Představujeme se Vám

Název organizace: MŠ Korálek Liberec - škola podporující zdraví
Právní forma:
příspěvková organizace

IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV

Kontakty:
telefon - pevná linka 482 311 604; 482 751 158
ředitelka MŠ - 604 124 272
omluvenky dětí – 734 397 335

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
internetové stránky: www.mskoralek.cz
Ředitelka školy: Vladimíra Jurigová, MBA
Zástupkyně ředitelky školy: Marie Zemanová

Název ŠVP: Kurikulum zdravé MŠ

Škola získala od Státního zdravotního ústavu ČR statut
"Škola podporující zdraví" a je zařazena do sítě
programu škol podporujících zdraví v ČR.


Tým pedagogů:

Vladka
Vladimíra Jurigová, MBA
- ředitelka MŠ Korálek od roku 1990
- pedagog ve speciální třídě - Hvězdičky

Odborná pedagogická způsobilost a profesní rozvoj:
- SPgŠ Liberec
- KPU a KÚNZ Ústí nad Labem
  kvalifikace logopedického asistenta pro rezort školství a zdravotnictví
- TUL studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální
   pedagogiku
- Funkční studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
- Oxford business education institut "Master of Bussines manager"
- Kvalifikační kurz výchovně - vzdělávací intervence pro děti s poruchou
  autistického spektra
- Kvalifikační kurzy v oblasti rozvoje pregramotnosti dětí předškolního
  věku
- Kvalifikační kurzy v oblasti rozvoje emoční a sociální inteligence dětí
  v předškolním věku
- Metodik podpory rozvoje MŠ a kvality předškolního vzdělávání

certifikáty a odborné stáže:
- Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme)
- Certificate of Completion Kineziologie One Brain
  (certifikovaný facilitátor)
- Certifikovaný lektor metodiky Zdravá abeceda (AISIS)
- Odborná stáž St. Gallen, Schweiz
- Odborná stáž London, Velká Británie
- Odborná stáž Bangor, Wales
- Mentor v oblasti pedagogické praxe studentů Gymnázia a SOŠP
  Liberec a studentů TUL z katedry předškolní pedagogiky
- Členka Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu
  OMEP (Organisation mondiale i éducation préscolaire)
__________________________________________________________

Hana
Hana Fišerová
- pedagog ve třídě - Koťátka
- na škole od roku 1989

odborná a pedagogická způsobilost:
- SPgŠ Litoměřice

specializace:
- výtvarná a pohybová výchova
- ekologická výchova

certifikáty:
- Meridiánové harmonizační cvičení
- Zdravá abeceda
- Respektovat a být respektován
- IT Smart Technologies
_________________________________________________________

Spetlikova Eva
Bc. Eva Špetlíková
- pedagog ve třídě - Koťátka
- na škole od 24.8.2021

odborná a pedagogická způsobilost:
- Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta obor učitelství pro
  mateřské školy

specializace:
- dramatická výchova
- hudební výchova (klavír, flétna)
- výtvarná výchova

certifikáty:
- Kurz základního snowbordingu
- 1. stupeň hudebního oboru ZUŠ
________________________________________________________

Madla
Marie Zemanová
- pedagog ve třídě - Sluníčka
- zástupkyně ředitelky MŠ
- na škole od září 2019

odborná a pedagogická způsobilost:
- Střední pedagogická škola Liberec
- Instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg
- Mentoring začínajících pedagogů

specializace:
- hudební výchova
- dramatická výchova
- enviromentální výchova
- Zdravá 5 - podpora ke správné výživě dětí a mládeže

certifikáty:
- Zdravá abeceda
- IT Smart Technologies
_______________________________________________________

Diana
Diana Sejkorová
- pedagog ve třídě - Sluníčka
- na škole od 24.8.2021

odborná a pedagogická způsobilost:
- JERGYM Střední odborná škola pedagogická

specializace:
- hudební výchova
______________________________________________________

Maruska
Mája Veselá
- pedagog ve třídě - Broučci
- na škole od 1.9.2018

odborná a pedagogická způsobilost:
- Střední umělecko-průmyslová škola v Jablonci nad Nisou
- Soukromá střední škola pedagogická v Mladé Boleslavi, obor
  předškolní a mimoškolní pedagogika

studium:
- Umělecký terapeut, obor arteterapie

specializace:
- výtvarná výchova
- ekologická výchova
- koordinátor ŠVP

certifikáty a odborné stáže:
- Mezinárodní instruktor MISP (Massage in Schools Programme)
- Zdravá abeceda
- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
- Angličtina od začátku - Jak začít?
- Hudební improvizace ve výuce klávesových nástrojů
- eTwining - realizace projektů ke spolupráci škol
- Formativní hodnocení
- Začít spolu
_____________________________________________________

Martina
Martina Lank
- pedagog ve třídě - Broučků
- na škole od 1.9.2018

odborná a pedagogická způsobilost:
- Gymnázium a střední pedagogická škola, Liberec

specializace:
- pohybová výchova, tanec

certifikáty:
- Zdravá abeceda
- Zdravá 5 - podpora výchovy ke správné výživě dětí a mládeže
- Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
- Konceptuální učení - příprava dětí se speciálními vzdělávacími
  potřebami na vstup do školy
- Respektovat a být respektován
- seminář Kouzelná věda
- seminář Papírové hrátky
- instruktor Děti na startu - šéftrenér kurzu
_____________________________________________________

Misa Kroupova
Bc. Míša Kroupová
- pedagog ve třídě pro děti se speciálními potřebami - Hvězdičky
- na škole od 1.9.2020

odborná a pedagogická způsobilost:
- SOŠPg Jeronýmova, Liberec
- PDF UHK Speciální pedagogika - intervence

specializace:
- tělesná výchova
____________________________________________________

Agata Drocic
Agáta Drocič
- asistentka ve třídě pro děti se speciálními potřebami - Hvězdičky
- na škole od září 2019

odborná a pedagogická způsobilost:
studium TUL - Speciální pedagogika

specializace:
- zdravotní cvičení

certifikáty:
- akreditace MŠMT - Masér pro sportovní a rekondiční masáže
- Dornova metoda
- Breussova masáž
- Kinesiotaping
- Škola reflexní terapie
____________________________________________________

Eva Havl
Eva Havlíková

- od září 2020 logopedický preventista v MŠ
- jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
____________________________________________________

Balkov
Mgr. Anna Balíková
- Logoped ve třídě pro děti se speciálními potřebami - Hvězdičky
- na škole od 1.9.2021

odborná a pedagogická způsobilost:
PF Hradec Králové, speciální pedagog, logoped
____________________________________________________

Mgr. Jitka Průšková
- mateřská dovolená

24. 09. 2021 - 09:49 - Hana Zahradníková
Přiložené soubory:Jídelníček 27.9. - 3.10....
22. 09. 2021 - 12:57 - Hana Zahradníková
SKI areál Ještěd nabízí dětem z naší Mateřské školy...
21. 09. 2021 - 21:29 - Hana Zahradníková
15.9.2021Zápis ze schůze SRPŠ a třídních schůzekZápis...
15. 09. 2021 - 10:44 - Hana Zahradníková
Zlobí vaše dítě?Když dítě trpí nedostatkem...

Září v Koťátkách
24. 09. 2021 - 08:10
Září ve Sluníčkách
24. 09. 2021 - 08:10