MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Broučků


Třídní učitelky:

Mája Veselá
Odborné zaměření:
– výtvarná výchova
– ekologická výchova
– koordinátor ŠVP
– instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠPg Jeronýmova
– probíhající studium: Terapeut – obor arteterapie, Olomouc

Martina Lank
Odborné zaměření:
– instruktor Děti na startu – šéftrenér kurzu
– tělesná výchova
– tanec
________________________________________________________________________________

LEDEN 2022

Tématické celky: 3. 1. – 7.1. – Tři králové
                            10.1.– 14.1. – Pohádkový týden
                            17.1. – 21.1. – Když zima čaruje – zimní sporty
                            24.1. – 28.1. – Kde zvířátka přezimují

Jaké akce jsme zažili co ještě zažijeme a na co se těšíme?

12.1.

Kino, kino… mělo sice být v pondělí 10.1. ale nakonec se přesunulo na středu. To nám přeci nevadí. Ale co je to sférické kino? Promítání? Sférické…zajímavé slovo. No uvidíme, co nás čeká…
Tééééda to byl neskutečný zážitek! Přišli jsme do třídy a v celé herně byl obří nafouklý balón. Měl tam zip a pán nás tam dovnitř postupně pouštěl. Tam jsme si museli lehnout na záda a koukali jsme do stropu toho velikého balónu, kde nám pán pouštěl film o mořských rybách. Moc jsme si to užili. Kdy zas to sférické kino přijede? Doufáme, že co nejdříve když už víme, co to je :-). 

________________________________________________________________________________

6.1.

Dneska jsou Tři králové a my jsme se moc těšili na to, co nás čeká. My si budeme vyrábět koruny? Hurá! A pak si je budeme moct vzít domů? Jako napořád? Paráda! Vyrábění nám šlo jedna báseň, mohli jsme si nazdobit koruny jak jsme chtěli, pomocí malých drahokamů, perliček, nálepek. Bylo to super. Potom jsme se společně vyfotili a zazpívali si písničku o králích. A kolik že jich vlastně bylo? No, tři, přeci!!!

________________________________________________________________________________

3.1.

ORGANIZACE DOPOLEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
6:00 – 8:30  
Přivítání dětí i rodičů s respektováním individuální doby příchodu, krátký rozhovor s dítětem i s rodiči – kontrola zdravotního stavu, nastavení značky na tabulku, kde jsou mouchy emocí, výběr her a činností dle volby dětí, které vycházejí z vlastní samostatnosti a aktivity dítěte s ohledem na dané tematické zaměření v koutcích aktivit, individuální práce, grafomotorické a pracovní listy.
Výtvarné a pracovní činnosti k danému tématu s rozmanitými výtvarnými technikami, procvičování motoriky ruky, fantazie, správné techniky stříhání, držení štětce, pastelky, křídy, špejle a mnoho dalšího.
Vedení dětí ke spolupráci, kooperaci ve skupině, sociálním vztahům, vyjadřování emocí, upevňování kolektivních vztahů, umět požádat o pomoc, umět si vyřešit problém….

8:30 – 9:45
Samostatná příprava na svačinu a samostatná příprava svačinek, kultura stolování, sebeobsluha, základní stravovací návyky. Ranní kruh – svolání dětí básničkou ,,Ať si holka nebo kluk“, pozdravení s Hafíkem, zhodnocení  ranních činností a seznámení dětí s programem činností  na další část dopoledne, nastavení kalendáře  – datum, roční období, počasí, čas  zopakování pravidel 5 prstů a pravidel ve třídě, jazyková chvilka, dramatika, nácvik nových básní a písní, smyslové hry, tematická tělovýchovná chvilka nebo cílené ranní cvičení, pohybové hry, činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd dle vzdělávacích témat a věku dítěte, rozvoj emoční a sociální inteligence dětí pomocí loutek Adélky a Kuby, Caleba a Barevné příšerky, Ferdy a jeho much, karet ,,Cesta k sobě“…

9:45 – 11:45 
Příprava na pobyt venku, hygiena, sebeobsluha, samostatnost, pobyt venku s ohledem na klimatické podmínky (za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny).
Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících, zajímavé činnosti dle ročního období s ekologickým zaměřením, využití školní zahrady v přírodním stylu – individuální chvilky s výchovně vzdělávacím záměrem, poznávací vycházky do okolí MŠ s respektováním základů dopravní výchovy, výlety, exkurze, návštěvy divadla a další aktivity dle témat školního kurikula podpory zdraví (ŠVP), převlékání s podporou samostatnosti, hygiena.
8:00 – 12:00 rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve kterých dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání – individualizované činnosti k podpoře školní zralosti dětí
Veškeré aktivity jsou nabízeny dětem s ohledem na jejich věkovou skupinu a individuální možnosti jednotlivců.

11:45 – 12:15 
Oběd, upevňování základních stravovacích návyků, správný úchop lžíce, příbor,  sebeobsluha, úklid nádobí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek.

ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ ČÁST

12:15 – 14:00 
 Literární chvilka – četba z knihy dle tematického zaměření, poslech pohádky – CD, kazeta, relaxační hudba, odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dětí s ohledem na věkovou skupinu, individuální práce s předškoláky.

14:00 – 16:00 
Protažení po vyspání, hygiena, převlékání s podporou samostatnosti, svačina, upevňování správného stolování a společenských návyků, odpolední zájmové činnosti vycházející z vlastní samostatnosti a aktivity dětí, didakticky cílené činnosti, individuální práce dle plánu, grafomotorika, koordinace pohybu ruky, rozloučení, krátké rozhovory s rodiči.
Během celého dne jsou respektovány individuální biorytmy dětí s preferencí pitného režimu.
Organizace dne je po vzájemné dohodě s rodiči i zaměstnanci MŠ koncipována tak, aby mohla být uplatněna volná forma režimu dne, která imituje podmínky důvěrného a citově podnětného rodinného prostředí. Denní program vychází z třídních vzdělávacích plánů s ohledem na dlouhodobé vzdělávací záměry školy. Snahou učitele / učitelky MŠ je podpora individualizovaného vzdělávání včetně aktivit organizovaných nad rámec běžného programu MŠ.
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. 

________________________________________________________________________________

PROSINEC 2021

Integrovaný blok: Jaké máme tradice a zvyky
Podtéma: Poznávám tradice a zvyky
Tématické celky:  29.11. – 3.12. Kdo se bojí čerta
                               6.12. – 10.12. Vánoce přicházejí
                               13.12. – 17.12. Vánoční zvyky
                               20.12. – 22.12. Příprava na svátky

Jaké akce jsme zažili? Co všechno jsme se naučili a na co se těšíme?

2.12.

A bylo to tady! Přišla se k nám do třídy podívat svatá trojice. Od rána jsme byli trochu na trní, prolínaly se v nás různé pocity, strach, radost, smutek… Po svačině jsme si šli povídat se studentkami do kruhu. Povídali jsme si o Vánocích, četli jsme si pohádku a najednou…slyšeli jsme cinkání řetězu! Všichni jsme se přesunuli ke klavíru, kde jsme čekali, co se bude dít dál. A najednou slyšíme hlasité BUBUBU. Do třídy vtrhl čert s pytlem, za ním krásný anděl a vysoký Mikuláš s dlouhými vousy. Měl u sebe knihu hříchů, otevřel ji a začal číst… Moc toho nebylo, protože Broučci jsou samozřejmě moc hodné děti, ale přeci jen něco se našlo, na čem musíme ještě společně zapracovat. Řekli jsme básničku, a nakonec jsme dostali malý dáreček, který jsme si nadšeně odnesli odpoledne domů. Uf, to byl den, ale zvládli jsme to skvěle!

________________________________________________________________________________

6.12.

Dneska k nám má přijet divadélko! A zase ten legrační pán, s kterým je veliká sranda a má nafukovací kulisy! To bude super. A jak se nazývá představení? No přeci Vánoční! Pan herec nás vtáhnul do děje, postavili jsme společně vánoční strom z polštářů, to koukáte, co? Pak jsme spolu i tančili, a nakonec jsme se vyfotili u obřího nafukovacího sněhuláka! Byl skoro větší než třída, ale vešel se tam!

________________________________________________________________________________

8.12.

Divadlo, divadlo! My jedeme do naivního divadla! A svým speciálním autobusem! Hurá! Ráno jsme se sešli ve třídě, všichni vkusně oblečení, nadšení z dobrodružství, které nás čekalo. Po svačině, kterou jsme zvládli bez nehod, jsme se přesunuli k autobusu, který na nás čekal před základní školou. Teda, to byla jízda! Divadlo bylo veliké, všude plno herců a hereček. Pohodlně jsme se usadili do sedaček a vyčkávali, až divadlo začne. A najednou se zhasnulo a konečně to začalo! Moc jsme se nasmáli, trochu jsme se možná i báli, ale hlavně jsme si to moc užili! Cesta zpátky byla opět super, pan řidič uměl skvěle couvat a vycouval s plným autobusem až k Luně, nakonec jsme mu zatleskali, protože tohle jen tak někdo neumí 😊.

________________________________________________________________________________

15.12.

Ježíšek! Ježíšek! Dneska má přijít Ježíšek! Ráno jsme společně poklidili třídu, vyhodili jsme hračky, které už jsou rozbité, protřídili jsme panenky a auta. Byli jsme připraveni na příchod Ježíška. Ale on pořád nikde… Co když na nás zapomněl? Trochu jsme se báli. Zatím jsme natáčeli besídku pro maminky a tatínky a doufali jsme, že Ježíšek nám dárečky nechá pod stromečkem. Ale nic, nikde nic! Nevadí, tak půjdeme ven a určitě potom konečně přijde. Pobyt venku jsme si náramně užili, byla legrace. Když jsme se vraceli na oběd a převlékali jsme se v šatně, najednou jsme uslyšeli cinkání. Zastavili jsme se, ani jsme se nehnuli. Poslouchali jsme. Cinkání zvonečku se blížilo více a více. Potichu jsme se převlékali, abychom Ježíška nevylekali. Potom jsme pootevřeli dveře a… byly tam dárky! Hromada dárků! Ječeli jsme, křičeli radostí a některé děti i dokonce brečely dojetím, bylo to překrásné. Sedli jsme si společně okolo stromečku a začali jsme rozbalovat, hezky dárek po dárku. To bylo radosti a tleskání. Děkujeme Ježíšku!

________________________________________________________________________________

17.12.

Je pátek, a proto je nejlepší čas ozdobit si stromeček. Stromeček? Vážně budeme zdobit stromeček? A kde? Venku? Joooo. Vzali jsme všechny ozdoby, které jsme tvořili s rodiči doma a venku u schodů jsme ozdobili obří keř. Byla docela zima, ale zvládli jsme to, nejsme přeci z cukru! Po ozdobení stromečku jsme si společně zazpívali koledy a zapálili velikánské prskavky, byly skoro vetší než paní učitelky! Myslíte, že to tak může být? 😊

 

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV