
Brzy vyrazíme zase 🙂

 

8. 5. 2022
Celý týden jsme věnovaly tématu ,,Moje rodina“ a ,,Moje maminka“.
Jako každý týden jsme i tento započaly cvičením. Starší děti v tělocvičně a mladší ve školce.
Cvičení bylo zaměřeno na protažení a posílení celého těla a nechyběly ani veselé pohybové hry.
V úterý dětičky vyprávěly o svých rodinách a o svých maminkách. Všechny děti vyprávěly o svých rodinách s velkou láskou a obdivem.
Děti si své rodiny také nakreslily, výtvory najdete na nástěnkách v šatně, poznáte se? 🙂
Ve středu jely děti ze školkového Sborečku potěšit svým vystoupením babičky a dědečky z Domova Seniorů v Českém dubu. Záznam z vystoupení naleznete na facebookových stránkách NADACE SYNER. Babičky a dědečkové dostaly dárečky z keramiky, na jejichž vytvoření pracovaly všechny děti z naší třídy.
Ve čtvrtek děti zpívaly o maminkách písničky a zpívání doprovázely rytmickými nástroji.
Pátek se nesl celý v duchu příprav oslav nedělního Dne matek, děti maminkám vytvořily tulipán a také psaní, ve kterém popisovaly proč své maminky tolik milují.
Netrpělivě už vyhlížíme všechny naše sluníčkové kamarády, kteří se mají vrátit po neštovicích, aby s námi připravily besídku a také si užili výletové období, které máme právě před sebou.

30. 4, 2022
Celý týden se nesl v magickém duchu příprav na Filipojakubskou noc.
V pondělí starší děti cvičily v tělocvičně a mladší děti ve školce, cvičení bylo u obou skupin zaměřeno na mrštnost, hbitost a protažení celého těla.
Od úterý jsme začaly s čarodějnými aktivitami.
Děti si vyzkoušely různá kouzla a vyčarovaly kouzelné lektvary, cvičily s košťaty, zpívaly čarodějnické písničky a učily se různá zaříkávadla.
V pátek nás čekal čarodějnický rej.
Dorazily jsme do školky v maskách a od rána začaly plnit čarodějnické úkoly, jako výroba masky čarodějnice, čarodějnické pexeso, stavba čarodějnického doupěte, po svačině jsme vyrobily čarodějnické lektvary:

Sopka:
Potřebovaly jsme:
Ocet, potravinářské barvivo, jar, jedlou sodu.

Do čtvrt až půl sklenice nalijeme ocet, přidáme barvivo, kapku jaru a na závěr po třošce přisypeme jedlou sodu 🙂

Barevné přání
Potřebovaly jsme:
Bonbonky Skittels, mléko

Kolem talíře jsme rozmístily bonbonky a zalily mlékem, děti poté špejlí v barvách čarovaly a přály si svoje přání.

Barevná láva
Potřebovaly jsme:
Olej, potravinářské barvivo, vodu, šumivá tableta.

Do vyšší a užší sklenice jsme nalily olej, po něm obarvenou vodu a nakonec přidaly po třoškách šumivou tabletu.

Po čarování nás čekala čarodějnická dráha na košťatech a po ní už jen rozdání diplomů, dobrůtek a šlo se ven 🙂
Celý týden jsme si moc užily, byla to velká legrace.

24. 4. 2022
Tento týden byl sice o 1 den kratší, ale i tak jsme toho s dětmi hodně stihly. 
V úterý jsme se přivítaly po velikonočních prázdninách, děti vyprávěly jak si prázdniny užily  a co si kde vykoledovaly, po této krátké vzpomínce jsme dětem představily téma týdne – Dny Země.
Celý týden jsme s dětmi probíraly jak můžeme o naši planetu pečovat, co je pro ní dobré a co jí škodí, děti se učily třídit odpad, sázet osení, učily se jak mohou svým chováním o planetu pečovat a co mohou ve svém chování změnit, aby naší planetě pomáhaly.
Děti si získané informace osvojily a činnosti je velice bavily.

p

18.4. 2022
Velikonoce
Celý týden se ve Sluníčkách nesl ve znamení přicházejících Velikonoc.
Týden opět začal pondělním cvičením.
Starší děti cvičily v tělocvičně, kde se protáhly a procvičily různé dovednosti jako lezení po žebřinách, či házení míčem, zvládly se také vyřádit při pohybových hrách, mladší děti měly připravené cvičení ve školce, které byla zaměřeno na zdravotní cviky a správné držení těla.
Od úterý už začaly pořádné přípravy na Velikonoce, děti vyráběly velikonoční výrobky, zpívaly velikonoční písně a učily se velikonoční koledu.
Po dlouhé době se také mohly uskutečnit dílničky s rodiči, na které jsme se moc těšily a kde si děti ve spolupráci s maminkami a tatínky mohly ozdobit vajíčko, vyrobit velikonoční zápich, vytvořit velikonoční věnec z papírových vajíček a vyzdobit pomocí barevných kříd cestičku před vchodem do školky.
Ve středu pokračovalo ve třídě velikonoční veselí a také se děti z našeho školkového sborečku zúčastnily hned 2 vystoupení.
První vystoupení proběhlo v Domově seniorů v Českém dubu, kam jsme s dětmi vyrazily po téměř 2leté pauze a druhé vystoupení proběhlo na Velikonočních trzích na náměstí u radnice.
Obě vystoupení se nám velmi podařila :).
Čtvrtek si děti ve školce užily poslední předvelikonoční den a už nás čekaly velikonoční prázdniny :).

10.4. 2022
Péče o tělo
Celý týden jsme si s dětmi povídaly o správných způsobech jak pečovat o své tělo i mysl.
Děti si opakovaly základní pravidla hygieny, stejně jako složení výživové pyramidy a také zásady zdravého pohybu.
Děti se v oblasti péče o tělo velmi dobře orientují a mají zafixované správné návyky zdravého životního stylu.
V pátek do školky přijelo divadlo a zahrálo dětem rovnou 4 pohádky, děti si představení moc užily.

3. 4. 2022
Domácí zvířata
Celý týden jsme si s dětmi povídaly o domácích a hospodářských zvířatech.
Děti zvířata poznávaly na obrázcích i podle zvuků.
Zatancovaly si se skupinou Čiperkové tanečky na písničky Starý farmář farmu měl a Když jsem já sloužil, to si velice užily a náramně jsme se u toho pobavily.
V Centrech aktivit děti společně malovaly krávu, zkoušely zatloukat podkovy, stavěly ohrady pro zvířátka podle barev a hledaly hospodářská zvířata podle zvuků v encyklopedii.
Děti mají základní povědomí o životě zvířat, o tom kde bydlí, čím je krmíme a také o tom jaký užitek se zvířat máme.
Celý týden se zvířaty jsme si moc užily a jen co bude zase hezčí počasí, vyrazíme se s dětmi podívat na koníky, kteří se pasou u cesty do Vratislavického lesoparku.

26. 3. 2022
Příroda se probouzí
V tomto týdnu jsme s dětmi pozorovaly změny v přírodě, ke kterým s příchodem jarního počasí dochází.
Ve školce se děti naučily poznat a vyjmenovat základní znaky Jara, poznávaly jarní kytičky, učily se nové básničky i písničky a pilně tvořily v Ateliéru obrázky s jarní tematikou, ze kterých vznikla moc hezká nástěnka.
Ve středu jsme si udělaly Tematickou vycházku směrem do Vratislavic nad Nisou a došly jsme až do tamního Lesoparku.
Děti na vycházce zkoumaly přírodu kolem sebe, vnímaly znaky jarního a těšily se z možnosti pořádného proběhnutí se po loukách a pohrání si na prolézačkách.
Celý týden nán přálo počasí, a tak jsme mohly chodit ven, užívat si sluníčka, i odpoledne.

18. 3. 2022
Připravte si deštníky – aneb jaké máme počasí 
Tento týden jsme s dětmi pozorovaly a zkoumaly různé druhy počasí. Děti zjišťovaly jaké počasí je venku aktuálně a jak se v průběhu dne počasí může měnit.
Třídily jsme jakém počasí se hodí k ročním dobám a také jsme si zahrály jak vypadá takzvané aprílové počasí.
A protože počasí venku už začalo přinášet první pořádně hřejivé sluneční paprsky mohly jsme trávit více času venku a užívat si pohybu na vzduchu na zahradě i na procházkách kolem školky.

12. 3. 2022
Pohádkový týden
V tomto týdnu jsme se věnovaly s dětmi pohádkám a poselstvím v nich.
Děti si zopakovaly příběh o Červené Krakulce, Perníkové chaloupce a zahrály si pohádku o Koblížkovi.
Po vyprávění pohádky o Perníkové chaloupce si děti upekly každý svůj malý perníček, který si také ozdobily.
Celý týden jsme si moc užily a jako velkolepé zakončení našeho povídání nás v pátek navštívilo Divadlo s Pohádkou o písničce.

4. 3. 2022

Masopust
Tento týden jsme měli ve školce veselo, protože nás čekala masopustní veselice. Děti se seznámily s tradicí Masopust a se vším co k této tradici patří.
Zjistily jak se nazývají masopustní dny a proč se jim tak říká.
Nejlepší den celého týdne byla středa, kdy jsme si ve školce užili karneval. Děti měly krásné masky a moc jsme si užily přehlídku masek, zábavné disciplíny i závěrečnou diskotéku.

25. 2. 2022 

Neživá příroda – materiály
V celém týdnu jsme zkoumali vlastnosti materiálů, pozorovali předměty a věci okolo nás a  určovali z čeho jsou vyrobené.
Jako motivace nám posloužila pohádka ,,O třech prasátkách,, – děti poznávaly materiály ze kterých si prasátka postavila domečky a fénem zkoušely, který z materiálů je nejlépe odolný.
Děti tvořily z různých druhů materiálů, zkoušely písek, modelínu i dřívka.Také jsme vyrazili na tematickou vycházku po okolí školky a pozorovali různé druhy materiálů i ve venkovním prostředí.

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV