MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Pedagogická diagnostika


Pedagogická diagnostika je komplexní proces, jehož cílem je poznávání, posuzování a hodnocení vzdělávacího procesu.  Úkolem pedagogické diagnostiky je rozpoznání určitého stavu, stanovení příčin a navržení dalších výchovných a vzdělávacích opatření. Obsahem pedagogické diagnostiky je shromažďování informací o vědomostech a  dovednostech dítěte, jakým způsobem probíhá proces vzdělávání a jak jej ovlivňuje.

Cílem pedagogické diagnostiky je tedy zjišťovat, jak je žák schopný edukačního procesu. Předmětem pedagogické diagnostiky je široké spektrum pedagogických jevů. Zaměřuje se však, ale na jedince, od předškolního vzdělávání až po ukončení edukačního procesu.

Diagnostika školní zralosti je jednou z klíčových aktivit vzdělávacího procesu v mateřské škole. Nejen proto je její provádění výslovně vyžadováno v Rámcově vzdělávacím plánu pro předškolní vzdělávání. 
Na naší mateřské škole pracujeme s nástrojem  iSophi , který usnadňuje učitelkám pedagogickou diagnostiku školní zralosti – při použití projde pedagog s dítětem sadu úkolů (cca během 30 minut). Vyhodnocení následně pomáhá se zacílením aktivit pro podpoření dítěte v oblastech, které má oslabené.

Pravidelná diagnostika v MŠ – diagnostický systém iSophi

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV