MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Představujeme se

Název organizace: MŠ Korálek Liberec – Škola podporující zdraví
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV

Kontakty pro omluvy dětí:
mobil – 734 397 335
pevná linka – 482 311 604, 482 751 158

Ředitelka školy:  Vladimíra Jurigová, MBA
telefon:   604 124 272
E-mail:    koralek@mskoralek.cz

Zástupkyně ředitelky školy:  Marie Zemanová

Vedoucí školní jídelny:   Hana Zahradníková
telefon:  737 776 409
E-mail:   h.zahradnikova@mskoralek.cz

internetové stránky:    www.mskoralek.cz

Název ŠVP: 
Kurikulum podpory zdraví

Škola získala od Státního zdravotního ústavu ČR statut „Škola podporující zdraví“
a je zařazena do sítě programu škol podporujících zdraví v ČR.

 

Tým pedagogů

 

Vladimíra Jurigová, MBA

– ředitelka MŠ Korálek od roku 1990
– pedagog ve speciální třídě – Hvězdičky

odborná pedagogická způsobilost a profesní rozvoj:
– SPgŠ Liberec,
– KPÚ a KÚNZ Ústí nad Labem, kvalifikace logopedického asistenta pro  rezort
   školství a zdravotnictví
– TUL studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku
– Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
– Oxford business education institut “ Master of Bussines manager“
– Kvalifikační kurz výchovně-vzdělávací intervence pro děti s poruchou autistického spektra
– Kvalifikační kurzy v oblasti rozvoje pregramotnosti dětí předškolního věku – didaktika
– kvalifikační kurzy v oblasti rozvoje emoční a sociální inteligence dětí v předškolním věku
– Metodik podpory rozvoje MŠ a kvality předškolního vzdělávání

certifikáty a odborné stáže:
– Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme)
– Certificate of Completion Kineziologie One Brain (certifikovaný facilitátor)
– Certifikovaný lektor metodiky Zdravá abeceda (AISIS)
– Odborná stáž St.Gallen, Schweiz
– Odborná stáž London, Velká Británie
– Odborná stáž Bangor, Wales
– Mentor v oblasti pedagogické praxe studentů Gymnázia a SOŠP Liberec
  a studentů TUL z katedry předškolní pedagogiky
– Členka Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP
  (Organisation mondiale l éducation préscolaire)
– Členka Asociace předškolní výchovy

publikační činnost:
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání „ Emoční a komunikační rozvoj dítěte v MŠ“ Autorky: PhDr. Jana Johnová, Ph.D, Vladimíra Jurigová, MB a Marie Veselá
ISBN  978-80-7494-590-8


Hana Fišerová

– pedagog ve třídě Koťátka
– na škole od roku 1989

odborná a pedagogická způsobilost:
– SPgŠ Litoměřice

specializace:
– hudební a výtvarná výchova
– instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg Jeronýmova

certifikáty:
– Meridiánové harmonizační cvičení
– Zdravá abeceda
– Respektovat a být respektován
– IT Smart Technologies

 


Bc. Eva Špetlíková

– pedagog ve třídě Koťátka
– na škole od roku 2021

odborná a pedagogická způsobilost:
– UK Praha, odbor předškolní pedagogika

specializace:
– dramatická výchova
– výuka hry na flétnu

 


Marie Zemanová

– pedagog ve třídě Sluníčka
– zástupkyně ředitelky MŠ
– na škole od září 2019

odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední pedagogická škola Liberec
– Mentoring začínajících pedagogů

specializace:
– hudební výchova
– dramatická výchova
– enviromentální výchova
– Zdravá 5 -podpora ke správné výživě dětí a mládeže
– Instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg

certifikáty:
– Zdravá abeceda
– IT Smart Technologies
– Čtenářská pregramotnost
– Školní zralost
– Začít spolu
– Malá technická univerzita
– Členka Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP
  (Organisation mondiale l éducation préscolaire)
– Členka Asociace předškolní výchovy
– Funkční studium pro vedoucí pracovníky ve školství a ředitele

 


Mája Veselá

– pedagog ve třídě Broučci
– na škole od 1.9.2018

odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední umělěcko-průmyslová škola v Jablonci nad Nisou
– Soukromá střední škola pedagogická v Mladé Boleslavi, obor předškolní
   a mimoškolní pedagogika
– Logopedický asistent

studium:
– terapeut, obor arteterapie

specializace:
– výtvarná výchova
– ekologická výchova
– koordinátor ŠVP
– instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg Jeronýmova

certifikáty a odborné stáže:
– Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme) certifikát
– Zdravá abeceda
– Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
– Angličtina od začátku – JAK začít?
– Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů
– eTwining -realizace projektů ke spolupráci škol
– Formativní hodnocení
– Začít spolu
– Členka Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP
  (Organisation mondiale l éducation préscolaire)
– Členka Asociace předškolní výchovy

publikační činnost:
Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra primárního vzdělávání „ Emoční a komunikační rozvoj dítěte v MŠ“ Autorky: PhDr. Jana Johnová, Ph.D, Vladimíra Jurigová, MB a Marie Veselá
ISBN  978-80-7494-590-8

 


Martina Lank

– pedagog ve třídě Broučci
– na škole od 1.9.2018

odborná a pedagogická způsobilost:
– Gymnázium a střední pedagogická škola, Liberec

specializace:
–  pohybová výchova, tanec

certifikáty:
– Zdravá abeceda
– Zdravá 5 – podpora výchovy ke správné výživě dětí a mládeže
– Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
– Konceptuální učení – příprava dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy
– Respektovat a být respektován
– seminář Kouzelná věda
– seminář Papírové hrátky
– instruktor Děti na startu – šéftrenér kurzu
 
 

Diana Sejkorová

– pedagog ve třídě Sluníček
– na škole od 24.8.2021

odborná a pedagogická způsobilost:
– JERGYM Střední odborná škola pedagogická Liberec

specializace:
– hudební výchova

 


Bc. Míša Kroupová

– pedagog ve třídě pro děti se speciálními potřebami Hvězdičky
– na škole od 1.9.2020

odborná a pedagogická způsobilost:
– SOŠPg Jeronýmova Liberec
– PDF UHK Speciální pedagogika – intervence

specializace:
– tělesná výchova

 


Bc. Karolína Horníková

– pedagog ve třídě pro děti se speciálními potřebami Hvězdičky
– individuální a skupinová práce s dětmi
– suplování při absencích pedagogů
– na škole zatím od 1.3.-31.8. 2022

Odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední pedagogická škola
– UK Praha, logopedie surdopedie a speciální pedagogika

 


Eva Havlíková

– od září 2021 logopedický preventista v MŠ

 


Agáta Drocič

– asistentka pro děti ve třídě se speciálními potřebami – Hvězdičky
– na škole od září 2019

odborná a pedagogická způsobilost:
– studium TUL Speciální pedagogika

specializace:
– zdravotní cvičení

certifikáty:
– akreditace MŠMT – Masér pro sportovní a rekondiční masáže
– Dornova metoda
– Breussova masáž
– Kinesiotaping
– Škola reflexní terapie

 


Lenka Kolich Taranová

– asistentka pro děti ve třídě Sluníčka
– na škole od listopadu 2021

odborná a pedagogická způsobilost:
– Střední umělecká škola v Liberci, obor Propagační výtvarnictví, grafika a design 

specializace:
– výtvarná výchova

 


Mgr. Anna Balíková

– logoped ve třídě pro děti se speciálními potřebami – Hvězdičky
– na škole od 1.9.2021

odborná a pedagogická způsobilost:
– PF Hradec Králové, speciální pedegog, logoped

 


Jitka Průšková

  • mateřská dovolená

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV