MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Koťátek


            

Třídní učitelky:   

        Hana Fišerová                                                            Bc. Irena Kunová
                                 

Odborné zaměření:                                               Odborné zaměření:
 -výtvarná výchova                                                    -metodika Dobrý začátek
 -tělesná výchova                                                       -metodika Začít spolu
 -hudební výchova                                                     -tělesná výchova
 -vede praxi studentů JERGYM a                           -výtvarná výchova
   SOŠPg Jeronýmova.                                                


Integrace a inkluze v naší třídě:

Dbáme  na zajištění všech psychosociálních, materiálních i technických podmínek pro efektivitu vzdělávací činnosti u každého z dětí. Vždy je respektována individualita dítěte, s ohledem na jeho speciálně pedagogické potřeby.

Děti se Speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP), které jsou zařazeny ke vzdělávání do naší třídy se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je pracovním dokumentem a který  slouží k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěti se SVP.

IVP zpracovává  asistent pedagoga s třídní učitelkou dle doporučení ŠPZ.  IVP je schvalován  Školským poradenským zařízením a rodiči dítěte.

IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, který vychází ze Školního vzdělávacího programu a je součástí třídní dokumentace.

Co se u nás děje v červnu 2024

Témata měsíce: Hafík v říši hmyzu

                              Hafíkovo léto

4. 6. – 8. 6. 2024

Tento týden jsme zkoumali a poznávali hmyz. Navázali jsme na to, co už o něm víme a známe, prohlíželi jsme si encyklopedie a hledali v nich různé zajímavosti o hmyzu. Víme už, jak se z housenky vyvine motýl a umíme celý proces seřadit podle obrázků, skládali jsme vývojová puzzle mravence a včely, hráli si na motýly, cvičili jako broučci a skákali jako kobylky, skládali jsme z papíru Origami v podobě broučků, udělali si na čtvrtku včelí úl se včelkami obtiskáváním našich prstíků a bublinkové fólie, vyrobili si berušky z papíru se studentkami, procvičili si jemnou motoriku zdobením pavoučkových nohou korálky, různými způsoby procvičovali uvědomování si počtu, procvičovali grafomotoriku, hráli si a prohlíželi Hafíkův deník. Nově jsme si v centru „Pokusy a objevy“ vyzkoušeli práci se zrcátky a motýlkům vykouzlili druhou polovinu tělíčka a dokonce jsme je zrcátkem zvládli skoro oživit. Také jsme si společně i ve dvojicích zahráli „stříhací“ Bingo hru s mouchami, pavoučky a žabkami. U této hry si každý procvičil nejen stříhání, ale vyzkoušel také trpělivost a uvědomili jsme si, že je to hra pro zábavu a nemůže vyhrát každý. Opět k nám přišel náš kamarád Ben – loutka z Dobrého začátku. Tentokrát potřeboval poradit s emocí Strach. I tentokrát jsme mu zvládli pomoct, a tak byl moc rád. Někteří z našich kamarádů se zúčastnili „Mateřinkové olympiády“ a reprezentovali nás opravdu parádně. Přivezli si medaile a ještě kupu krásných zážitků. Také někteří zpěváčci zpívali a tančili na Veletrhu dětské knihy. I tam odvedli pořádný kus práce a sklidili velký potlesk. V pátek jsme se rozešli natěšení na nadcházející slunečný víkend.

Co se u nás děje v květnu 2024

Témata měsíce: Čarodějnice a Hafíkova rodina

                                Hafík přeje mamince

                                 Hafík a neživá příroda

                                 Hafíkova návštěva v ZOO

                                  Hafíkova cesta kolem světa

27.5.- 31.5. 2024

Celý týden jsme s Hafíkem cestovali po světě. Seznámili jsme se s Globusem- co jsou pevniny, moře a oceány, jaké máme světadíly. Povídali jsme si o horkovzdušných balonech a létali jsme nad městy a vesničkami. Také jsme se naučili novou pohybovou hru Let Balonem. Létali jsme nad světadíly letadlem, v Americe se z nás stali Indiáni, kteří spali v teepee, tancovali indiánské tance a uspávali miminka indiánskou ukolébavkou. Také jsme si nezapomněli vyrobit pořádnou čelenku s péry a protáhli jsme si těla na tajných indiánských stezkách. Učili jsme se správně házet míčkem, zamířit na cíl, házeli jsme do dálky nebo do koše. Také jsme pracovali společně všechny děti na výtvarném úkolu, který se jmenoval Země patří všem dětem a vznikla krásná zeměkoule plná dětí, se světadíly a oceány. Za celý týden jsme stihly splnit všechny úkoly v centrech aktivit  a ještě jsme si opět pořádně zacvičili v naší oblíbené tělocvičně na ZŠ. Nezapomněli jsme ani na procházky a hry na zahradě, protože bylo opravdu pěkné počasí a předškoláci byli opět na hřišti se Startíkem, kde si pořádně protáhli a procvičili celé tělo. No a pak už jsme se těšili na pátek- až budeme slavit náš velký dětský den- MDD. Počasí se opravdu vydařilo, a tak jsme si svůj svátek parádně užili.

20. 5 – 24. 5. 2023

Tento týden jsme si povídali o zvířatech ze ZOO. Hned v pondělí jsme si udělali „procházku po ZOO“ ve třídě, během které jsme si zopakovali názvy zvířat, které už známe a zjistili,  co o nich všechno víme. Od kamaráda, se kterým jsme chodili ve dvojici, jsme se dozvěděli i něco nového a také jsme si vyzkoušeli spolupráci. Nechat nejdříve mluvit mladšího kamaráda se nám dařilo skvěle. Ozdobili jsme si společně velkého krokodýla na koberci barevnými kostkami, naučili se o něm písničku a tu jsme mu zazpívali. Hodně jsme pracovali v Centrech aktivit. Zvířata jsme vyhledávali v knížkách, ukazovali si je na obrázcích při různých hrách, hledali je na prosvětlovacích obrázcích, hledali je schované v kinetickém písku, poznávali je podle zvuku, doplňovali chybějící detail do obrázku, porovnávali, zda jsou 2 obrázky stejné či jiné, udělali jsme si také „želví závody“, což bylo zároveň dechové cvičení. Hráli jsme si na ně, při cvičení je napodobovali pomocí obrázků, kreslili je a vyráběli a ještě všelicos dalšího, a tak nám týden utekl jako voda. V rámci rozvoje emoční a sociální inteligence jsme se zaměřili na emoci „hněv“ a na to, jak ji zvládnout a víme také, že rozzlobit se můžeme někdy oprávněně, když nám někdo křivdí.

13. – 17.5.2023

V pondělí jsme si povídali o tom, co všechno je neživá příroda, malovali jsme moře, pomocí soli sypané do vlhké barvy, udělali jsme pokus s vodou a solí- kde se po pár dnech vytvořily solné krystaly. Poznali jsme vlastnosti vody a proč je voda pro svět důležitá a kde ji v přírodě najdeme. Také jsme provedly pokus co se na hladině udrží a co naopak klesne ke dnu a pozorovali jsme olejové skvrny na vodní hladině. V úterý a ve středu jsme poznávali kameny jako další část neživé přírody, měli jsme s nimi hodně zajímavých aktivit- třídění, házení na cíl, nechali jsme kamínky dělat barvou stopy na papíře, sbírali jsme kamínky prsty u nohou a pinzetami, procházeli jsme se po nich a dělali si tak masáž chodidel. Ve čtvrtek a v pátek jsme pracovali s hlínou a vodou a poznávali i jejich vlastnosti a význam. Pozorovali jsme písek a hlínu lupou a našli jsme v nich plno zajímavých kořínků, kamínků, větviček, kousky listí. Udělali jsme si z hlíny a vody bláto a pak jsme blátem malovali kaluže.. Sázeli jsme větvičky do květináčků a také jsme si hodně pohráli s pískem kinetickým. Místo do tělocvičny jsme šli sportovat ven, protože byl krásný slunečný den a bylo lepší cvičit venku. A samozřejmě předškoláci cvičili na hřišti se Startíkem. Týden utekl jako voda a dětem se moc líbil.

6. 5. – 10. 5. 2024

Tento týden byl velmi pestrý a bohatý na různé aktivity. Hlavními dvěma událostmi byly úterní „besídka “ pro maminky a vystoupení „zpěváčků“ v Českém Dubu, kde zpívali babičkám. Na obojí se děti velmi těšily a velmi si to  užily.  Pondělní i úterní vycházku jsme využili částečně také k pozorování a zkoumání. Pozorovali jsme a porovnávali pampelišky v různých stádiích růstu, kvetení a odkvétání. Řadili jsme si je podle časové posloupnosti od malé – teprve rostoucí, až po odkvetlou, ze které vítr odfoukal semínka s padáčky. Z některých jsme si je odfoukli my sami a to nás moc bavilo a ještě jsme si zároveň užili dechové cvičení. V úterý dopoledne odjeli naši zpěváčci do Českého Dubu a my jsme si udělali pozorovací vycházku do lesa. Viděli a slyšeli jsme ptáčky, všelijaký hmyz, rozeznávali některé stromy a dokonce jsme narazili i na slepýše. Pak jsme si v lese pěkně pohráli, jak kdo chtěl. Ve středu byl Státní svátek a ve čtvrtek jsme se opět sešli ve  školce a vrátili se k tématu „maminky“. V rámci rozvoje sociální a emoční inteligence  jsme si četli příběh z knihy „Ferda a jeho mouchy“, který se jmenoval „Ptačí parta“ a byl o důvěře k rodičům, odvaze se přiznat k něčemu, co jsme provedl a o vzájemné lásce rodičů a dětí. Využili jsme k tomu mouchy Důvěra, Odvaha a Láska. Mouchy ODVAHA a LÁSKA jsme si také vyrobili velké a ozdobili jim šatečky růžovými srdíčky (Láska) a fialovými puntíky( Odvaha). V Centrech aktivit jsme plnili různé úkoly týkající se maminky, jak jinak. A také jsme si namalovali portrét naší maminky. Dali jsme si moc záležet a portréty vypadají jako od malíře. V pátek jsme hodně cvičili a těšili si na víkend.

29.4. – 3.5. 2024

Tento týden jsme měli dvě témata- Čarodějnice a Moje rodina. Dozvěděli jsme se, proč se slaví čarodějnice, povídali jsme si o této tradici, plnili jsme mnoho zábavných úkolů, učili jsme se několik čarodějnických zaříkávadel a umíchali jsme několik kouzelných lektvarů. Také jsme měli rej v maskách a ty byly opravdu paradní! A ještě jsme si kouzelně zatancovali na čarodějnické diskotéce. V tématu Moje rodina jsme si pojmenovali členy našich rodin, jak si v rodině navzájem pomáháme, povídali jsme si o miminkách- co všechno potřebují, co smí a nesmí jíst miminko, vymýšleli jsme jména a ukolébávali jsme písničkou naše panenky. Říkali jsme si, co všechno děláme s maminkou, co děláme s tatínkem a také, jak děti mohou doma rodičům pomáhat. Také jsme si hráli pohybové hry “ Maminka bubnuje“, “ Máma řekla“( obdoba Kuba řekl), a pohybovou hru “ Máma. táta, babi, děda“. Stavěli jsme domečky z kostek pro rodiny a také jsme si namalovali naše maminky temperovými barvami- všechny byly moc krásné. Samozřejmě jsme byli cičit se Sportíkem a i v tělocvičně ZŠ. Byl to moc hezký týden.

Co se u nás děje v dubnu 2024

Témata měsíce: Hafík na statku

                              Hafík kosmonautem

                               Hafík poznává naše město a naši zem

                               Hafík chrání přírodu

22. 4. – 26. 4. 2024

O přírodě už leccos víme a tento týden jsme si povídali o tom, jak ji můžeme chránit. V pondělí a v úterý jsme ji poznávali v centrech aktivit, při práci ve skupinkách a hodně jsme využívali našich smyslů. Bohužel bylo tento týden velmi studené počasí a ranní teploty pod nulou, a tak jsme si nemohli udělat delší vycházku se zkoumáním přírody přímo venku, to je totiž nejlepší a my to máme moc rádi. No nevadí, vynahradíme si to jindy. Z center se nám nejvíce líbilo v centru „Hudba“, kde jsme bubnovali větvičkami na velký kus dubové kůry a zkoumali, jestli vydává ve všech částech stejný zvuk. Bubnovali jsme také na kamínky a porovnávali ťukání různých větviček.  Pak máme také oblíbené centrum „Kostky“. Ráno jsme si vyrobili větvičku břízy, pracovali jsme s tuší, vytrhávali lístky z papíru a pozadí jsme vytvořili technikou zapouštění barvy do vlhkého podkladu. Ve středu jsme byli v tělocvičně, čtvrtek patřil, jako obvykle, studentkám. Ty pro nás připravily skvělé činnosti, při kterých jsme se učili třídit odpad. Co kam patří jsme si procvičili dokonce i při tělocviku. Vyrobili jsme si i svoji barevnou popelnici a do ní si nalepili příslušný „odpad“.  V pátek jsme se naučili písničku o muškách, včelkách a motýlkovi a poradili Benovi a Lottě, jak vyřešit spor mezi kamarády. Povídali jsme si také o emocích a zkoušeli si je rozpoznávat a třídit podle výrazu různých tváří na fotkách. Pracovali jsme ve skupinkách a dařilo se nám to. A pak hurá na víkend.

15. 4. – 19. 4. 2024

V pondělí jsme si povídali o České republice. Víme už jaký má tvar, protože jsme si prohlédli skutečnou mapu a také si udělali velkou mapu na koberec podle svojí fantazie. Na ní nechyběly řeky, města a lesy. Naši předškoláci mezitím cvičili se Startíkem. I v úterý jsme pracovali s mapou, nalepili jsme si na ní náš státní znak a také znak Liberce. S pomocí jsme do ní zakreslili kde leží Liberec i naše hlavní město Praha. Poslechli jsme si naši hymnu a řekli si, při jakých příležitostech ji můžeme slyšet a také jsme hádali, které hudební nástroje v ní hrají. Vyrobili jsme si společně naši vlajku a s předškoláky ještě jednou mapu ČR. Také jsme si povídali o městě ve kterém žijeme- o Liberci. Poznávali jsme významná místa, která řeka Libercem protéká a pak jsme si postavili dráhu, která vedla přímo na Ještěd. Představovali jsme si, že zrovna prší, tak jsme si rychle oblékli pláštěnky a vyrazili jsme až nahoru. Z výšky jsme si říkali co všechno vidíme. ke konci týdne jsme si postavili lanovku a silnici na Ještěd a také bazén, přehradu a Arénu, ve které jsme fandili Bílým tygrům- “ Bílí tygři, do toho!“ Postavili jsme si z kostek naše město a naši libereckou ZOO i se zvířátky. A ještě jsme měli velký zážitek ve sférickém kině, které k nám do školky přijelo- shlédli jsme Příběh z podmořské hlubiny. Byl to krásný týden, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o našem Liberci.

8. 4. – 12. 4. 2024

Tento týden jsme se s Hafíkem vydali do Vesmíru. Poznávali jsme ho hlavně prožitkovým učením. V centrech aktivit jsme prohlíželi encyklopedie, hledali v nich zajímavosti a ty pak ukazovali kamarádům, vytvořili jsme si Sluneční soustavu na papíře i velkou na koberci a zkusili si, jak jednotlivé planety obíhají okolo Slunce, vytvářeli si souhvězdí pomocí hvězdiček z papíru a dřevěných tyček, udělali si papírovou raketu, raketu z molitanových kostek, párátek i raketu z dřevěných kostek, rytmizovali různá slova týkající se Vesmíru, trénovali si uvědomování počtu v oboru od 1 do 6 podle toho, na co kdo stačí, máme totiž mezi sebou mladší kamarády. Udělali jsme pokrok v tom, že už zvládneme trpělivě počkat v kruhu, než ostatní kamarádi dokončí úkol. Umíme se zabavit, tiše si povídat s kamarády nebo si třeba prohlížet knihu. To je moc prima. Cvičili jsme v tělocvičně a hodně času pobývali venku, protože bylo konečně teplé počasí. Udělali jsme si také tematickou  vycházku do přírody. Zahráli jsme si na Marťánky, kteří přiletěli létajícím talířem na planetu Zemi a objevují ji. Pracovali jsme ve 4 skupinách a pomocí lžiček a  odměrek odebírali vzorky do kelímků a na tácky. Pomocí kelímkových lup jsme si naše zajímavé vzorky prohlíželi. Objevili jsme všechno možné a také vodu, víme už, že bez ní by život na naší planetě nebyl možný. Moc nás to bavilo. V pátek nás navštívili Lotta s Benem, tentokrát jsme si s nimi povídali o tom, jak je důležité dávat pozor a poslouchat instrukce.

2. 4. – 5. 4. 2024

Tento týden Hafík poznával domácí a hospodářská zvířata na statku. Děti se společně s Hafíkem naučily poznat a pojmenovat zvířata, vytvářely zvířecí rodiny a seznámily se s názvy samců, samic a mláďat. Také přiřazovaly obrázky mláďat k jejich maminkám. Z kostek postavily zvířátkům krásnou farmu, tam se naučily názvy obydlí, kde žijí- chlév, kurník, stáj, králíkárna… Naši farmu děti každý den o něco rozšířily, až byla opravdu rozlehlá a každé zvířátko mělo v ní svůj koutek. Děti se naučily pojmenovat a sestavovat části těla ovečky, stříhaly proužky zeleného papíru aby vznikla travička a seznámily se s novou výtvarnou technikou- tupováním( při výrobě slepiček). Děti měly možnost prohlédnout si krásné barevné ilustrace v knihách k našemu tématu a poslechly si některá z veselých říkadel z knihy Josefa Lady “ Máme rádi zvířata“. Také se naučily poznat a pojmenovat písmeno „K“ a vyhledávaly zvířata, která tímto písmenem začínají. Také si procvičily balancování při chůzi po laně  s vajíčkem na lžíci a nakonec jsme si vajíčka oloupali a s chutí snědli. Také se naučily novou písničku “ Slepičí taneček“ . Samozřejmě jsme nevynechali cvičení v tělocvičně zakladní školy, kam chodíme moc rádi a hodně jsme sportovali i venku, kde jsme závodili v běhu, slalom mezi stromy a zkoušely jsme rychlé starty. Byl to opravdu zajímavý týden. 

 

Co se u nás děje v březnu 2024

Témata měsíce: Hafíkův jídelníček

                              Hafíkova cesta časem

                              Hafíkovo jarní probuzení

                              Hafík plete pomlázku

25. 3. – 28. 3. 2024

Celý týden jsme se těšili na Velikonoce. Při hrách, činnostech v Centrech aktivit, vyrábění, zpívání i povídání a dokonce i při úterním odpoledním velikonočním tvoření s rodiči. Tam jsme vyráběli  plůtek se zajíčkem či kuřátkem a moc jsme se všichni snažili – taťkové a sourozenci, babičky.  Pochutnali jsme si na dobrotách, co mamky a babičky napekli. Během týdne jsme se seznámili s barevnými dny velikonočního týdne, připomněli si velikonoční zvyky. Vytvářeli jsme různými způsoby „kraslice“ – velká papírová vejce jsme zdobili PET víčky a kostkami, malá zase polepili čočkou, mungem a těstovinami, dřevěná vejce s kolíčky jsme zdobili gumičkami, na pracovních listech si „kraslici“ ozdobili vlnkami, kroužky a procvičili si grafomotoriku. Se suchými pastely jsme trochu kouzlili a vyrobili si malovanou „kraslici“ na čtvrtku. Na chvilku se z nás při cvičení stala „vajíčka v hrnci“, hráli jsme si totiž s padákem na „barvení vajíček“ a pěkně jsme se při tom protáhli a pobavili. S vajíčky na lžíci jsme také procházeli překážkovou dráhu, jedno pravé vajíčko jsme si naložili do octa a pak zkoumali, co se s ním stane. Zkoumali a porovnávali jsme také, jak komu roste v květináčku osení a podle časové posloupnosti skládali 6 obrázků, jak postupně roste. Kuřátkům jsme stavěli „kurník“ z kostek, procvičili si uvědomění počtu, zrakovou paměť i spolupráci ve dvojicích při sestavování velikonočních řad. Učili jsme se veselou písničku o slepici, co si koupila střevíce a ve čtvrtek „koledovali s pomlázkou nanečisto“. Naše zpěváčky čekal velký úkol, na který se dlouhodobě připravovali a těšili – potěšit babičky a dědečky v Domově seniorů v Českém Dubu (ve středu) a ve čtvrtek velikonočně zazpívat před radnicí. Obě vystoupení se jim moc povedla. Spolu s kamarády z Broučků jsme se byli podívat na koníky.  Navštívila nás také Lotta, které jsme pomohli vyřešit problém se „zaměněným“ velikonočním vajíčkem. Víme také, že jednu situaci můžeme vyřešit několika různými způsoby a ne všechna řešení jsou dobrá. 

18. 3. – 22. 3. 2024

Tento týden se Hafík probudil do jara! Pozoroval s námi počasí venku, povídal si s dětmi o jarním oblečení i o přírodě, která se na jaře probouzí. Poslouchali jsme zpěv ptáčků zpěváčků, který v těchto dnes již opravdu zesílil. Naše šatna ve školce se oblékla do jarní nálady- vyrostly nám tam sněženky( ty jsme se naučily skládat z papíru), také hyacinty ( u těch jsme se naučili rolovat proužky papíru přes tužku a tak vznikly jejich květy). Vymodelovali jsme si sněženky, které nám ted zdobí parapety a pomocí otisků z vidliček nám vznikly krásné červené tulipány. Také jsme si zasadili semínka obilí, máme každý svůj květináček a musíme se o obilí vzorně starat, aby nám do Velikonoc povyrostlo aspoň kousíček. Naučili jsme se tento týden zpívat dvě jarní písničky- doprovázeli jsme se na hudební nástroje a na písničku “ Jaro už je tu“ jsme si zatančili. Natrhali jsme si na školní zahradě pár větviček z rozkvétajících keřů a pěkně podrobně jsme si je prozkoumali pod lupou. Vyrobili jsme si i jarní vílu a její šaty i vlasy jsme si ozdobili rozvitými kvítky. Také jsme si vyzkoušeli pokus s vodou, ve které se rozevíraly okvětní lístky papírových kytiček. Každý den jsme na procházce vnímali změny v přírodě kolem nás, pozorovali jsme, jak se tráva pomalu začíná zelenat. Samozřejmě jsme i hodně cvičili a ve středu jsme opět zavítali do tělocvičny v základní škole. Tento týden byl moc fajn.

11. 3. – 15. 3. 2024

Tento týden jsme s Hafíkem cestovali časem. Víme už, že čas můžeme rozdělit na různě velké úseky. Pochlubili jsme se, kolik je každému z nás roků, roky jsme rozdělili na roční období. S Křemílkem a Vochomůrkou jsme si přečetli pohádku o hodinách s jednou ručičkou a zkusili jsme si pohybově ztvárnit, jak by to vypadalo, kdyby se roční období střídala tak rychle, jako v té pohádce. Takové hodiny jsme si i vyrobili. Umíme už i přiřadit k jednotlivým ročním obdobím obrázky s charakteristickými znaky. Pracovali jsme ve skupinkách a dařilo se nám moc pěkně spolupracovat a domlouvat se – starší kamarádi s mladšími. O ročních obdobích jsme se naučili i písničku. Starší kamarádi procvičili i dny v týdnu a ví, že máme 12 měsíců. Centra aktivit jsme měli tentokrát uzpůsobena tak, že každé z nich charakterizovalo jedno z ročních období. Listovali jsme v časopisech a hledali vhodné obrázky, v kostkách skládali květináč, jindy sestavovali jarní květiny, vyrobili si jednohubku z piškoty, Pribináčku a maliny (mňam, už se těšíme na léto), vyhledávali jsme písmena a skládali z nich názvy ročních období, jindy jsme se snažili nakreslit – „napsat“ názvy ročních období do mouky, modelovali jsme kuličky hrášků na papírové lusky, našim vyrostlým sazeničkám hrachu jsme přidali do květináčku špejli, aby se mohly hezky pnout a v pátek jsme si je odnesli domů. Teď se o ně budeme starat doma. Připomněli jsme si důležitost doplnění vitamínů po zimě a zaseli si řeřichu. Ve středu jsme se protáhli v tělocvičně a čtvrtek patřil, jako obvykle, studentkám.  Počasí bylo po celý týden krásně teplé a slunečné, a tak jsme chodili do lesa a na louku, kde jsme se mohli do sytosti „vyřádit“ po svém. Také nás „baví“ prohlížet si, jak tráví náš Hafík víkendy s kamarády doma. S mouchami Radost a Smutek jsem si v pátek zhodnotili celý týden, který utekl jako voda.

4. 3. – 8.3. 2024

Tento týden jsme si povídali o tom, co je pro naše tělo zdravé a jaké potraviny nám naopak škodí a proto je raději jíme jen občas a v menším množství. Seznámili jsme se s potravinovou pyramidou, podle jednotlivých pater pyramidy jsme zjistili, které potraviny tělo potřebuje nejvíc a které  nejméně a také už umíme správně vše do pyramidy zařadit. Také jsme si připomněli, že pro tělo je důležitý pohyb- proto jsme byli každý den na vycházce a pořádně jsme se na čerstvém vzduchu proběhli. Neméně důležitý je také dostatek spánku a pitný režim- snažili jsme se pít opravdu každou chvíli. Měli jsme hodně aktivit- jak výtvarných, tak sportovních, četli jsme si pohádku o nenasytném Otesánkovi a také jsme si ho v herně sestavili a říkali jsme si, jak není zdravé se přejídat, protože tělo tloustne, zrovna jako ztloustl Otesánek. Na konci týdne jsme si upekli zeleninovou pizzu, sami jsme si nakrájeli mrkve, papriky a paní učitelka cibuli a navrch jsme nasypali sýr.Paní kuchařka hned rozpálila troubu a pizza byla cobydup! A byla opravdu výborná.

Co se u nás děje v únoru 2024

Témata měsíce: Hafíkova zima

                              Povolání 1

                              Povolání 2

                              Hafík a Masopust

26. 2. – 1. 3. 2024

Tento týden jsme si připomněli formou prožitkového učení, jak se dříve slavil Masopust. Hráli jsme spoustu pohybových her, třeba „Maso a Půst“ nebo „Škraboškové pexeso“ s hudbou a tancem, seznámili jsme se s nejdůležitějšími postavami- maskami, které nechyběly v žádném karnevalovém průvodu. Hodně jsme se tento týden zaměřovali na „spolupráci“ a to různými způsoby, ve dvojicích, menších i větších skupinkách, pracovali jsme i všichni společně na jednom díle – zdobili jsme „šaška Bumbáce“.  Procvičili jsme si také správná pojmenování geometrických tvarů, vyhledávali jsme písmena podle tvaru, vyrobili jsme si každý svého „šaška Bumbáce“ z papíru a mnoho dalšího. Také jsme si hráli a trávili hodně času v lese. Víme, že jednou z hlavních postav karnevalového průvodu byl kominík, a tak jsme se o něm naučili písničku a jednoduchý taneček. Protože byly jarní prázdniny a škola zavřená, udělali jsme si velký tělocvik ve školce. Stihli jsme si i popovídat s naším Ferdou a jeho Mouchami Hněv a Radost o  intenzitě těchto emocí a o tom, zda by jejich přílišná intenzita mohla škodit nám nebo našemu okolí. Ještě to určitě probereme i s  ostatními kamarády, až se vrátí z prázdnin. A také jsme si hodně zatančili. A ještě jednou činností se hodně zabýváme. Pravidelně pozorujeme naše hrášky, jak rostou a diskutujeme o tom. A mají se vskutku k světu.

19.2. – 23.2. 2024

A protože povolání je na světě hodně, věnovali jsme se tomuto tématu i tento týden. Dozvěděli jsme se od dětí, čím by chtěly být, až vyrostou a čím jsou jejich rodiče ( to věděli hlavně naši předškoláčci). Hráli jsme si na pekaře a z modelíny jsme modelovali a tvarovali preclíky, také se z nás stali cukráři- to jsme se naučili z houbiček na nádobí vytvořit dortíky a zákusky. Naučili jsme se složit z papíru dopisní obálky a s nimi jsme si hned zahráli na pošťáky a nosili jsme obálky po stezce, kterou jsme si v herně postavili z nářadí a TV náčiní. Také se z nás v jeden den stali krejčí a švadlenky a “ ušili jsme si šaty a kalhoty pomocí ostré špejle – technikou zvanou dírkování. A další den se z nás stali výrobci hraček a to jsme se z houbiček na nádobí a gumiček naučili vyrábět malé roztomilé medvídky. V pátek se z nás stali holiči a kosmetičky- holili jsme vousy z pěny a lakovali jsme papírové nehty. Také jsme nezapomínali na ranní rozcvičky a hlavně cvičení v ZŠ, na které se vždycky hodně těšíme. Byl to velice zábavný a zajímavý týden a vše, co jsme si vyzkoušeli a vyrobili mohou obdivovat v šatně na nástěnce naši rodiče.

12. 2. -1. 2. 2024

Tento týden jsme si začali povídat o různých povoláních. Zkoušeli jsme si různé dovednosti, které jsou pro určitá povolání typické, třeba práce s pipetou v laboratoři. Přenést správné množství tekutiny vůbec není jednoduché. Také jsme stříhali jako kadeřníci. Nakreslili jsme si každý vlasatou hlavu a tu potom ostříhali do módního sestřihu. Někteří zastřihávali jen konečky, jiní tvořili módní účesy. Vytvářeli jsme také kreativní účesy pomocí kresby různých druhů čar. Každé ráno jsme si vymýšleli hry „na povolání“ podle své fantazie. Na prodavače, kuchaře, lékaře, herce (s maňásky), stavitele – stavěli jsme domy a garáže z různých druhů stavebnic, pošťáky, dokonce na ředitele dopravního podniku. Abychom byli moudřejší a šikovnější využili jsme nejen centra aktivit, ale také kvízovou hru pro 4 družstva „Povídej, žížalo“ a odpovídali na otázky týkající se povolání „pekař“. Včelka Bee bot s obrázky různých povolání nám zase pomohla zdokonalit se v prostorové orientaci. Skládali jsme obrázky povolání z několika částí, vyhledávali písmenka podle tvaru a předlohy, hráli si na zahradníky – zaseli semínka hrachu a pečlivě je zalévali, cvičili jako popeláři a hasiči, vyráběli koláče se studentkami. Povídali jsme si také se svými kamarády Benem a Lottou o tom, že když jsme každý jiný, je to vlastně prima, protože se můžeme skvěle doplňovat. Přitom jsme Lottě pomohli vyřešit její „smutek“.  Hráli jsme si také na švadlenu a „šili“ loutky k divadélku. Víme, že muzikanti musí umět zopakovat určitý rytmus i to jsme si vyzkoušeli. Pořádně jsme se protáhli v tělocvičně a předškoláci stihli ještě jet do Naivního divadla na „Pohádku do dlaně“.  Příští týden budeme v našem „hraní“ s povoláními pokračovat.

5. 2. – 9. 2. 2024

Tento týden jsme měli krásné téma o zimě. Povídali jsme si, co všechno k zimě patří, jaké známe zimní sporty, co všechno můžeme na sněhu a se sněhem venku dělat. Také jsme si povídali o zimním počasí, které jsme pozorovali každý den z okna a na vycházce a pak jsme si podle našeho pozorování upravili náš denní kalendář. Povídali jsme si, jak vypadá sněhová vločka a jaké nosíme v zimě oblečení- co nás v zimě zahřeje a v čem by nám byla zima. Také jsme si pomocí tvořítek, vody a barev udělali barevné ledové kostky a ke konci týdne jsme pak pozorovali, za jak dlouho led roztaje. Udělali jsme si také ve třídě zimní výzdobu, nastříhali jsme si rampouchy a ty jsme pověsili ve třídě, v herně zase bylo úplné ledové království z bílých pruhů látek a všemožných bílých pomůcek a tam jsme si mohli volně hrát i v kostýmech z pohádky Ledové království a k tomu nám hrála krásná hudba z téže pohádky. V herně na zemi jsme měli vyrobené z lepicí pásky veliké Ferdovy mouchy- Důvěru a Přátelství a těm jsme barevně vyzdobili boty, šály a čepice, aby jim také nebyla zima. Šatnu jsme si vyzdobili krásnými modrými vločkami a zmizíkem jsme nakreslili  do inkoustové plochy stopy po bruslích. Také jsme malovali barvami podle hudby, zkoušeli jsme, jak na nás hudba působí a podle toho nám ruce a oči pracovaly. Nejvíc se nám líbilo kreslení prstem do pěny, kterou paní učitelka nastříkala na stůl, bylo to, jako by opravdu na tom kousku nasněžilo .Každý den a za každého počasí jsme chodili na procházky , v lese jsme stavěli domečky pro zvířátka aby jim bylo přes zimu dobře. Také jsme si jako každý týden ve středu pořádně dali do těla v tělocvičně ZŠ Kunratická. Tento týden byl nabitý veselými aktivitami a moc dobře a v pohodě se nám pracovalo a hrálo. Byl to pěkný týden.

Co se u nás děje v lednu 2024

Témata měsíce: Hafík vítá tři krále

                              Hafík má rád pohádky

                              Hafík u krmítka

                              Hafík pomáhá zvířátkům přečkat zimní období

                              Hafíkova vnitřní pohoda

29. 1.  – 2. 2. 2024

Tento týden jsme prozkoumávali téma „Hafíkova vnitřní pohoda“. Naše loutky Ben a Lotta si s námi přišli povyprávět o tom, co nám POHODU vytváří. Víme také, čím se dá velmi rychle pokazit. Domluvili jsme se, že si budeme více všímat, kdy ji cítíme. A dařilo se nám. V pondělí jsme si přečetli a zdramatizovali pohádku „Jak pejsek s kočičkou dělali dort“ a u toho jsme procvičili zrakovou paměť při hře „Co se z hrnce ztratilo?“  a uvolňovali si ruku v rameni, lokti i zápěstí při míchání dortu. Pracovali jsme také v centrech aktivit (CA). V „Kostkách“  jsme pomáhali ozdobit pejskovi a kočičce jejich veliký dort, v CA „Voda a písek“ jsme vyráběli dort z písku dle fantazie, v CA „Společenské a manipulační hry“ jsme si ve dvojicích zahráli hru „Co se z hrnce ztratilo?“. V CA „Knihy a písmena“ jsme do mouky dle předlohy napodobovali tvary písmen slova POHODA, v Ateliéru jsme se učili pracovat se suchými pastely. V úterý jsme se ještě vrátili k pohádce a pomocí Smajlíků si ještě jednou zrekapitulovali, kdy pejsek s kočičkou, děti či zlý pes cítili pohodu či nepohodu. Po svačině na nás čekala práce v centrech. S včelkou Bee bot  jsme procvičovali barvy, geometrické tvary a prostorovou orientaci, při manipulaci s gumičkami při jejich nandávání na kolíčky jsme zase procvičili jemnou motoriku. Skládali jsme koláčky z papíru, stavěli si „pokojíček plný pohody“ dle svých představ, v knihách a časopisech vyhledávali „pohodové“obrázky dětí. A protože tentokrát nepršelo, šli jsme hledat „pohodu“ do lesa. Ve středu jsme si  hráli, procvičovali grafomotoriku na magnetické tabuli, dolepili si „Ferdovy mouchy“ na pozadí vytvořené suchými pastely, naučili se písničku o vláčku a na vlaky si také zahráli. Přidali jsme i hru „Zlatá brána“.  Čtvrtek patřil jako obvykle studentkám. Hráli jsme si, cvičili a vyráběli s Hafíkem, Calebem, Benem i Lottou. V pátek jsme si ráno pohráli a vyrobili jednoduchého sněhuláčka. Měl tolik koulí, kolik máme písmen v našem jméně.  S Lottou a Benem jsme si shrnuli, co vše jsme dělali a zda se nám dařilo vytvářet „pohodu“ a opět jsme pracovali v centrech. Blíže už známe i mouchy Přátelství a Důvěra. Před spaním jsme si o nich četli příběhy a v pátek jim v centru Kostky vyzdobili bříška a hlavičky vším, co jsme našli ve správných barvách – modré  zelené. Vyzkoušeli jsme si také, zda zvládneme důvěřovat kamarádovi. Poslepu nás dovedl na určenou židličku. Zvládli jsme to. 

2.1. – 26.1. 2024

Tento týden jsme se dozvěděli, jak pomoci zvířatům přečkat zimní období. Poznávali jsme volně žijící zvířata, dělili jsme je na ty, co v zimě můžeme potkat v lese a na ty, co celou zimu prospí ve svém pelíšku. Pozorovali jsme a třídili stopy zvířat a ptáčků. Poslechli jsme si několik příběhů o zvířatech v zimě a naučili jsme se jednu novou písničku “ Zvířátka v zimě“. Už také víme, jaký je rozdíl mezi krmítkem a krmelcem a co do obou v zimě můžeme my lidé zvířátkům dobrého dávat. Vytvořili jsme cesty podle šipek a stop zvířat a po nich jsme se vydávali do „lesa“ . Také jsme sbírali dětskými pinzetami “ medvědí slzy“- to byly krásné korálky ve tvaru slziček. Postavili jsme si jeden velký pelíšek pro všechny děti – jeskyni pro medvědy a tam jsme si každý den krásně hráli. Vytvořili jsme si z vaty a kamenů zimní krajinu, s krmelcem a v ní jsme si hračkami zvířátek každý den hráli. Vyzkoušeli jsme si pokus – zvířátka v ledu a pozorovali jsme, za jak dlouho led roztaje. A na konci týdne se naše třída proměnila v malé divadýlko a zahráli jsme si pohádku Rukavička. Na vycházkách jsme hledali stopy zvířat, dívali jsme se, jestli nějaké zvíře nezahlédneme aspoň z dálky. Hodně jsme cvičili, proměňovali jsme se v medvědy, vlky, veverky a zajíce, hráli pohybové hry k tomuto tématu. Byl to moc prima týden.

15. 1. – 19. 1. 2024

Tento týden jsme měli téma „Hafík u krmítka“. Téma bylo pro děti velmi poutavé, a tak všechny úkoly plnily se zaujetím. V pondělí jsme si připomněli různými formami všechny ptáčky, které na krmítku můžeme vidět. A také jsme shlédli představení klauna Eddieho. Nejenže uměl hrát na různé dechové nástroje a dělat legraci, ale také skvěle žongloval. V úterý jsme pracovali v centrech aktivit.  Stavěli jsme krmítka z dřevěných kostek, rytmizovali ptačí jména pomocí bubínků, skládali jsme jejich jména podle předlohy s obrázky, kreslili ptačí stopy a skládali krmítka z proužků papíru, „krmili vrabečky“ pinzetami a kostičkami či kuličkami – každému správný počet „drobečků“ podle puntíků či čísel, skládali jsme obrázky – jak se vyrábí krmítko – podle časové posloupnosti. Ve středu jsme cvičili v tělocvičně. Při cvičení jsme se zaměřili na spolupráci ve dvojicích a na reakci na pokyny a smluvený signál. Čtvrtek patřil tradičně studentkám. Po obědě jsme si jako obvykle četli. Náš kamarád Ferda nám nachystal příběh o radosti a smutku. Vše v něm dobře dopadlo. V pátek jsme si o příběhu povídali a také, co rozesmutní nás a co nám pak pomůže se opět rozveselit. Oběma mouchám, nakresleným na papíře, jsme z kousků papíru nalepili barevné bříško.  Ten den jsme si ještě zahráli pohybovou hru “ Na ptáčky a stromy“ a také si připomněli, co vše můžeme ptáčkům přinést do krmítka a z čeho by je naopak bolelo bříško. Umíme o ptáčcích básničku a písničku. Pravidelně jsme jim sypali do krmítka a protože z naší třídy na krmítko dobře vidíme, v klidu a teple je můžeme pozorovat. Užili jsme si hodně hraní, venku sluníčka a stihli jsme i saunu. 

8. – 12.1. 2024

Tento týden měl název “ Hafík má rád pohádky“. Hodně jsme si četli pohádky, prohlíželi ilustrace z pohádkových knížek, hráli jsme divadlo, vyráběli hlavní postavy ze známých pohádek- Vlka a Karkulku z Pohádky O Červené Karkulce a také jelena z pohádky O Smolíčkovi-  a ty nám teď zdobí naši šatnu. Naučili jsme se obkreslovat obrázky z knížek přes tenký papír a to bavilo hlavně předškoláky. Stavěli jsme v herně z různých kostech hrady a zámky a holčičky si v nich pak v převlecích hrály na princezny a na hraběnky. Také jsme si z krabice vyrobili krásnou , barevnou perníkovou chaloupku a ta byla opravdu “ k nakousnutí“. Byl to prostě báječný pohádkový týden.

2. 1. – 5. 1. 2024

Tento týden v nás ještě doznívaly prožitky z Vánoc. Hodně jsme si o nich vyprávěli. I téma bylo ještě vánoční – Hafík vítá TŘI KRÁLE. Stavěli jsme si město Betlém a chlév, ve kterém přebývali narozený Ježíšek s Marií a Josefem z kostek, kometám (měli jsme jich víc) jsme vytvořili dlouhý ocas. Trénovali jsme stříhání podle čáry – králům jsme stříhali vousy, starší děti stříhali složitější čáry na šatech králů. I grafomotoriku jsme procvičili. Vousy králů jsme ozdobili různými typy čar, každý podle obtížnosti, na kterou stačil. Ve středu jsme se pořádně protáhli v tělocvičně. Se studentkami jsme si povídali o tom, jaké dary přinesli ti tři králové a vyráběli jsme si koruny. Týden jsme zakončili „tříkrálovým koledováním“ po školce. Dárky jsme nejen dostávali, ale i dávali, a tak se naše radost ještě znásobila. Nakonec jsme si na vykoledovaných dobrotách – ovoci – pochutnali.

Co se u nás děje v prosinci 2023

Témata měsíce: Hafík se těší na Mikuláše

                              Hafíkovy vánoční tradice a zvyky

                              Hafík se připravuje na Vánoce

18. 12. – 21. 12. 2023

Poslední týden před Vánoci jsme si užili opravdu vánočně. V pondělí nám Ježíšek nadělil pod nastrojený stromeček dárky, ze kterých jsme se těšili po celý zbývající čas do Vánoc. V úterý k  nám přijelo divadlo s příběhem o narození Ježíška a na odpoledne jsme měli nachystané překvapení pro naše nejbližší v podobě vánočního pásma a vlastnoručně vyrobeného přání. Během pásma jsme si připomněli i některé staré vánoční zvyky. Moc jsme si to užili a rodiče také. Po besídce jsme si ještě vyrobili vánoční dekoraci z nasušených pomerančů a přírodnin a mlsali cukroví, které naše mamky a babičky napekly. Přišel k nám také náš moudrý medvěd Caleb s Ferdou a mouchami a povídali jsme si s nimi o důvěře a radosti, kterou vnímáme my, ale také o tom, co dělá radost našim blízkým doma. Zbývající čas jsme si zkoušeli různé vánoční zvyky, hráli si s novými hračkami, mlsali cukroví a MOC SE TĚŠILI NA VÁNOCE.

11.12.- 15.12. 2023

Tento týden byl hlavně ve znamení blížících se Vánoc a vánočního stromečku. Paní asistentka Maruška nám připravila stromeček a my jsme si ho hned v pondělí nazdobili. Sestavili jsme si stromeček z proužků papíru- od nejdelšího po nejkratší. Vyzdobili jsme si obruče na zemi které pak vypadaly jako vánoční koule. Lepicí páskou jsme měli vytvarovaný stromek na stole a ten jsme pak zdobili vymodelovanými koulemi, válečky a plackami. Ve středu jsme měli velký tělocvik ve třídě a přijali jsme pozvání od dětí z Broučků do jejich třídy na vánoční pohádky na interaktivní tabuli. V pátek jsme si upekli jablka v županu- hoooodně se nám povedly a moc dobře chutnaly.

 

4. 12. – 8. 12. 2023

Tento týden byl celý předvánoční a čertovský. Prima bylo, že jsme si ho užili s kamarády z celé školky. V pondělí s předškoláky z Broučků. Trochu netradičně – při diskotéce a s medailemi a diplomy, protože byl poslední Startík. S mladšími dětmi jsme si po čertovsku zacvičili ve třídě. V úterý jsme si hráli a „vařili“ v našem vytvořeném čertovském „peklíčku“. Pro změnu k nám přišli kamarádi z Hvězdiček a společně jsme vařili všelijaké dobroty z přírodnin. A dokonce k nám přišli i 2 čerti, 2 andělé a Mikuláš. Přinesli nám koledu a představte si, všechno o nás věděli. Na závěr jsme si udělali celoškolkovou čertovskou diskotéku na zahradě. Ve středu jsme se , jako obvykle, vydali s batůžky do tělocvičny, kde jsme cvičili s našimi oblíbenými míči všech velikostí. Ve čtvrtek s námi pracovali studentky a odpoledne jsme si vyrobili čertíky a malé peklo v šatně. Učili jsme se spolupracovat ve dvojicích, vzájemně si pomáhat starší děti mladším. Dařilo se nám to dobře. V pátek jsme si ráno vytvořili těsto na vanilkové rohlíčky a pak při práci v centru „Domácnost“ je ručně vytvářeli. Také jsme si zpívali a hráli na nástroje, modelovali korále pro čertici, stavěli dřevěné ohniště a hledali správná písmenka podle tvaru. Začali jsme také vyrábět  „řetěz přátelství“ a naši část jsme předali do dalších tříd. Těšíme se, až bude hotový. A také jsme vyráběli malé překvapení pro naše rodiče.

Co se u nás děje v listopadu 2023

Témata měsíce: Hafík se dušičkového strašidýlkování nebojí

                              Hafík vyhlíží příjezd Svatého Martina

                              Hafík zkoumá lidské tělo

                              Hafík u lékaře

                              Hafík poznává svět pomocí všech smyslů

27.11.- 1.12. 2023

Tento týden jsme si procvičovali všechny lidské smysly- zrak, čich, chuť, sluch a hmat. Všechny děti správně reagují na zvukové signály a vědí, z jakého směru zvuk přichází. Procvičili jsme si zrak a hmat při práci s kovovým materiálem a magnety v naší dílničce. Poznávali jsme, co je slané, sladké a kyselé a také jsme hodně zaměstnali nosík a poznávali vůně koření. S kořením jsme také pracovali při výtvarné výchově- učili jsme se špetkovitý úchop a koření jsme sypali do klovatiny. A k tomuto krásně voňavému týdnu jsme konečně přivítali sníh a v pátek jsme už sjížděli svahy na ježdících. Bylo to moc prima.

 

20. 11. – 24. 11. 2023

V tomto týdnu jsme navázali na to, co jsme se dozvěděli o našem těle minulý týden. Zopakovali jsme si části těla  a zaměřili se na to, co se skrývá v těle uvnitř. A zase jsme o něco chytřejší. Víme už třeba, proč máme klouby, kreslili jsme a porovnávali kosti podle délky, hledali jsme správný rentgenový snímek… Naučili jsme se novou básničku o neposlušném Petříkovi. Ta nás poučila o tom, jak je důležité vybrat vhodné oblečení vzhledem k počasí. Řídili jsme se citátem „v zdravém těle zdravý duch“ a hodně jsme cvičili. V pondělí ve školce (předškoláci na Startíku a mladší děti ve školce společně s Broučky) a ve středu jsme si „dali do těla“ v tělocvičně. Ve čtvrtek jsme pracovali se studentkami a v pátek jsme si zopakovali to nejdůležitější a také si zazpívali.

13.11.- 16.11. 2023

V tomto týdnu jsme si povídali o našem těle a z jakých částí se skládá. Také jsme si říkali, jaké části má obličej a jak se všechny části těla správně nazývají. Povídali jsme si o tom, k čemu nám slouží naše nohy a ruce, proč je tělo potřebuje a co všechno díky nim dokážeme. Měli jsme hodně nápadů z výtvarné výchovy a všechny jsme je stihli zrealizovat a už nám visí na naší nástěnce v šatně.Naučili jsme se novou říkanku s pohybem a hodně jsme cvičili, abychom se dobře protáhli. Moc se nám líbila hra Na lékaře a Na nemocnici- hráli jsme ji každý den, převlékali jsme se do doktorských obleků a postavili jsme si krásnou nemocnici z kostek. Moc jsme si to užili.

6. 11. – 10. 11. 2023

Tento týden jsme netrpělivě vyhlíželi příjezd Svatého Martina na bílém koni. Víme už, proč se to tak říká, také jsme se seznámili s legendou o Martinovi. Vyrobili jsme si hlavu koníka a udělali mu i hřívu. Provlékání vlny nám dalo zabrat, ale zvládli jsme to. Délku jsme pečlivě měřili. Naučili jsme se písničku a hodně jsme cvičili. V centrech jsme měli všelijaké úkoly. Vyráběli jsme podkovu z alobalu, jiný den z modelíny, vyzkoušeli jsme si i provlékání podkovy tkaničkou. Mohli jsme tak porovnat, které provlékání je snazší. Byla to tkanička. Stavěli jsme husí chlívek nebo stáj pro koníka, rytmizovali s bubínky a Orffovými nástroji, počítali husy. Líbilo se nám psaní a kreslení do mouky. Přišli k nám i Ben s Lottou. Díky nim už víme, že pomáhat se má, ale pokud to chce kamarád zvládnout sám, máme ho nechat. Ben s námi i svačil a ochutnával pomazánku. Venku jsme si užívali posledních slunečných dní v přírodě, v okolí školky. Sněhu jsme se zatím nedočkali, ale nevadí. My si počkáme.

30. 10. – 3. 11. 2023

V tomto týdnu jsme si povídali nejen o Halloweenu, ale také o „Dušičkách“ a oba svátky, jsme srovnávali. V pondělí jsme si udělali netradiční centra aktivit. Procvičili jsme si ještě jednou některé úkoly ze stezky netopýrka Cyrila, tentokrát ve třídě a k tomu jsme si ještě nějaké přidali.  A pak hurá ven  za sluníčkem. Šli jsme zapálit „dušičkám“ svíčku na hřbitov a po cestě jsme se brouzdali listím, obdivovali pasoucí se koníky  a užívali si teplého podzimního počasí.  V úterý jsme si udělali centra, jak mají být. Hráli jsme například malému duchovi ukolébavku na metalofon podle své fantazie, stavěli duchům hrad z kostek, hledali pomocí světla lampy, kdo se ukrývá v hradu či dýni, hráli hru „Co se ztratilo?“, počítali duchy, dýně a pavouky. aj. Při cvičení jsme lezli jako pavoučci a halloweensky procvičovali grafomotoriku. Ve středu jsme cvičili v tělocvičně, ve čtvrtek jeli předškoláci do Naivního divadla na pohádku „Čarovná rybí kostička“ a ostatní děti si vyrobili dušičkový věneček, vymodelovali si pavučinu pro pavoučka, cvičili a povídali si o dušičkách. V pátek jsme si procvičili stříhání při výrobě duchů a zpívali. 

Co se u nás děje v říjnu 2023

Témata měsíce : Hafíkův podzim

                               Hafík v roli rosničky

                               Hafík má rád zeleninu

                                Hafík má rád ovoce

23. 10. – 27. 10. 2023

Tématem „Hafík má rád ovoce“ jsme navázali na téma minulého týdne. využili jsme čerstvé ovoce celé i krájené, obrázky i lupy. Všímali jsme si barvy, porovnávali barvu, velikost, tvar, zkoumali jsme ovoce hmatem a ochutnávali ho. A to v rámci center aktivit během úterý a čtvrtka. V pondělí jsme cvičili. Předškoláci se Sportíkem, ostatní děti ve školce. Celou středu jsme se halloweensky bavili. Dopoledne jsme tančili a plnili různé halloweenské úkoly. Při nich jsme si užili nejen legraci, ale také jsme se učili spolupracovat. Šlo nám to skvěle. Milá byla také návštěva kamarádů z Hvězdiček, kteří se na nás přišli podívat. Odpoledne jsme si užili při dlabání dýní s rodiči a na stezce netopýrka Cyrila. V pátek nás navštívil náš moudrý medvěd Caleb a pomohl nám vyřešit situaci, se kterou jsme si nevěděli rady.  Také jsme si zabubnovali a přitom procvičili ovoce. A týden utekl jako voda.

16.10.- 20.10. 2023

Tento týden jsme měli téma “ Hafík má rád zeleninu“. Učili jsme se nejen, jak se zelenina nazývá a jak vypadá ale i jak dobře chutná. Ochutnávali jsme ji se zavřenýma očima a všechnu zeleninu jsme uhodli! -))) Každý den ráno jsme si na výtvarné výchově nějakou zeleninu vyrobili nebo namalovali. Také jsme připravili pokus- dali jsme odříznuté části zeleniny do vaty s vodou a snad se dočkáme zelené natě-)). Také jsme se naučili novou písničku Lečo a zahráli jsme si při ní na rytmické nástroje. Koncem týdne jsme si hráli na divadlo a naučili jsme se zahrát jako šikovní herci a herečky pohádku O řepě. A jako “ třešinku na dortu“ jsme si sami připravili a upekli pizzu, byla výborná a jenom zeleninová. 

 

9. 10. – 13. 10. 2023

Téma týdne bylo počasí. Poznávali jsme ho všemi smysly (kromě chuti). Počasí nám přálo – bylo rozmanité, zvlášť déšť jsme mohli zkoumat na vlastní kůži s jeho vůní, šuměním, … Ve školce jsme poznávali jeho různou intenzitu s pomocí her, různých hudebních nástrojů a jiných pomůcek a zvukomalebných slov. Napodobovali jsme jeho šumění, špláchání, nesmělé ťukání na parapet, umíme napodobit i pořádný liják. Pomocí hry s padákem jsme si zase znázornili škálové rozlišení síly větru. Vyrobili jsme si vlastní DUHU, dělali jsme totiž pokus s mícháním barev. Naučili jsme se básničku o žížalách, zpívali jsme si o dešti, jak dešťové kapičky „dostali“ nožičky, o Žofce s pláštěnkou a deštníčkem, svůj papírový jsme si také vyrobili.. Vyzkoušeli jsme si novou techniku „frotáž“, cvičili v tělocvičně i ve třídě, pracovali v centrech aktivit a hodně si hráli. Naše loutka Lotta nás učila rozpoznávat vhodné a nevhodné chování, Ben se zase byl podívat, jak nám chutná svačina.

2.- 6. 10. 2023

Tento týden jsme si povídali o krásách podzimu, o podzimním počasí a jak se na podzim oblékáme, pokud se ochladí. Pozorovali jsme na vycházkách stromy, hladili si kůru, říkali jsme si názvy stromů a keřů a také jejich plodů. Hráli jsme si s kaštany a žaludy, sbírali a lisovali listy, zkoumali jsme lupou strukturu listů a kůry. Vyzdobili jsme si třídu listy a plody, které jsme lepili na lepicí pásky a šatnu nám zdobí nové výtvarné podzimní nápady a techniky. Třídili jsme stromy na listnaté a jehličnaté a také jsme se naučili novou písničku Já do lesa nepojedu a nové říkadlo s pohybem Podzim. V pátek si děti vyráběly z listí a trávy taštičky a ty nám zdobí parapet v šatně. Ještě jsme si vyzkoušeli pokus, jak se kutálí  žalud, kaštan a míček- který z nich rovně a který “ našišato“. Podzim máme rádi a líbí se nám, jak je barevný.

 

Co se u nás děje v září 2023:

Témata měsíce: Hafíkovy první dny ve školce

                              Hafíkovi kamarádi

                               Hafík na průzkumu okolí MŠ

                                Hafík používá předměty denní potřeby

25. 9. – 29. 9. 2023

Tento  týden jsme si povídali o předmětech denní potřeby. Třídili jsme je podle toho, kde je doma najdeme, ale nejvíce jsme si povídali o těch z koupelny. Pracovali jsme také v centrech aktivit. Stavěli jsme koupelnu z kostek, skládali obrázky věcí denní potřeby z částí, vyhledávali písmena podle tvaru, zkoušeli jaké zvuky vydávají různé hudební nástroje, procvičovali jsme si s pomocí kartiček „kouzelná slovíčka“ – prosím a děkuji, hráli pexeso slušného chování, trénovali postřeh hrou „Plácni mouchu“. Samozřejmě jsme neplácali skutečné mouchy, ale obrázky s předměty denní potřeby. Prohlíželi jsme si také svá „Portfolia“ a „Hafíkův deník“, to nás moc baví. Víme, proč je důležité se česat a mýt, a také jak je důležitý pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu. Podzimní sluníčko nás lákalo ven, a tak jsme si ho hojně užívali v přírodě.

18.- 22.9. 2023

Tento týden jsme prozkoumávali okolí školky s Hafíkem, říkali jsme si, kde se co nachází. Kreslili jsme mapy okolí a říkali jsme si, kudy vedou naše cesty z domova do školky. Také jsme si procvičovali . jaké známe Geometrické tvary a co je kolem nás kulaté a co je hranaté. Máme další nové obrázky k tématu v naší šatně- ať všichni vidí, jak jsme šikovní. Známe novou písničku, která se jmenuje “ Já jím sám“ a novou říkanku na geometrické tvary. 

 

11. 9. – 15. 9. 2023

Téma týdne bylo „Hafíkovi kamarádi“. Hodně jsme si hráli a vzájemně se poznávali se svými kamarády a to nejen ve třídě, ale  také venku na sluníčku. Zpívali jsme si a bubnovali, hráli si „divadlo“, vařili a nakupovali. Kdo chtěl, mohl si vymodelovat „Hafíka“ nebo si ho nakreslit tuží a vymalovat vodovými barvami. Poprvé v tomto školním roce jsme také zkoušeli pracovat v „centrech aktivit“. Každý si mohl vybrat z nabízených úkolů ten, na který měl právě „chuť“. A tak někdo stavěl „boudičku“ pro Hafíka nebo procvičoval rytmizaci slov  s bubínky, počítání, skládání obrázků dětí ze 4-6 částí, starší děti  mohli procvičovat logické myšlení při skládání Sudoku. Kdo chtěl mohl si zahrát „Lotto“ nebo Kimovu hru – Co se ztratilo? Všichni pracovali s chutí, velmi dobře se zapojili  i noví kamarádi. Shlédli jsme také své letošní první divadelní představení ve školce a týden jsme zakončili vycházkou za koníky. 

4.9.2023- 8.9.2023

V tomto týdnu jsme se přivítali po prázdninách a poznali jsme nové kamarády. Hráli jsme hry Na jména a Na značky a prošli jsme se po celé školce a pozdravili kamarády z ostatních tříd. Podívali jsme se také do kuchyně, kde vaří paní kuchařka. Stihli jsme vyzdobit naši šatnu prvními výkresy a moc se nám to povedlo. Opakovali jsme si Pravidla pěti prstů, aby se s nimi seznámili i naši noví kamarádi. V pátek jsme si udělali radost a šli jsme si pohrát na zahradu Sluníček. Byl to pěkný týden.

 

                      

Co se u nás děje v  červnu:

Červen 2023

Témata měsíce: Mezinárodní den dětí

                              Hmyzí říše

                               Letní čas

                                Sport a volný čas- bezpečnost na cestách

                                Loučíme se se školkou

26.6. – 30.6. 2023

V tomto týdnu jsme se začali pomalu loučit se školkou, s kamarády, kteří odcházejí a od září budou už chodit do školy. Naučili jsme se novou písničku Prázdniny a každý den jsme o výtvarné výchově společně vytvářeli letní výzdobu do šatny. Paní učitelky nám vyrobily desky na výkresy a ty jsme si odnesli domů. Největší radost jsme měli z naší domácí jahodovo-banánové zmrzliny, která se nám moc povedla a s chutí jsme ji i s kornoutky snědli. 

 

19. 6. – 23. 6. 2023

 • Tento týden byl plný akcí a zážitků. V pondělí jsme se věnovali tématu „letní sporty“, ohmatali si a vyzkoušeli některá náčiní a pak si šli zasportovat na zahradu. Vyrobili jsme s také tenisovou raketu z papíru. V úterý jsme jeli na celodenní výlet na Sychrov, prohlédli si zámek i se zámeckým parkem, vyzkoušeli si královské koruny a holčičky princeznovské šperky, dali si moc dobrý oběd v restauraci a shlédli ukázku cvičení dravých ptáků. Ve středu jsme se opět věnovali letním sportům a předškoláci jeli na Krajský úřad  podívat se na divadelní představení „O Budulínkovi“. Čtvrteční dopoledne jsme se dopoledne ve třídě loučili s našimi předškoláky a oslavili to zmrzlinou. Odpoledne měli předškoláci svoji slavnost na zahradě s programem Jájy Papagáji. V pátek jsme si zacvičili a zabubnovali. Týden nám utekl jako voda a jsme zase o kousek blíž prázdninám.

12.6. – 16.6. 2023

 • Celý týden nás provázelo letní počasí, vyprávěli jsme si o znacích letního období, o počasí, o letním oblečení. Také jsme si povídali o tom, co se všechno dá v létě dělat, jaké hry se mohou hrát venku, které jsou letní sporty, kam jezdíme na výlety a jakým způsobem můžeme o dovolené cestovat. Hodně jsme malovali, lepili, stříhali ( námořnická trička, velké sluníčko, papírové plážové pantofle- to vše nám teď zdobí naši šatnu a třídu. Děti byly pozorné a celý týden pěkně pracovaly.

5. 6. – 9. 6. 2023

 • Tento týden byl na zážitky opravdu bohatý. Povídali jsme si o hmyzu, ale kromě toho se nám k tomu sešlo hned několik akcí. V pondělí jsme se s hmyzem seznamovali také pomocí kelímkových lup, do kterých jsme ho „lovili“ a pěkně zblízka si ho prohlédli. Starší kamarádi se zúčastnili programu „bubnování“. kde si to pořádně  užili.  V úterý jsme pracovali ve 3 skupinách. Lovili jsme „mouchy“ podle určeného znaku plácačkami a poměřovali velikost housenek. Vyzkoušeli jsme si při tom, jak umíme spolupracovat. Předškoláci měli poslední „Sportík“, kde si po cvičení převzali medaile a diplomy za své snažení. Ve středu odpoledne vystupovali naši zpěváčci u radnice na Festivalu čtenářství. Vystoupení se jim moc povedlo. Ve čtvrtek jsme si udělali výlet do ZOO. Sluníčko vylákalo i zvířátka, a tak jsme jich viděli opravdu hodně i dost zblízka. V pátek jsme si ještě vyprávěli o životě včel a plnili různé úkoly s touto tématikou.

29.5. – 2.6. 2023

 • Tento týden jsme si povídali o svátku všech dětí na světě, připomněli jsme si různé kultury, prohlíželi jsme si obrázky dětí z různých zemí, prohlíželi encyklopedie. Hodně jsme vytvářeli a malovali- vyrobili jsme si náramky kamarádství, také jsme hráli různé veselé hry a vše jsme v pátek zakončili oslavou Dne dětí na naší školní zahradě. Prošli jsme zdárně všemi úkoly, zamlsali jsme na nanukách a nakonec jsme si zatancovali na zahradní diskotéce, bylo to moc fajn.

Co se u nás děje v květnu:

Květen 2023

Témata měsíce: Domácí a hospodářská zvířata

                               Cesta kolem světa- světadíly

                                Cesta do vesmíru

                                 Exotická zvířata

22. 5. – 26. 5. 2023

 • Tento týden jsme si povídali o zvířátkách v ZOO. Využili jsme teplého počasí a povídali si venku. Také jsme je napodobovali při cvičení, naučili se novou písničku o krokodýlovi, zahráli si sluchovou hru „na krokodýla“, skládali jsme zvířátka na obrázcích z několika částí, hledali jejich stíny a plnili i další úkoly v centrech aktivit. S našimi loutkami Benem a Lottou jsme si povídali o emocích. Radili jsme jim, jak se zachovat v některých situacích a sami jsme si z toho také vzali ponaučení. Stavěli jsme si společnou ZOO, vyráběli žirafy a kreslili pandy v bambusovém háji, počítali, hráli bingo a pexeso, prohlíželi encyklopedie a mnoho jiného. V pátek jsme si hráli na zahradníky a zkusili si zasadit cibulku, zopakovali jsme si vše, co jsme se naučili a také jsme si hodně zacvičili.

15.5. – 19.5. 2023

 

 • Tento týden byl ve znamení vesmíru, poznávali jsme planety naší sluneční soustavy, hltali jsme informace z dětských encyklopedií, prohlíželi jsme si krásné fotografie planet, říkali jsme si, čím se dá vesmír ze Země pozorovat a jak se lidé do vesmíru dostanou. Dozvěděli jsme se, že Slunce i Země má vevnitř jádro, a taky již trochu víme, co je to gravitace a zemská přitažlivost. Koncem týdne jsme si nakreslili mimozemšťany a ti teď zdobí naši nástěnku-)).Byl to opravdu zajímavý týden plný nových poznatků.

9. 5. – 12. 5. 2023

 • Tento týden jsme se „letem světem“ proletěli všemi světadíly a pověděli si o nich všelijaké zajímavosti. Třeba jaká tam žijí zvířata, povídali jsme si také o některých zemích, typických jídlech a rostlinách. Také jsme se chystali na svátek maminek. Dodělávali jsme pro ně dárečky, společně jsme si připomněli, co všechno maminky doma musí zvládnout a co pro nás znamenají, pracovali jsme v centrech aktivit, cvičili a zpívali. V pátek jsme si udělali procházku k Pivovarským rybníkům.

2. -5. 5. 2023

 • Tento týden jsme si povídali o domácích a hospodářských zvířatech, která to jsou, kde bydlí, čím se živí a jaký z nich máme užitek. Každý den jsme si četli pohádku o zvířatech, zpívali jsme o nich písničky, učili jsme se Když jsem já sloužil. Poslouchali jsme hlasy zvířat z CD a hádali jsme, jaké zvíře právě hovoří-)) . Vyráběli jsme ovečce vlnu z popcornu, udělali jsme si papírové kocourky a společně jsme vytvořili velký obraz se zvířaty na farmě. Nakonec jsme využili hezkého počasí a  zašli jsme se podívat na koně do Vratislavic. Bylo to moc hezké.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se u nás děje v dubnu:

Duben 2023

Témata měsíce: Velikonoce

                               Byl jednou jeden vitamín- zelenina

                                Den Země

                                Čarodějnice

24. 4. – 28. 4. 2023

 • Tento týden se nám vrátilo po nemoci hned několik kamarádů, a tak jsme zase jednou byli všichni a nikdo nám nechyběl. Téma „Čarodějnice“ se nám moc líbilo. Víme, že většinou jsou zlé, ale my jsme si četli o jedné hodné – Malé čarodějnici a v jejích příbězích hledali dobro a zlo. Také jsme jí společně vyzdobili šaty vším, co jme ve třídě našli. Dělali jsme čarodějný pokus a vytvořili si hrneček, co sám vařil, utíkali jsme před „zlou“ čarodějnicí, tančili, zpívali si o ní u čarodějného kotlíku, zkoušeli čarodějná zaříkávadla, pracovali v centrech aktivit a ve čtvrtek si se studentkami udělali čarodějný rej a rozloučili se s nimi. V pátek jsme si vyrobili čarodějný „zdravý“ lektvar – Smothie.

17. – 21.4. 2023

 • V tomto týdnu jsme si připomínali, kdy má Země svůj svátek, který den se slaví. Povídali jsme si o tom, co člověk hezkého a užitečného může pro naši zem udělat a naopak, co špatného Zemi někteří lidé provádí. Naučili jsme se třídit odpad podle druhu a barvy kontejnerů, vyráběli jsme planety pomocí různých výtvarných technik. Na vycházkách jsme pozorovali přírodu kolem sebe, poslouchali zvuky kolem nás. Koncem týdne jsme si vyrobili čelenky s obrázkem Země a ty jsme si odnesli domů. Byl to pěkný týden.

11. 4. – 14. 4. 2023

 • Tento týden jsme si povídali o zelenině a její důležitosti pro naše tělo. Zkoumali jsme její různé vlastnosti, některou jsme poznali podle výrazné vůně, jinou podle chuti, některé druhy jsme si schovali pod ubrus a poznávali je pak podle hmatu, třídili podle barvy. Také jsme porovnávali různé druhy zeleniny mezi sebou a hledaly odlišnosti a shodné znaky. Zahráli jsme si také Kimovu hru – „Která zelenina se ztratila?“ Nechali jsme si naklíčit malé fazolky Mungo a ochutnali je. Naše loutky Ben a Lotta nás pochválili za to, jak si při svačině krásně zvládneme namazat chléb a ozdobit ho zeleninou. Cvičili jsme, vyráběli, hráli si, zpívali a mnoho dalšího.

3. – 6.4. 2023

 • Tento týden jsme si připomínali zvyky a tradice Velikonoc. Malovali jsme barvami vajíčka, slepičky, vyrobili jsme velikonoční přání a na dílničkách s rodiči zápich v podobě slepičky a vajíčko zdobené ovesnými vločkami. Pozorovali jsme rašící větvičky, které jsme si ozdobili barevnými vajíčky, hráli jsme velikonoční hry- sed- leh s vajíčkem na lžíci, předávání vajíček v kroužku ( opatrně, abychom ho nepromáčkli). Také jsme si připravili linecké těsto a vykrajovali jsme si vajíčka, zajíčky a kuřátka, po upečení jsme si je druhý den spojili marmeládou a pak je s chutí snědli. Měli jsme hodně pěkných aktivit se skládankami, počítáním, vyhledáváním- vše na velikonoční téma. Připomněli jsme si koledu Hody hody doprovody a zpívali jsme nové písničky s tématem Velikonoce. Nakonec jsme si všichni ještě jednou prošli velikonoční stezku kolem plotu. Byl to moc pěkný týden.

 


se u nás děje v březnu😊

Březen 2023

Témata měsíce:  Moje tělo- jak vypadám zevnitř

                                Moje tělo- poznávání všemi smysly

                                Péče o tělo- vím, co mi škodí

                                 Příroda se probouzí

27. 3. – 31. 3. 2023

 • Tento týden jsme zkoumali MATERIÁLY. Všímali jsme si jejich vlastností a umíme říct, na co se který používá a proč. Také jsme si je při různých příležitostech prakticky vyzkoušeli. Sestavili jsme robota z papíru a ozdobili ho doplňky z alobalu,  PVC, princezně na hrášku jsme vytvořili 7 peřinek z odstřižků látek, k počítání jsme využili všelicos, co jsme našli ve třídě, včetně kamenů a mnoho dalšího. Víme už také, jak rozdělit odpad a naučili jsme se o tom písničku. Týden utekl jako voda.

20.3. – 24.3. 2023

 • Tento týden jsme hodně vnímali probouzející se jarní přírodu, zvuky ptáčků, pozorovali jsme, jak začínají pučit stromy a keře a že začaly pomalu vyrůstat rostlinky a tráva. Hodně jsme vytvářeli-  malovali jsme tulipány, vytvářeli jsme koláž- tulipány ve váze, skládali jsme papírové sněženky a naučili jsme se novou hudební hru Uvíjíme věneček. Při práci jsme si prozpěvovali písničku Travička zelená a také jsme si travičku zkusili nastříhat z proužků zeleného papíru. Vycházky se díky počasí vydařily, bylo teplo a vzduch voněl jarem. Moc jsme si tento týden užili.

13. 3. – 17. 3. 2023

 • Tento týden jsme si povídali o tom, co našemu tělu prospívá a co ne. Hlavně jsme si ale hodně věcí vyzkoušeli. Pracovali jsme s pipetou jako lékárníci, obvazovali jsme se vzájemně jako lékaři, dělali si obrázky z křížal a pak si na nich pochutnali, ověřovali si svoje znalosti pomocí různých úkolů v centrech aktivit, zpívali, cvičili a také se už trochu chystali na blížící se Velikonoce. Stihli jsme toho opravdu hodně. Mimo jiné k nám také přišel pan fotograf. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili i sluníčka.

6.3. – 10.3. 2023

 • Tento týden jsme si povídali o pěti smyslech- hmatu, zraku, sluchu, chuti a čichu. Hráli jsme plno zábavných her na rozvoj těchto smyslů, procvičili jsme si uši, oči, hmat a ochutnávali jsme různé potraviny, hádali jsme např. se zavázanýma očima co jíme, objevovali jsme co je sladké, slané , hořké a kyselé. Čichem jsme prozkoumávali různé vůně a pachy a společně jsme se naučili vytvářet hmatovou stezku, po které jsme si trénovaly naše chodidla. Na začátku týdne jsme s paní ředitelkou pekli zdravé ovesné sušenky, které se nám opravdu moc povedly a byly vynikající. Tento týden byl opravdu plný akcí a prožitkového učení. 

Co se u nás děje v únoru

ÚNOR 2023

Témata měsíce:

30. 1. – 3. 2. 2023 – „Kde přezimují zvířátka“

6. 2. – 10. 2. 2023 – „Jak chodí čas“

13. 2. – 17. 2. 2023 – „Masopust“

20. 2. – 24. 2. 2023 – Moje tělo zvenku

27. 2. – 3. 3. 2023 – Moje tělo zevnitř

3. 3. 2023

Tento týden jsme se dozvěděli hodně nového. Že máme v těle spoustu kostí a kostiček jsme věděli, ale uvědomili jsme si, k čemu je máme. Některé umíme i pojmenovat, zábavný název je třeba lopatka. Abychom tomu „přišli na kloub“, názorně jsme si všechno předvedli a vyrobili. Nalepili jsme si společně velkou kostru TÝNU a kluka SAŠU (ALEXANDRA), kterému jsme nalepili některé důležité orgány a namalovali cévy. Nezapomněli jsme ani na zuby a péči o ně. I ty jsme si vyrobili. Hodně jsme „četli“ v encyklopediích, knížkách a časopisech, cvičili jsme, hráli si a zpívali. A tak jsme zase o něco chytřejší.

 

 

24.2.2023

 • Tento týden jsme se učili poznávat svoje tělo, jak vypadá z venku, jaké má části a k čemu jednotlivé části těla slouží. Hodně jsme cvičili, zkoušeli jsme cvičení ve dvojicích podle obrázku, hráli jsme pohybové hry zaměřené na části těla- u těch jsme se hodně nasmáli. Také jsme malovali k tématu na kuchyňskou folii nataženou přes židličky, kreslili jsme fixem obličej kamaráda přes plastové víko atd. Všechny děti si po tomto týdnu určitě zapamatovaly názvy všech základních částí těla.

17. 2. 2023

 • Tento týden byl plný zážitků. Někteří z našich kamarádů jezdili lyžovat, a tak nás ve třídě bylo méně. Povídali jsme si o MASOPUSTU, o tradičních průvodech, maskách, které v něm nesměly chybět, o tradičních jídlech. Procvičili jsme si různé dovednosti v centrech aktivit, užili si KARNEVAL a v pátek divadlo s Krejčíkem Honzou. Povídali jsme si také s naší želvou Želvírou. Tentokrát nám poradila, jak se vypořádat se SMUTKEM. Týden uběhl jako voda.

10.2. 2023

 • Tento týden jsme se učili poznat rozdíl mezi dnem a nocí, co je vidět na obloze ve dne a co v noci, říkali jsme si dny v týdnu a také co děláme ráno, v poledne a večer. Řadili jsme obrázky za sebou tak, jak ubíhá den- od rána až do večera. Naučili jsme se novou písničku o dnech v týdnu a jedno veselé říkadlo s pohybem k tématu. Vyráběli jsme si noční a denní oblohu a teď nám zdobí tyto výtvarné práce naši šatnu. Na podlaze v herně jsme sestavovali velikánské obří budíky a hodiny a cvičili jsme s papírovými hvězdičkami. Měli jsme opravdu hodně práce ale vše jsme zvládli na jedničku a ještě při tom všem byla velká legrace.

AKCE NA MĚSÍC ÚNOR 2023

8. 2. 2023 – Návštěva předškoláků v ZŠ 5. května

10. 2. 2023 – Divadlo v MŠ – Krejčík Honza

13. 2. – 17. 2. 2023 – Lyžařský výcvik pro přihlášené děti

 • Tento týden jsme si povídali o tom, jak žijí lesní zvířátka v zimě, trochu jsme si připomněli ptáčky, které můžeme potkat na krmítku. Vyrobili jsme si společně nástěnný obraz krmelce a nakreslili si a namalovali  každý jedno ze zvířátek, které k němu chodí jako do restaurace. Hodně jsme cvičili a plnili všelijaké úkoly. Naučili jsme se také písničku o vrabečkovi a sýkorce a k ní taneček. Jeden z našich kamarádů ve třídě měl narozeniny, a tak jsme mu udělali „hezký narozeninový den“. Pozvali jsme na oslavu i našeho žabáka Ferdu a mouchu Radost.

Co se u nás děje v lednu😊

LEDEN 2023

Tematické celky:

Tři králové (2. 1. – 6. 1. 2023)

Když zima čaruje (9. 1. 2023 – 13. 1. 2023)

Pohádkový týden (16. 1. – 20. 1. 2023)

Kde zvířátka přezimují (23. 1. – 27. 1. 2023)

Akce na tento měsíc:

 1. ledna – divadlo v MŠ – Divadlo Koloběžka – „Pruhovaná pohádka“

 

27.1. 2023

 • Tento týden jsme měli téma Ptáčci v zimě. Hodně jsme pozorovali ptáčky venku, sledovali jejich stopy ve sněhu a sledovali jsme, jak se jim líbí v našem zahradním krmítku. Do krmítka jsme dávali zrní, ovoce a mrkvičku. Podle obrázků jsme se naučili jak ptáci vypadají a jaké jsou jejich hlavní znaky. Také jsme se naučili novou básničku k tématu- “ Zima a ptáčci“ a novou a veselou pohybovou hru Na hlídače, ve které jsme se proměnili na vrabečky. Sami jsme si stavěli z kostek krmítka a velký strom z tyčí a obrázky ptáčků.

20. 1. 2023

 • Tento týden byl „POHÁDKOVÝ“ a my si ho opravdu užili.  Podařilo se nám společně vytáhnout velikou řepu, zahrát si také pohádku „O Budulínkovi“, zpívali jsme o Červené Karkulce, skládali obrázková puzzle ve skupinkách, „vyšívali“ perníčky, procvičovali počty „sázením řepy do záhonků“, procvičovali rytmizaci slov, skládali obrázky pohádek podle dějové posloupnosti, stavěli z kostek domeček pro tři prasátka a zámek pro princeznu, s pomocí Smajlíků jsme rozlišovali „dobro a zlo“ v pohádkách  a „pohádkově“ cvičili. Ben s Lottou nám připomněli, jak máme řešit konflikty pomocí „usmiřovacího“ koberečku, seznámili jsme se s koberečkem „vztekacím“ a antistresovými míčky. A konečně si zase užili sněhové nadílky.

13.1. 2023

 •       Tento týden jsme si povídali o počasí v zimě a hlavních znacích zimy- sníh, mráz, led, vánice….Začarovali jsme si jako paní Zima a vyrobili si led, ve kterém byly malé korálky, pak jsme zase pozorovali, po jaké době led roztaje. Vyrobili jsme si sněhuláčky z vaty a také jsme se naučili novou písničku “ Sněhová vločka“.Hodně jsme pracovali s nůžkami, vystřihovali jsme například “ třásně“ na papírové šále, kterou jsme si pak polepili barevnými ozdůbkami. Byla velká legrace , když jsme si zmačkali papírové kouličky a pomocí látkového padáku je vyhazovali do výšky, jako když sněží. Tento týden se opravdu vydařil.

 

 

6.1. 2023

 • Tento týden v nás ještě doznívaly prožitky z Vánoc. Sešli jsme se skoro v plném počtu a všechno jsme si vzájemně pověděli. Přidali jsme vyprávění o TŘECH KRÁLÍCH. S tímto tématem jsme si také hráli všemi možnými způsoby. Zpívali jsme o nich, vyrobili si je, vytvářeli jsme také jejich koruny, a to z kostiček i papírové, které jsme si dozdobili. Z kinetického písku jsme vytvářeli hory, doly a cesty, kterými museli putovat, z těstovin jsme vyskládali počáteční hlásky jejich jmen, stavěli jsme z dřevěných kostek Ježíškovi příbytek, ke kterému ti králové došli a týden jsme zase uzavřeli naší oblíbenou tělocvičnou.

Co se u nás děje v prosinci😊

Prosinec 2022

Tématické celky: Kdo se bojí čerta 28.11 – 2.12.2022

                                Moje rodina 5.- 9.12. 2022

                                 Vánoce přicházejí 12.- 16.12.2022

                                  Vánoce jsou tady 19.-23.12.2022

22. 12. 2022

 • Poslední týden před Vánoci jsme se už nemohli dočkat Ježíška. Do školky přišel dřív a přinesl nám nové hračky a věci na objevování. Poslal nám také dva nové kamarády – loutky Bena a Lottu, kteří nám budou pomáhat vyznat se ve svých emocích. Týden byl kratší a za zpívání koled, povídání o starých zvycích, pečení vánočního cukroví a hraní si s novými hračkami, nám rychle utekl. Někteří z našich kamarádů šli ještě se sborečkem zpívat k radnici. Ve čtvrtek jsme si popřáli VESELÉ VÁNOCE a plni očekávání se rozešli domů.

 

16.12.2022

 •  Tento týden jsme měli v Koťátkách vánoční besídku pro rodiče, všechno se nám podařilo, rodiče byli spokojení . Po besídce jsme s rodiči na dílničkách vyráběli vánoční svícny, všem se náramně povedly. Také jsme se dočkali veliké sněhové nadílky, takže jsme si pobyty venku velmi užívali. Připomínali jsme si vánoční zvyky a tradice, ozdobili jsme si vánoční stromečky, které máme dokonce tři! Pro rodiče jsme si vyrobili krásná přání k vánocům, byl to opravdu hezký týden

 

10. 12. 2022

 • Tento týden byl velmi pestrý.  V pondělí jsme si hráli na „ČERTÍ ŠKOLKU“. Čertíci z nás byli parádní a moc nám to slušelo.  Přikládali jsme si pod kotlem, vařili si všelijaké „dobroty“, cvičili, trénovali čertovské škleby a pak k nám přišel opravdický Mikuláš, čert a také dva hodní andělé. O všech našich lumpačinách věděli, a přesto nám přinesli dobroty. Ve středu naši předškoláci navštívili školu, kde jim školáci zahráli pohádku a v pátek jsme si jako obvykle užili tělocvičnu. Ve zbývajícím čase jsme si povídali o rodině a také procvičovali vánoční pásmo, které chystáme jako překvapení na příští týden.

2.12.2022

 • Tento týden jsme se připravovali na příchod Mikuláše a čerta. Vyzdobili jsme si šatnu- vyrobili jsme čerty v různých podobách, lepili jsme Mikuláše z několika dílků. Také poctivě trénujeme písničky a básničky pro čertíky . Hráli jsme čertovské pohybové hry a prováděli jsme čertovské rozcvičky. Také jsme hodně počítali „uhlíky“a dávali je do pytlíčků podle čísel. Byl to velice zábavný a veselý týden, už se těšíme na pondělí! 

 

Co se u nás děje v listopadu

LISTOPAD 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“

Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“

Tématické celky: 31.10.-4.11. Dušičkové strašidýlkování

                                7.11.-11.11. Kde zvířata přezimují

                                14.11.-18.11. Svět kolem nás-materiály

                                21.11.-22.11. Hádej, čím budu – profese

                                28.11.-2.12. Kdo se bojí čerta

27.11. 2022

 • Tento týden jsme si povídali o různých povoláních. Na některá povolání jsme si i hráli a zkoušeli je předvádět a napodobovat. Jiná jsme zase namalovali. A tak z nás chvíli byli krejčí a švadlenky, cukráři, kuchaři, bubeníci, fotbalisté, jindy zas při cvičení třeba zedníci. Zkoušeli jsme si hrát i na programátory s robotickou včelkou Bee bot. Také jsme skládali rozstříhané obrázky různých emocí a vymýšleli, proč se asi ten kluk či holčička právě tak tváří. Co se jim asi přihodilo? A vymysleli jsme toho opravdu hodně. Týden uběhl jako voda a my si v pátek vyrobili zdravou tvarohovou pomazánku a šli si zacvičit do tělocvičny.

18.11. 2022

 • Tento týden jsme se naučili poznávat a pojmenovat různé materiály- sklo, dřevo, papír, kov, plast, textil- a určovali jsme jejich vlastnosti. Třídili jsme různé předměty, podle toho, z čeho jsou vyrobeny, pracovali jsme s kinetickým pískem, z papíru jsme slepovali stromky a z papírových kuliček jsme mačkáním dělali sněhové vločky. Také jsme “ vyšívali“ bavlnkami podle čáry a skládaly vnitřky obručí buď jen z plastových kostek nebo dřevěných .Všechno jsme zvládli a užívali jsme si to.

11.11.2022

 • Týdenní téma „Kde přezimují zvířata“ …naučili jsme se pojmenovat zvířata i jejich mláďata. Povídali jsme si o stopách zvířat. Nahlíželi jsme do tématických knih a naučili báseň s pohybem „Les“. Téma zvířat děti zaujalo.

4.11.2022

 • Týdenní téma „Dušičkové strašidýlkování“ … seznámili jsme se formou příběhu s tématem Dušičky i Hallowwen. Vyrobili jsme si kouzelný nápoj Harryho Pottera. Nacvičili jsme píseň Dýně. Vyrobili jsme si strašidýlko z ruliček (potrénovali jsme stříhání a lepení).

Co se u nás děje v říjnu😊

ŘÍJEN 2022

Integrovaný blok: „Žiji zdravě“
Podtéma: „Zdravý životní styl“
Tématické celky:   3.10. – 7.10. Naše město, naše země
                                  10.10. – 14.10.  Byl jednou jeden vitamín – ovoce
                                  17.10. – 21.10. Krásy podzimní přírody
                                  24.10. – 27.10. Připravte si deštníčky – jaké máme počasí

27.10.2022

 • Týdenní téma „Připravte si deštníčky-jaké máme počasí?“ …tento týden jsme měli téma počasí. Naučili jsme se základní pojmy v tomto tématu, rozlišovali jsme základní znaky počasí. Přiřazovali jsme k danému počasí vhodné oblečení a každý den jsme pečlivě pozorovali změny venkovních teplot. 

21.10.2022

 • Týdenní téma „Krásy podzimní přírody“ …pracovali jsme s přírodninami, rozvíjeli jsme matematickou i předčtenářskou gramotnost. Pracovali jsme s knihou Medvěd nechce jít spát, skrze kterou jsme měli mnoho dramatizace (hra v roli, narativní pantomima, pantomima ve dvojicích, hra na sochy, technika „horké židle“). Podařilo se nám společně šatnu vyzdobit krásnými podzimními výtvory vytvořené nejen z přírodnin. Samozřejmě přírodniny a stromy s podzimními plody jsme zkoumali také v praxi v exteriéru MŠ. 

14.10.2022

 • Týdenní téma „Byl jednou jeden vitamín – ovoce“ …udělali jsme si chutné smoothie z ovoce, vymodelovali a nakreslili jsme si ovoce. Povídali jsme si o našem zdraví, jak ho chránit a o důležitosti vitamínů. Debatovali jsme o zdravých a nezdravých potravinách-že důležitá je míra, kolik toho sníme. V návaznosti na to jsme pracovali s úžasnou knihou plnou krásných ilustrací od Petra Horáčka „Nenažraná koza“, u které se děti hodně nasmály. Vyzkoušeli jsme si při práci s knihou různé techniky dramatické výchovy („horká židle“, hra v roli, boční verbální vedení atd.). Velký úspěch měla také práce s mixérem a krájení ovoce. Zkrátka tento týden byl plný vitamínů! 🍐🍓🍌🍇🍋🫐

7.10.2022

 • Týdenní téma „Naše město, naše země“ …poznávali jsme a pojmenovávali významné budovy ve městě, zkusili jsme nakreslit siluetu Ještědu. Seznámili jsme se se znakem Liberce a vyrobili jsme si domeček pomocí 2 krabiček (technika lepení). Naučili jsme se nové pojmy jako je například „malý x velký“ a vytvářeli jsme dvojice (předměty, obrázky, dětské dvojice, …).

Co se u nás děje v září😊

ZÁŘÍ 2022

Plánované divadlo:
14.9.2022 – Divadélko Ondřej „Indiánské příběhy“

Integrovaný blok: „Objevuji a poznávám své okolí a svět kolem mě“
Podtéma: „Já a okolí kolem mě“
Tématické celky:   5.9. – 9.9. Já a moje MŠ
                                  12.9. – 16.9.  Já a moje MŠ
                                  19.9. – 23.9. Předměty kolem nás
                                  26.9. – 30.9. Prozkoumávám okolí MŠ

30.9.2022

 • Týdenní téma „Prozkoumávám okolí MŠ“ …prozkoumávali jsme nové cesty v okolí naší mateřské školy při pobytu venku, cesty jsme následně zakreslili na tabuli a povídali jsme si o tom, co všechno se nachází v našem okolí. Zamýšleli jsme se nad tím, co bychom chtěli mít v blízkosti bydliště i MŠ. Matematickou pregramotnost jsme rozvíjeli tvořením staveb z kostek a dalších předmětů. Pracovali jsme také s různými materiály (písek, kámen, papír, látka, plast, kov, kámen apod.), protože v okolí MŠ je velké množství různých materiálů, se kterými jsme se již seznámili v dopoledním programu😊.

23.9.2022

 • Týdenní téma „Předměty kolem nás“…nové děti se seznámily s hračkami a názorně jsme si ukázali jejich využití ve hrách. Seznámili jsme se s učebními pomůckami, pojmenovali jsme si předměty denní potřeby, uvědomili jsme si jejich účel (pojmenovali jsme si části oděvu, nábytek, nádobí, hyg. zařízení apod. …). Tento týden provázelo i modelování hrníčků.

16.9.2022

 • Se všemi dětmi děláme pravidelně velké cvičení. 💪💪💪 Soustředíme se také na prohlubování zdravých životních návyků, což podporují také každodenní vycházky do okolí MŠ.

9.9. 2022

 • Naše první vycházky, při kterých prozkoumáváme okolí MŠ 🌲☀️

Červenec a srpen- prázdninový provoz.😊


Co se u nás děje v červnu😊

ČERVEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznáváme tradice a zvyky“
Tématické celky:   30.5. – 3.6. Mezinárodní den dětí
                                  6.6. – 10.6. Exotická zvířata
                                  13.6. – 17.6. Hmyzí říše
                                  20.6. – 24.6. Cesta kolem světa
                                  27.6. – 1.7. Loučení s mateřskou školou

 

NAPLÁNOVANÉ AKCE PRO ČERVEN 2022: 

 • 1.6. – Den dětí (dopolední oslava na naší zahradě s pestrým programem)
                     – Taneční vystoupení na téma Ledové království před libereckou radnicí v režii paní učitelky Martiny Lank
 • 3.6. – Divadlo pro děti v MŠ „Hola, hola, škola volá!“
 • 6.6. – Projektový den pro předškoláky na téma „Pokusy“
 • 7.6. – Výlet na zámek Lemberk v obci Lvová
 • 14.6. – Loučení s předškoláky
 • 28.6. – Olympiáda 

 

30.6.2022

 • Týdenní téma „Loučení s mateřskou školou“ …tento týden jsme se loučili s mateřskou školou, povídali jsme si o tom, co jsme zažili, ce se nám tu líbilo a co bychom chtěli dělat v létě. Zahráli jsme si mnoho pohybových her, zpívali jsme a také jsme si prostřednictvím dramatické výchovy vyzkoušeli mnoho letních sportů, které bychom mohli v létě zkusit. Protože i mimo mateřskou školu je pohyb velice důležitý. V tomto týdnu také proběhla olympiáda naší MŠ.

24.6.2022

 • Týdenní téma „Cesta kolem světa“ …povídali jsme si o různých kulturách a různých zemí světa. Podívali jsme se na globus a na mapu. Povídali jsme si také o tom, jaké země jsme navštívili a jaké by se nám líbilo navštívit. V tomto týdnu jsme si také vyzkoušeli být „malým vědcem“ a zkoumali jsme přírodu mikroskopem.

17.6.2022

 • Týdenní téma „Hmyzí říše“ …pracovali jsme s lupou a encyklopediemi, třídili jsme obrázky hmyzu. Skládali jsme mravence z přírodnin. Hádali jsme hádanky o hmyzu a také jsme si vyzkoušeli prostřednictvím dramatizace, jaké by bylo být celý den hmyzem (broučkem). Vyzkoušeli jsme si konkrétní kresbu na téma hmyz.
  Povídali jsme si také celý týden o tématu zdraví a vitamíny, a to nejen u svačiny. 

10.6.2022

 • Týdenní téma „Exotická zvířata“ …vyráběli jsme zvířátka, prostřednictvím dramatické výchovy jsme se vcítili do kůže mnoho exotických zvířat a vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo mít například 4 nohy nebo chobot apod. Hráli jsme různé pohybové hry zaměřené na toto téma. Také jsme se v tomto týdnu vydali na výlet na zámek Lemberk a dali jsme si vynikající oběd v motorestu Lvová.

„Klik“ na fotky z výletu na Lemberk 😊

 

3.6.2022

 • Týdenní téma „Mezinárodní den dětí“ …seznámili jsme se se svátkem Den dětí, povídali jsme si o důležitosti rodiny a o kamarádství. Cvičili jsme s padákem a říkankami, a proběhli jsme si „opičí dráhu“. Pro rozvoj čtenářské pregramotnosti jsme skládali slova dle předlohy z písmen a pracovali jsme s knihami. Také jsme tento týden procvičovali hodně barvy. 

Co se u nás děje v květnu😊

KVĚTEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Jaké máme tradice a zvyky“
Tématické celky:   2.5. – 6.5. Den matek
                                  9.5. – 13.5. Sport a volný čas
                                  16.5. – 20.5. Širší okolí mateřské školy
                                   23.5. – 27.5. Letní čas

 

27.5.2022

 • Týdenní téma „Letní čas-luční kvítí“ …pojmenovali jsme si znaky letního období (počasí, oblečení, letní aktivity). Seznámili jsme se s květinami, které rostou na loukách. Naučili jsme se části rostlin. Potom jsme si zopakovali barvy a vystřihovali jsme barevné papíry. 

20.5.2022

 • Týdenní téma „Prozkoumávám okolí MŠ“ …rozvíjeli jsme si orientaci v prostoru díky vycházkám do okolí a prozkoumávání nových cestiček. Rozvíjeli jsme emoční cítění prostřednictvím metod dramatické výchovy. Společně jsme také vytvořili mapu okolí MŠ na velký formát a procházkami jsme se inspirovali, co by ještě mohlo být vybudováno v našem okolí. V závěru týdne jsme si také upekli ovocnou bublaninu, protože poblíž naší mateřské školy se nachází pekařství, tak nás zajímalo, jaké by to bylo být pekařem a pekařkou. 👩‍🍳👨‍🍳

13.5.2022

 • Týdenní téma „Sport a volný čas“ …povídali jsme si o tom, co rádi děláme ve svém volném čase mimo mateřskou školu, co máme rádi za sport a proč je důležité jenom nesedět u oblíbených pohádek. Vyzkoušeli jsme si různé sporty (například hokej, fotbal a další…). Děti toto téma oslovilo natolik, že jsme si o něm povídali i venku při procházce😊.

10.5.2022

 • Připravili jsme si pro naše maminky besídku ke Dni matek. Po vystoupení jsme s maminkami vyráběli srdíčkový věneček jako dekoraci plnou lásky k zavěšení do interiéru ❤️❤️❤️.

„Klik“ na fotky 😊

 

6.5.2022

 • Týdenní téma „Den matek“ …povídali jsme si o našich maminkách, každý jsme představili tu svoji ostatním kamarádům. Vytvářeli jsme konkrétní kresbu na téma „Moje maminka“ a povídali si společně o tom, co máme na svojí mamince nejraději, proč ji milujeme. Poslechli jsme si pohádku O mamince a následně jsme pracovali s textem. Také jsme rozvíjeli matematickou pregramotnost prostřednictvím skládání písmenek dle předlohy (slov). 
  V tomto týdnu jsme si také udělali tématickou vycházku, při které jsme trénovali skok snožmo z obruče do obruče, běh slalomu kolem met, házení i chytání míče obouruč a poté jsme navštívili naši zahradu MŠ (kde děti hráli námětovou hru „na rodinu“).

4.5.2022

 • Návrat z vystoupení v Českém Dubu, kde jsme krásně zpívali babičkám ke Dni matek.