MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Zápis do MŠ


zveřejněno 30.5.2022
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2022/2023
(IDENTIFIKÁTOR je shodný s číslem přihlášky dítěte)

zveřejněno 17.3.2022
Jak a kdy odevzdat přihlášku k zápisu do MŠ Korálek Liberec

zveřejněno 15.2.2022
INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  „Korálek“,
Liberec
Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023

Zápis bude probíhat elektronicky na portále Statutárního města Liberec https://zapisyms.liberec.cz/ 

Od 6.4. do 19.4.2022 se rodiče budou moci s portálem seznámit, pročíst si návod , kritéria pro přijetí, možnost podání více přihlášek a další informace .

Od 19.4. 2022 do 9.5.2022 si rodiče SAMI VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL a vytisknout si ji . Současně si vytisknou i tiskopis pro dětského lékaře o potvrzení povinného očkování . 
POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, NEBO MOŽNOST TISKU, je možné si po předchozí domluvě s hospodářkou školy na telefonu 734397335, žádost vygenerovat přímo
ve školce.

10.5. 2022 od 8 hodin do 15 hodin / ne dříve ani později / DORUČÍ do MŠ: 

  1. PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání / VYTIŠTĚNOU Z PORTÁLU /
  2. KOPII RODNÉHO LISTU dítěte
  3. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE o povinném očkování / vytištěné s přihláškou / – pokud preferujete jinou MŠ, tak stačí v kopii
  4. kopii dokladu o povolení pobytu – u dětí  cizinců / možno dodat později až na vyzvání /
  5. kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů / možno dodat později až na vyzvání /
  6. kopii dokladu o odkladu školní docházky u dětí starších 6ti let / možno dodat později až na vyzvání /

a to TĚMITO ZPŮSOBY :  

1.  emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem nebo oskenované (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) na : koralek@mskoralek.cz

2.  zasláním „klasickou“ poštou DOPORUČENĚ : MŠ Korálek, Aloisina výšina 645/55 , Liberec 15  46015

3.  OSOBNĚ 10. 5. 2022 v čase objednaném přes rezervační systém, který se vám nabídne PO VYPLNĚNÍ formuláře k žádosti o přijetí na portálu města Liberec https://zapisyms.liberec.cz/ 

do 12.5.2022 do 20 hodin OČEKÁVEJTE POTVRZENÍ SMS NEBO EMAILEM, ŽE PŘIHLÁŠKA BYLA DORUČENA a zaevidována. Pokud nic nepřijde, kontaktujte ředitelku MŠ na tel.č. 604 124 272.

Dne 13.5.2022 od 8-10 hodin se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, poté bude provedeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Od 18.5.2022 již můžete sledovat aktuální pořadník vašeho dítěte.
Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn zde na webových stránkách školy.

Do 13.6.2022 obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
Případné dotazy zašlete na koralek@mskoralek.cz – uveďte telefonní číslo – budeme vás kontaktovat.

Vladimíra Jurigová, MBA
ředitelka školy

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV