MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Provozní doba a docházka


Provozní doba školy je od 6:00 do 17:00 hod.

ORGANIZACE PŘIVÁDĚNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

od 6:00 se děti scházejí ve třídách Broučků a Sluníček
od 7:00 provoz i ve třídách Koťat a Hvězdiček (děti rozděleny do svých tříd)

od 16:00 uzavřeny třídy Broučků a Hvězdiček (děti spojeny ve třídách Koťátek a Sluníček)
v 17:00 končí provoz, budova se zamyká

Podle Školního řádu platí sankce za pozdě vyzvednuté dítě
136,- Kč za každou započatou hodinu.

Doporučení MŠMT – pozdní vyzvednutí dítěte


Odhlášení dítěte z docházky musí být provedeno do 8:00 hodin a to formou:
– odhlášení den předem u učitelky na třídě, nebo
– zápisem do omluvného sešitu na šatně příslušné třídy, nebo
– telefonicky, případně SMS na číslech 482 751 158, 734 397 335

Z důvodu uzákonění povinné školní docházky u předškolních a odkladových dětí, je nutné  dodržovat pravidla školního řádu:

Pokyny k omlouvání předškolních dětí plnících povinnou školní docházku v MŠ

Žádost o uvolnění – předškoláci

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV