MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Koťátek


Třídní učitelky:   

        Hanka Fišerová                                                     bc. Eva Špetlíková
                                 

Odborné zaměření:                                               Odborné zaměření:
 -výtvarná výchova                                                    -dramatická výchova
 -tělesná výchova                                                       -tělesná výchova
 -hudební výchova                                                     -hudební výchova
 -vede praxi studentů JERGYM a                              -výtvarná výchova
   SOŠPg Jeronýmova.                                                -vede kroužek „Výuka hry na flétnu“

 

Co se u nás děje v červnu😊

ČERVEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznáváme tradice a zvyky“
Tématické celky:   30.5. – 3.6. Mezinárodní den dětí
                                  6.6. – 10.6. Exotická zvířata
                                  13.6. – 17.6. Hmyzí říše
                                  20.6. – 24.6. Cesta kolem světa
                                  27.6. – 1.7. Loučení s mateřskou školou

 

NAPLÁNOVANÉ AKCE PRO ČERVEN 2022: 

 • 1.6. – Den dětí (dopolední oslava na naší zahradě s pestrým programem)
                     – Taneční vystoupení na téma Ledové království před libereckou radnicí v režii paní učitelky Martiny Lank
 • 3.6. – Divadlo pro děti v MŠ „Hola, hola, škola volá!“
 • 6.6. – Projektový den pro předškoláky na téma „Pokusy“
 • 7.6. – Výlet na zámek Lemberk v obci Lvová
 • 14.6. – Loučení s předškoláky
 • 28.6. – Olympiáda 

 

24.6.2022

 • Týdenní téma „Cesta kolem světa“ …povídali jsme si o různých kulturách a různých zemí světa. Podívali jsme se na globus a na mapu. Povídali jsme si také o tom, jaké země jsme navštívili a jaké by se nám líbilo navštívit. V tomto týdnu jsme si také vyzkoušeli být „malým vědcem“ a zkoumali jsme přírodu mikroskopem.

17.6.2022

 • Týdenní téma „Hmyzí říše“ …pracovali jsme s lupou a encyklopediemi, třídili jsme obrázky hmyzu. Skládali jsme mravence z přírodnin. Hádali jsme hádanky o hmyzu a také jsme si vyzkoušeli prostřednictvím dramatizace, jaké by bylo být celý den hmyzem (broučkem). Vyzkoušeli jsme si konkrétní kresbu na téma hmyz.
  Povídali jsme si také celý týden o tématu zdraví a vitamíny, a to nejen u svačiny. 

10.6.2022

 • Týdenní téma „Exotická zvířata“ …vyráběli jsme zvířátka, prostřednictvím dramatické výchovy jsme se vcítili do kůže mnoho exotických zvířat a vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo mít například 4 nohy nebo chobot apod. Hráli jsme různé pohybové hry zaměřené na toto téma. Také jsme se v tomto týdnu vydali na výlet na zámek Lemberk a dali jsme si vynikající oběd v motorestu Lvová.

„Klik“ na fotky z výletu na Lemberk 😊

 

3.6.2022

 • Týdenní téma „Mezinárodní den dětí“ …seznámili jsme se se svátkem Den dětí, povídali jsme si o důležitosti rodiny a o kamarádství. Cvičili jsme s padákem a říkankami, a proběhli jsme si „opičí dráhu“. Pro rozvoj čtenářské pregramotnosti jsme skládali slova dle předlohy z písmen a pracovali jsme s knihami. Také jsme tento týden procvičovali hodně barvy. 

Co se u nás děje v květnu😊

KVĚTEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Jaké máme tradice a zvyky“
Tématické celky:   2.5. – 6.5. Den matek
                                  9.5. – 13.5. Sport a volný čas
                                  16.5. – 20.5. Širší okolí mateřské školy
                                   23.5. – 27.5. Letní čas

 

27.5.2022

 • Týdenní téma „Letní čas-luční kvítí“ …pojmenovali jsme si znaky letního období (počasí, oblečení, letní aktivity). Seznámili jsme se s květinami, které rostou na loukách. Naučili jsme se části rostlin. Potom jsme si zopakovali barvy a vystřihovali jsme barevné papíry. 

20.5.2022

 • Týdenní téma „Prozkoumávám okolí MŠ“ …rozvíjeli jsme si orientaci v prostoru díky vycházkám do okolí a prozkoumávání nových cestiček. Rozvíjeli jsme emoční cítění prostřednictvím metod dramatické výchovy. Společně jsme také vytvořili mapu okolí MŠ na velký formát a procházkami jsme se inspirovali, co by ještě mohlo být vybudováno v našem okolí. V závěru týdne jsme si také upekli ovocnou bublaninu, protože poblíž naší mateřské školy se nachází pekařství, tak nás zajímalo, jaké by to bylo být pekařem a pekařkou. 👩‍🍳👨‍🍳

13.5.2022

 • Týdenní téma „Sport a volný čas“ …povídali jsme si o tom, co rádi děláme ve svém volném čase mimo mateřskou školu, co máme rádi za sport a proč je důležité jenom nesedět u oblíbených pohádek. Vyzkoušeli jsme si různé sporty (například hokej, fotbal a další…). Děti toto téma oslovilo natolik, že jsme si o něm povídali i venku při procházce😊.

10.5.2022

 • Připravili jsme si pro naše maminky besídku ke Dni matek. Po vystoupení jsme s maminkami vyráběli srdíčkový věneček jako dekoraci plnou lásky k zavěšení do interiéru ❤️❤️❤️.

„Klik“ na fotky 😊

 

6.5.2022

 • Týdenní téma „Den matek“ …povídali jsme si o našich maminkách, každý jsme představili tu svoji ostatním kamarádům. Vytvářeli jsme konkrétní kresbu na téma „Moje maminka“ a povídali si společně o tom, co máme na svojí mamince nejraději, proč ji milujeme. Poslechli jsme si pohádku O mamince a následně jsme pracovali s textem. Také jsme rozvíjeli matematickou pregramotnost prostřednictvím skládání písmenek dle předlohy (slov). 
  V tomto týdnu jsme si také udělali tématickou vycházku, při které jsme trénovali skok snožmo z obruče do obruče, běh slalomu kolem met, házení i chytání míče obouruč a poté jsme navštívili naši zahradu MŠ (kde děti hráli námětovou hru „na rodinu“).

4.5.2022

 • Návrat z vystoupení v Českém Dubu, kde jsme krásně zpívali babičkám ke Dni matek.

Co se u nás děje v dubnu😊

DUBEN 2022

Integrovaný blok: „Objevuji a poznávám své okolí a svět kolem mě“
Podtéma: „Jak vypadá svět“
Tématické celky:   4.4. – 8.4. Cesta do vesmíru
                                  11.4. – 15.4. Velikonoce
                                  18.4. – 22.4. Bezpečně na cestách
                                   25.4. – 29.4. Roční doby

29.4.2022

 • Týdenní téma „Roční doby“ …naučili jsme se vyjmenovat roční období, základní znaky ke každému období, počasí, vhodné oblečení pro dané období. Dělali jsme různé výtvarné aktivity s temperami. Doplňovali jsme chybějící obrázky do řočních dob a třídili jsme obrázky. 
  Mimo jiné jsme v pátek také oslavili čarodějnice, všichni jsme se oblékli do kostýmů a užili si spoustu zábavy.

22.4.2022

 • Týdenní téma „Dopravní výchova“ …učili jsme se, jak se správně přechází silnice, základní dopravní značky. Povídali jsme si o tom, co létá, jezdí a pluje i o tom, jak funguje semafor.

14.4.2022

 • Týdenní téma „Velikonoce“ …přiblížili jsme si velikonoční zvyky a tradice, vyráběli jsme z papíru velikonoční pomlázku, naučili jsme se nová říkadla a básničky k tématu. Procvičili jsme si znalosti barev a geometrických tvarů.
  „Třída Koťátek vám všem přeje z celého srdce  krásné prožití velikonočních svátků!“

12.4.2022

 • „VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY“ Třídu plnou koťátek navštívili také rodiče 👩‍👦👩‍👧. Společně jsme vytvářeli překrásné velikonoční ozdoby 🐑🐣, které si každé koťátko odneslo domů. 😻

                     „Klik“ na fotky 😊

8.4.2022

 • Týdenní téma „Cesta do vesmíru“ 🪐… čekaly nás různé výtvarné činnosti, například tvoření vesmíru, nebo rychlé raketky. Prožili jsme si také tvořivou dramatiku, při které jsme se učili reagovat na zvukový signál, „štronzo“ a také hru v roli (kosmonaut) s bočním verbálním vedením.💫 V komunitním kruhu jsme si povídali o vesmíru, sluneční soustavě, planetách i o tom, co je na naší Zemi krásné a čeho si vážíme.🌎 Naučili jsme se mnoho nových pojmů. 🪐🚀

BŘEZEN 2022

Integrovaný blok: „Žiji zdravě“
Podtéma: „Zdravý životní styl“
Tématické celky:   28.2. – 4.3. Péče o tělo
                                  7.3. – 11.3. Vím, co mi škodí
                                  14.3. – 18.3. Příroda se probouzí
                                   21.3. – 25.3. Domácí zvířata (+ mláďata)
                                   28.3. – 1.4. Neživá příroda

Březen je měsíc knihy
Čtenářské strategie: Učím se respektovat pravidla komunikace
                                      Učím se naslouchat a pochopit myšlenku
                                      Učím se hledat souvislosti

Co se u nás děje v březnu😊

1.4.2022

 • Týdenní téma „Neživá příroda“ …pracovali jsme s vodou, kameny, pískem, hlínou a dalšími materiály neživé přírody. Povídali jsme si o tomto tématu, sdíleli jsme své zkušenosti a také jsme byli plní dojmů z různých pokusů (například výroba duhy z bonbónů+vody apod.). 😺

25.3.2022

 • Týdenní téma „Domácí zvířata“ …naučili jsme se pojmenovat domácí zvířata a poznat mláďata. Prostřednictvím dramatizace jsme propojovali zvířata s jejich zvuky. Povídali jsme si o společných znacích rolí mláďat a jejich „rodičů“. Hráli jsme také různé variace pohybových her s motivací domácích zvířat. Byla to velká legrace, toto téma nás nikdy neomrzí…už jen proto, že jsme Koťátka!😺

18.3.2022

 • Týdenní téma „Příroda se probouzí“ …seznámili jsme se se změnami počasí, prvními jarními květinami, zkoumali jsme půdu, prohlíželi jsme si první jarní rostliny lupou a také jsme si zahráli na malé vědce při pokusech se šiškou a hlínou. 

11.3.2022

 • Týdenní téma „Vím, co mi škodí“…uvědomujeme si, co nám prospívá a co nám naopak škodí. Zejména pohybové činnosti jsou pro velmi důležité. 
   

4.3.2022

 • Týdenní téma „Péče o tělo“… vyrobili jsme si výtvory, které nám „pomohou“ v boji s bacily a zachovají zdravé zoubky.

 ÚNOR 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“
Tématické celky:   31.1. – 4.2. Jak vypadám zevnitř
                                  7.2. – 11.2. Poznávání všemi smysly
                                  14.2. – 18.2. Jak chodí čas
                                   21.2. – 25.2. Masopust (+maškarní)

TÝDENNÍ PLÁN – TÉMA „MASOPUST“ 21.2.-25.2.
Co právě děláme:
-povídání si o masopustu, motivační pohádka, porozumění textu
-výtvarná činnost-vytvoření veselého klauna z krepového papíru
-pohybová činnost-„Mrzne, mrzne“
-pečení masopustního koláče
-báseň „O šaškovi“
-karnevalová „Opičí dráha“
-pracovní list na zrakové vnímání

!!!Důležité termíny!!!
    V úterý 22.2. proběhne hromadné focení celé třídy i focení předškoláků na tablo.
    Ve čtvrtek 24.2. masopustní karneval v naší třídě, přijďte v maskách! 😺

    ♥ V pátek 25.2. k nám přijede divadlo a zahraje pohádku „O skřítcích usínáčcích“.

Co se u nás děje v únoru😊

17.2.2022

 • Týdenní téma „Jak chodí čas“… vyrobili jsme si velké hodiny z pastelek i papírové hodinky. Také jsme procvičovali grafomotoriku prostřednictvím „kukačkových“ hodin. ⌚️

11.2.2022

 • Týdenní téma „Poznávání všemi smysly“ 
  Společnými silami jsme si upekli perníkové muffiny s čokoládou. Odměřili jsme potřebné suroviny, sypali jsme mouku a cukr, rozklepli jsme vajíčko a přidali jsme mléko spolu s dalšími ingrediencemi. Potom jsme míchali, míchali a zase míchali…museli jsme se v míchání prostřídat, protože vytvořit vláčné těsto na muffinky není jen tak. Stálo to ovšem za to… ach ta vůně! Linula se celou naší mateřskou školou, všichni jsme si pochutnali a dobrotu smlsli celou na posezení.

9.2.2022

 • Týdenní téma „Poznávání všemi smysly“… v hlavní roli pohádka O Perníkové chaloupce. Ve třídě jsme si prohlédli ručně vyrobené stínové divadlo, byl to velký zážitek. Dokonce jsme si vyzkoušeli sami vytvářet stíny pomocí světla a vystřižených obrázků. 

8.2.2022

 • Přijelo k nám Divadlo Honza Krejčík. Tancovalo se, zpívalo se, byla velká legrace!

4.2.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám zevnitř“… povídali jsme si o výživové pyramidě, co je zdravé a nezdravé pro naše tělo. 🥦🥑🍌🍓

2.2.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám zevnitř“… aneb velká zábava při pokusech. Například při prokázání toho, že vzduch je všude kolem nás. Foukání do peříčka, vodní bubliny, kdo odfoukne nejdál kuličku a mnoho dalšího. Také jsme sledovali rozdíl dýchání po fyzické zátěži (tělesné chvilce) nebo když jsme v klidu. Nakonec jsme si vyrobili plíci z igelitového pytlíku. 

LEDEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“
Tématické celky:    3.1. – 7.1. Když zima čaruje, počasí v zimě
                                 10.1. – 14.1. Pohádkový týden
                                 17.1. – 21.1. Ptáčci v zimě
                             
                                 24.1. – 28.1. Jak vypadám zvenku

Co se u nás děje v lednu😊

25.1.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám z venku“ nás doslova pohltilo.
  Obkreslili jsme kamaráda na velký formát papíru a dokreslovali jsme, co mu chybělo (oči, nos, ústa, vlasy, oblečení, atd.). 
  Zopakovali jsme si části těla i naše základní smysly.🙂

21.1.2022

 • Vyrobili jsme si krásná zrcátka z alobalu a pojmenovali jsme,
  co v nich dokážeme spatřit- oči, nos, čelo, ústa, vlasy. 👀👃👄👩‍🦳

21.1.2022

 • Ptáčci v zimě – to je téma, které nás baví!
  Víme, jak je potřeba ptáčkům v zimě pomáhat, hodně jsme si o tom povídali.  Vyrobili jsme si také krásné a velké obrazy🙂👍.

 

11. 1. 2022

 • Přednáška pro naše předškoláky na téma „Ptačí svět“. 🐦🦉🦅

 

21. 12. 2021

 • Úterý je čas jako stvořený pro pečení vánočních tatrankových kuliček.
  Všichni jsme strouhali, kouleli a nakonec i jedli. 🍬
  Mňam! To byla dobrota! ☺

   

20. 12. 2021

 • Mezi naše nejoblíbenější písně z vánoční besídky patří tyto tři:

   

 

 • Povídali jsme si v komunitním kruhu o vánočních zvycích a tradicích.
  Najednou zazvonil zvoneček. Hned jsme zpozornili, protože jsme ráno zaslechli, že by měl přijít Ježíšek. Paní učitelka nakoukla do třídy ke stromečku, jestli je pravdou, že přišel Ježíšek i ke Koťátkům. A bylo tomu opravdu tak!
  Ježíšek nám přinesl kupu dárečků. Měli jsme všichni obrovskou radost.
  Hned jsme dárečky rozbalili a pohráli jsme si s nimi. 

17. 12. 2021

 • Zdobíme si vánočně i naší zahradu. Sice bylo chladno, ale nám to nevadilo. Těšili jsme se na ozdobený strom, ten jsme ale na zahradě nenašli, tak jsme ozdobili keř u schodiště. Všem rodičům se moc líbil.

16. 12. 2021

 • Veselé Vánoce přejeme všem! Ať jsou klidné a šťastné, plné lásky a pohody. Těšíme se, až si o nich v lednu popovídáme.

 

 • Koťátka v Naivním divadle na představení „O Červené Karkulce“. 
  Již dlouho jsme nebyli v Naivním divadle a proto jsme se hodně těšili. Jeli jsme autobusem a po cestě jsme si zpívali. Před příchodem do divadla jsme si připomněli pravidla chování při představení. Pohádka O Karkulce byla veselá, hodně jsme se nasmáli a pak jsme si ve školce o pohádce ještě povídali a paní učitelka nám ukazovala obrázky z knížky O Červené Karkulce.

 

 • Zdobíme vánoční stromeček
  Tak už jsme se dočkali, Vánoce se blíží a Ježíšek nám přinesl do třídy stromeček. Společně jsme ho ozdobili a slavnostně rozsvítili.
  Nakonec jsme si zazpívali koledy a stromeček jsme si pak ještě nakreslili.

 

 • Přijelo k nám Divadlo Krejčík Honza

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV