MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024


INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  „Korálek“, Liberec
Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace, pro školní rok 2023/2024

 

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti:
na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině proběhne ve čtvrtek 8.6.2023 MIMO zápisový portál, podle platných kritérií: Kritéria k zápisu UA 2023

 

Běžný zápis:
bude opět probíhat elektronicky na portále Statutárního města Liberec https://zapisyms.liberec.cz/ 

Od 17.4. 2023 do 10.5.2023 si rodiče SAMI VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL a vytisknout si ji . Současně si vytisknou i tiskopis pro dětského lékaře o potvrzení povinného očkování . 
POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET, NEBO MOŽNOST TISKU, je možné si po předchozí domluvě s hospodářkou školy na telefonu 734397335, žádost vygenerovat přímo ve školce.

11.5. 2023 od 7:30 – 11:30 a od 12:00 – 14:00 / ne dříve ani později / DORUČÍ rodič do MŠ: 

  1. PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání / VYTIŠTĚNOU Z PORTÁLU /
  2. KOPII RODNÉHO LISTU dítěte
  3. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE o povinném očkování / vytištěné s přihláškou / – pokud preferujete jinou MŠ, tak stačí v kopii
  4. kopii dokladu o povolení pobytu – u dětí  cizinců 
  5. kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů / možno dodat později až na vyzvání /
  6. kopii dokladu o odkladu školní docházky u dětí starších 6ti let 

a to TĚMITO ZPŮSOBY :  

1.  emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem nebo oskenované (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) na : koralek@mskoralek.cz

2.  zasláním „klasickou“ poštou DOPORUČENĚ : MŠ Korálek, Aloisina výšina 645/55 , Liberec 15  46015

3.  OSOBNĚ 11. 5. 2023 ve vymezeném  čase 

Dne 15.5.2023 od 8-10 hodin se můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, poté bude provedeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Od 19.5.2023 již můžete sledovat aktuální pořadník vašeho dítěte.
Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn zde na webových stránkách školy.

Do 14.6.2023 obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
Případné dotazy zašlete na koralek@mskoralek.cz – uveďte telefonní číslo – budeme vás kontaktovat.

Vladimíra Jurigová, MBA
ředitelka školy

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV