MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Koťátek


Třídní učitelky:   

        Hana Fišerová                                                            Bc. Irena Kunová
                                 

Odborné zaměření:                                               Odborné zaměření:
 -výtvarná výchova                                                    -metodika Dobrý začátek
 -tělesná výchova                                                       -metodika Začít spolu
 -hudební výchova                                                     -tělesná výchova
 -vede praxi studentů JERGYM a                              -výtvarná výchova
   SOŠPg Jeronýmova.                                                


Integrace a inkluze v naší třídě:

Dbáme  na zajištění všech psychosociálních, materiálních i technických podmínek pro efektivitu vzdělávací činnosti u každého z dětí. Vždy je respektována individualita dítěte, s ohledem na jeho speciálně pedagogické potřeby.

Děti se Speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP), které jsou zařazeny ke vzdělávání do naší třídy se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je pracovním dokumentem a který  slouží k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěti se SVP.

IVP zpracovává  asistent pedagoga s třídní učitelkou dle doporučení ŠPZ.  IVP je následně konzultován s garantem speciálního vzdělávání na naší škole , speciálním pedagogem (Mgr. Annou Balíkovou).

IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, který vychází ze Školního vzdělávacího programu a je součástí třídní dokumentace.


Co se u nás děje v listopadu😊

LISTOPAD 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“

Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“

Tématické celky: 31.10.-4.11. Dušičkové strašidýlkování

                                7.11.-11.11. Kde zvířata přezimují

                                14.11.-18.11. Svět kolem nás-materiály

                                21.11.-22.11. Hádej, čím budu – profese

                                28.11.-2.12. Kdo se bojí čerta

27.11. 2022

 • Tento týden jsme si povídali o různých povoláních. Na některá povolání jsme si i hráli a zkoušeli je předvádět a napodobovat. Jiná jsme zase namalovali. A tak z nás chvíli byli krejčí a švadlenky, cukráři, kuchaři, bubeníci, fotbalisté, jindy zas při cvičení třeba zedníci. Zkoušeli jsme si hrát i na programátory s robotickou včelkou Bee bot. Také jsme skládali rozstříhané obrázky různých emocí a vymýšleli, proč se asi ten kluk či holčička právě tak tváří. Co se jim asi přihodilo? A vymysleli jsme toho opravdu hodně. Týden uběhl jako voda a my si v pátek vyrobili zdravou tvarohovou pomazánku a šli si zacvičit do tělocvičny.

18.11. 2022

 • Tento týden jsme se naučili poznávat a pojmenovat různé materiály- sklo, dřevo, papír, kov, plast, textil- a určovali jsme jejich vlastnosti. Třídili jsme různé předměty, podle toho, z čeho jsou vyrobeny, pracovali jsme s kinetickým pískem, z papíru jsme slepovali stromky a z papírových kuliček jsme mačkáním dělali sněhové vločky. Také jsme “ vyšívali“ bavlnkami podle čáry a skládaly vnitřky obručí buď jen z plastových kostek nebo dřevěných .Všechno jsme zvládli a užívali jsme si to.

11.11.2022

 • Týdenní téma „Kde přezimují zvířata“ …naučili jsme se pojmenovat zvířata i jejich mláďata. Povídali jsme si o stopách zvířat. Nahlíželi jsme do tématických knih a naučili báseň s pohybem „Les“. Téma zvířat děti zaujalo.

4.11.2022

 • Týdenní téma „Dušičkové strašidýlkování“ … seznámili jsme se formou příběhu s tématem Dušičky i Hallowwen. Vyrobili jsme si kouzelný nápoj Harryho Pottera. Nacvičili jsme píseň Dýně. Vyrobili jsme si strašidýlko z ruliček (potrénovali jsme stříhání a lepení).

Co se u nás děje v říjnu😊

ŘÍJEN 2022

Integrovaný blok: „Žiji zdravě“
Podtéma: „Zdravý životní styl“
Tématické celky:   3.10. – 7.10. Naše město, naše země
                                  10.10. – 14.10.  Byl jednou jeden vitamín – ovoce
                                  17.10. – 21.10. Krásy podzimní přírody
                                  24.10. – 27.10. Připravte si deštníčky – jaké máme počasí

27.10.2022

 • Týdenní téma „Připravte si deštníčky-jaké máme počasí?“ …tento týden jsme měli téma počasí. Naučili jsme se základní pojmy v tomto tématu, rozlišovali jsme základní znaky počasí. Přiřazovali jsme k danému počasí vhodné oblečení a každý den jsme pečlivě pozorovali změny venkovních teplot. 

21.10.2022

 • Týdenní téma „Krásy podzimní přírody“ …pracovali jsme s přírodninami, rozvíjeli jsme matematickou i předčtenářskou gramotnost. Pracovali jsme s knihou Medvěd nechce jít spát, skrze kterou jsme měli mnoho dramatizace (hra v roli, narativní pantomima, pantomima ve dvojicích, hra na sochy, technika „horké židle“). Podařilo se nám společně šatnu vyzdobit krásnými podzimními výtvory vytvořené nejen z přírodnin. Samozřejmě přírodniny a stromy s podzimními plody jsme zkoumali také v praxi v exteriéru MŠ. 

14.10.2022

 • Týdenní téma „Byl jednou jeden vitamín – ovoce“ …udělali jsme si chutné smoothie z ovoce, vymodelovali a nakreslili jsme si ovoce. Povídali jsme si o našem zdraví, jak ho chránit a o důležitosti vitamínů. Debatovali jsme o zdravých a nezdravých potravinách-že důležitá je míra, kolik toho sníme. V návaznosti na to jsme pracovali s úžasnou knihou plnou krásných ilustrací od Petra Horáčka „Nenažraná koza“, u které se děti hodně nasmály. Vyzkoušeli jsme si při práci s knihou různé techniky dramatické výchovy („horká židle“, hra v roli, boční verbální vedení atd.). Velký úspěch měla také práce s mixérem a krájení ovoce. Zkrátka tento týden byl plný vitamínů! 🍐🍓🍌🍇🍋🫐

7.10.2022

 • Týdenní téma „Naše město, naše země“ …poznávali jsme a pojmenovávali významné budovy ve městě, zkusili jsme nakreslit siluetu Ještědu. Seznámili jsme se se znakem Liberce a vyrobili jsme si domeček pomocí 2 krabiček (technika lepení). Naučili jsme se nové pojmy jako je například „malý x velký“ a vytvářeli jsme dvojice (předměty, obrázky, dětské dvojice, …).

Co se u nás děje v září😊

ZÁŘÍ 2022

Plánované divadlo:
14.9.2022 – Divadélko Ondřej „Indiánské příběhy“

Integrovaný blok: „Objevuji a poznávám své okolí a svět kolem mě“
Podtéma: „Já a okolí kolem mě“
Tématické celky:   5.9. – 9.9. Já a moje MŠ
                                  12.9. – 16.9.  Já a moje MŠ
                                  19.9. – 23.9. Předměty kolem nás
                                  26.9. – 30.9. Prozkoumávám okolí MŠ

30.9.2022

 • Týdenní téma „Prozkoumávám okolí MŠ“ …prozkoumávali jsme nové cesty v okolí naší mateřské školy při pobytu venku, cesty jsme následně zakreslili na tabuli a povídali jsme si o tom, co všechno se nachází v našem okolí. Zamýšleli jsme se nad tím, co bychom chtěli mít v blízkosti bydliště i MŠ. Matematickou pregramotnost jsme rozvíjeli tvořením staveb z kostek a dalších předmětů. Pracovali jsme také s různými materiály (písek, kámen, papír, látka, plast, kov, kámen apod.), protože v okolí MŠ je velké množství různých materiálů, se kterými jsme se již seznámili v dopoledním programu😊.

23.9.2022

 • Týdenní téma „Předměty kolem nás“…nové děti se seznámily s hračkami a názorně jsme si ukázali jejich využití ve hrách. Seznámili jsme se s učebními pomůckami, pojmenovali jsme si předměty denní potřeby, uvědomili jsme si jejich účel (pojmenovali jsme si části oděvu, nábytek, nádobí, hyg. zařízení apod. …). Tento týden provázelo i modelování hrníčků.

16.9.2022

 • Se všemi dětmi děláme pravidelně velké cvičení. 💪💪💪 Soustředíme se také na prohlubování zdravých životních návyků, což podporují také každodenní vycházky do okolí MŠ.

9.9. 2022

 • Naše první vycházky, při kterých prozkoumáváme okolí MŠ 🌲☀️

Červenec a srpen- prázdninový provoz.😊


Co se u nás děje v červnu😊

ČERVEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznáváme tradice a zvyky“
Tématické celky:   30.5. – 3.6. Mezinárodní den dětí
                                  6.6. – 10.6. Exotická zvířata
                                  13.6. – 17.6. Hmyzí říše
                                  20.6. – 24.6. Cesta kolem světa
                                  27.6. – 1.7. Loučení s mateřskou školou

 

NAPLÁNOVANÉ AKCE PRO ČERVEN 2022: 

 • 1.6. – Den dětí (dopolední oslava na naší zahradě s pestrým programem)
                     – Taneční vystoupení na téma Ledové království před libereckou radnicí v režii paní učitelky Martiny Lank
 • 3.6. – Divadlo pro děti v MŠ „Hola, hola, škola volá!“
 • 6.6. – Projektový den pro předškoláky na téma „Pokusy“
 • 7.6. – Výlet na zámek Lemberk v obci Lvová
 • 14.6. – Loučení s předškoláky
 • 28.6. – Olympiáda 

 

30.6.2022

 • Týdenní téma „Loučení s mateřskou školou“ …tento týden jsme se loučili s mateřskou školou, povídali jsme si o tom, co jsme zažili, ce se nám tu líbilo a co bychom chtěli dělat v létě. Zahráli jsme si mnoho pohybových her, zpívali jsme a také jsme si prostřednictvím dramatické výchovy vyzkoušeli mnoho letních sportů, které bychom mohli v létě zkusit. Protože i mimo mateřskou školu je pohyb velice důležitý. V tomto týdnu také proběhla olympiáda naší MŠ.

24.6.2022

 • Týdenní téma „Cesta kolem světa“ …povídali jsme si o různých kulturách a různých zemí světa. Podívali jsme se na globus a na mapu. Povídali jsme si také o tom, jaké země jsme navštívili a jaké by se nám líbilo navštívit. V tomto týdnu jsme si také vyzkoušeli být „malým vědcem“ a zkoumali jsme přírodu mikroskopem.

17.6.2022

 • Týdenní téma „Hmyzí říše“ …pracovali jsme s lupou a encyklopediemi, třídili jsme obrázky hmyzu. Skládali jsme mravence z přírodnin. Hádali jsme hádanky o hmyzu a také jsme si vyzkoušeli prostřednictvím dramatizace, jaké by bylo být celý den hmyzem (broučkem). Vyzkoušeli jsme si konkrétní kresbu na téma hmyz.
  Povídali jsme si také celý týden o tématu zdraví a vitamíny, a to nejen u svačiny. 

10.6.2022

 • Týdenní téma „Exotická zvířata“ …vyráběli jsme zvířátka, prostřednictvím dramatické výchovy jsme se vcítili do kůže mnoho exotických zvířat a vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo mít například 4 nohy nebo chobot apod. Hráli jsme různé pohybové hry zaměřené na toto téma. Také jsme se v tomto týdnu vydali na výlet na zámek Lemberk a dali jsme si vynikající oběd v motorestu Lvová.

„Klik“ na fotky z výletu na Lemberk 😊

 

3.6.2022

 • Týdenní téma „Mezinárodní den dětí“ …seznámili jsme se se svátkem Den dětí, povídali jsme si o důležitosti rodiny a o kamarádství. Cvičili jsme s padákem a říkankami, a proběhli jsme si „opičí dráhu“. Pro rozvoj čtenářské pregramotnosti jsme skládali slova dle předlohy z písmen a pracovali jsme s knihami. Také jsme tento týden procvičovali hodně barvy. 

Co se u nás děje v květnu😊

KVĚTEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Jaké máme tradice a zvyky“
Tématické celky:   2.5. – 6.5. Den matek
                                  9.5. – 13.5. Sport a volný čas
                                  16.5. – 20.5. Širší okolí mateřské školy
                                   23.5. – 27.5. Letní čas

 

27.5.2022

 • Týdenní téma „Letní čas-luční kvítí“ …pojmenovali jsme si znaky letního období (počasí, oblečení, letní aktivity). Seznámili jsme se s květinami, které rostou na loukách. Naučili jsme se části rostlin. Potom jsme si zopakovali barvy a vystřihovali jsme barevné papíry. 

20.5.2022

 • Týdenní téma „Prozkoumávám okolí MŠ“ …rozvíjeli jsme si orientaci v prostoru díky vycházkám do okolí a prozkoumávání nových cestiček. Rozvíjeli jsme emoční cítění prostřednictvím metod dramatické výchovy. Společně jsme také vytvořili mapu okolí MŠ na velký formát a procházkami jsme se inspirovali, co by ještě mohlo být vybudováno v našem okolí. V závěru týdne jsme si také upekli ovocnou bublaninu, protože poblíž naší mateřské školy se nachází pekařství, tak nás zajímalo, jaké by to bylo být pekařem a pekařkou. 👩‍🍳👨‍🍳

13.5.2022

 • Týdenní téma „Sport a volný čas“ …povídali jsme si o tom, co rádi děláme ve svém volném čase mimo mateřskou školu, co máme rádi za sport a proč je důležité jenom nesedět u oblíbených pohádek. Vyzkoušeli jsme si různé sporty (například hokej, fotbal a další…). Děti toto téma oslovilo natolik, že jsme si o něm povídali i venku při procházce😊.

10.5.2022

 • Připravili jsme si pro naše maminky besídku ke Dni matek. Po vystoupení jsme s maminkami vyráběli srdíčkový věneček jako dekoraci plnou lásky k zavěšení do interiéru ❤️❤️❤️.

„Klik“ na fotky 😊

 

6.5.2022

 • Týdenní téma „Den matek“ …povídali jsme si o našich maminkách, každý jsme představili tu svoji ostatním kamarádům. Vytvářeli jsme konkrétní kresbu na téma „Moje maminka“ a povídali si společně o tom, co máme na svojí mamince nejraději, proč ji milujeme. Poslechli jsme si pohádku O mamince a následně jsme pracovali s textem. Také jsme rozvíjeli matematickou pregramotnost prostřednictvím skládání písmenek dle předlohy (slov). 
  V tomto týdnu jsme si také udělali tématickou vycházku, při které jsme trénovali skok snožmo z obruče do obruče, běh slalomu kolem met, házení i chytání míče obouruč a poté jsme navštívili naši zahradu MŠ (kde děti hráli námětovou hru „na rodinu“).

4.5.2022

 • Návrat z vystoupení v Českém Dubu, kde jsme krásně zpívali babičkám ke Dni matek.

Co se u nás děje v dubnu😊

DUBEN 2022

Integrovaný blok: „Objevuji a poznávám své okolí a svět kolem mě“
Podtéma: „Jak vypadá svět“
Tématické celky:   4.4. – 8.4. Cesta do vesmíru
                                  11.4. – 15.4. Velikonoce
                                  18.4. – 22.4. Bezpečně na cestách
                                   25.4. – 29.4. Roční doby

29.4.2022

 • Týdenní téma „Roční doby“ …naučili jsme se vyjmenovat roční období, základní znaky ke každému období, počasí, vhodné oblečení pro dané období. Dělali jsme různé výtvarné aktivity s temperami. Doplňovali jsme chybějící obrázky do řočních dob a třídili jsme obrázky. 
  Mimo jiné jsme v pátek také oslavili čarodějnice, všichni jsme se oblékli do kostýmů a užili si spoustu zábavy.

22.4.2022

 • Týdenní téma „Dopravní výchova“ …učili jsme se, jak se správně přechází silnice, základní dopravní značky. Povídali jsme si o tom, co létá, jezdí a pluje i o tom, jak funguje semafor.

14.4.2022

 • Týdenní téma „Velikonoce“ …přiblížili jsme si velikonoční zvyky a tradice, vyráběli jsme z papíru velikonoční pomlázku, naučili jsme se nová říkadla a básničky k tématu. Procvičili jsme si znalosti barev a geometrických tvarů.
  „Třída Koťátek vám všem přeje z celého srdce  krásné prožití velikonočních svátků!“

12.4.2022

 • „VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY“ Třídu plnou koťátek navštívili také rodiče 👩‍👦👩‍👧. Společně jsme vytvářeli překrásné velikonoční ozdoby 🐑🐣, které si každé koťátko odneslo domů. 😻

                     „Klik“ na fotky 😊

8.4.2022

 • Týdenní téma „Cesta do vesmíru“ 🪐… čekaly nás různé výtvarné činnosti, například tvoření vesmíru, nebo rychlé raketky. Prožili jsme si také tvořivou dramatiku, při které jsme se učili reagovat na zvukový signál, „štronzo“ a také hru v roli (kosmonaut) s bočním verbálním vedením.💫 V komunitním kruhu jsme si povídali o vesmíru, sluneční soustavě, planetách i o tom, co je na naší Zemi krásné a čeho si vážíme.🌎 Naučili jsme se mnoho nových pojmů. 🪐🚀

BŘEZEN 2022

Integrovaný blok: „Žiji zdravě“
Podtéma: „Zdravý životní styl“
Tématické celky:   28.2. – 4.3. Péče o tělo
                                  7.3. – 11.3. Vím, co mi škodí
                                  14.3. – 18.3. Příroda se probouzí
                                   21.3. – 25.3. Domácí zvířata (+ mláďata)
                                   28.3. – 1.4. Neživá příroda

Březen je měsíc knihy
Čtenářské strategie: Učím se respektovat pravidla komunikace
                                      Učím se naslouchat a pochopit myšlenku
                                      Učím se hledat souvislosti

Co se u nás děje v březnu😊

1.4.2022

 • Týdenní téma „Neživá příroda“ …pracovali jsme s vodou, kameny, pískem, hlínou a dalšími materiály neživé přírody. Povídali jsme si o tomto tématu, sdíleli jsme své zkušenosti a také jsme byli plní dojmů z různých pokusů (například výroba duhy z bonbónů+vody apod.). 😺

25.3.2022

 • Týdenní téma „Domácí zvířata“ …naučili jsme se pojmenovat domácí zvířata a poznat mláďata. Prostřednictvím dramatizace jsme propojovali zvířata s jejich zvuky. Povídali jsme si o společných znacích rolí mláďat a jejich „rodičů“. Hráli jsme také různé variace pohybových her s motivací domácích zvířat. Byla to velká legrace, toto téma nás nikdy neomrzí…už jen proto, že jsme Koťátka!😺

18.3.2022

 • Týdenní téma „Příroda se probouzí“ …seznámili jsme se se změnami počasí, prvními jarními květinami, zkoumali jsme půdu, prohlíželi jsme si první jarní rostliny lupou a také jsme si zahráli na malé vědce při pokusech se šiškou a hlínou. 

11.3.2022

 • Týdenní téma „Vím, co mi škodí“…uvědomujeme si, co nám prospívá a co nám naopak škodí. Zejména pohybové činnosti jsou pro velmi důležité. 
   

4.3.2022

 • Týdenní téma „Péče o tělo“… vyrobili jsme si výtvory, které nám „pomohou“ v boji s bacily a zachovají zdravé zoubky.

 ÚNOR 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“
Tématické celky:   31.1. – 4.2. Jak vypadám zevnitř
                                  7.2. – 11.2. Poznávání všemi smysly
                                  14.2. – 18.2. Jak chodí čas
                                   21.2. – 25.2. Masopust (+maškarní)

TÝDENNÍ PLÁN – TÉMA „MASOPUST“ 21.2.-25.2.
Co právě děláme:
-povídání si o masopustu, motivační pohádka, porozumění textu
-výtvarná činnost-vytvoření veselého klauna z krepového papíru
-pohybová činnost-„Mrzne, mrzne“
-pečení masopustního koláče
-báseň „O šaškovi“
-karnevalová „Opičí dráha“
-pracovní list na zrakové vnímání

!!!Důležité termíny!!!
    V úterý 22.2. proběhne hromadné focení celé třídy i focení předškoláků na tablo.
    Ve čtvrtek 24.2. masopustní karneval v naší třídě, přijďte v maskách! 😺

    ♥ V pátek 25.2. k nám přijede divadlo a zahraje pohádku „O skřítcích usínáčcích“.

Co se u nás děje v únoru😊

17.2.2022

 • Týdenní téma „Jak chodí čas“… vyrobili jsme si velké hodiny z pastelek i papírové hodinky. Také jsme procvičovali grafomotoriku prostřednictvím „kukačkových“ hodin. ⌚️

11.2.2022

 • Týdenní téma „Poznávání všemi smysly“ 
  Společnými silami jsme si upekli perníkové muffiny s čokoládou. Odměřili jsme potřebné suroviny, sypali jsme mouku a cukr, rozklepli jsme vajíčko a přidali jsme mléko spolu s dalšími ingrediencemi. Potom jsme míchali, míchali a zase míchali…museli jsme se v míchání prostřídat, protože vytvořit vláčné těsto na muffinky není jen tak. Stálo to ovšem za to… ach ta vůně! Linula se celou naší mateřskou školou, všichni jsme si pochutnali a dobrotu smlsli celou na posezení.

9.2.2022

 • Týdenní téma „Poznávání všemi smysly“… v hlavní roli pohádka O Perníkové chaloupce. Ve třídě jsme si prohlédli ručně vyrobené stínové divadlo, byl to velký zážitek. Dokonce jsme si vyzkoušeli sami vytvářet stíny pomocí světla a vystřižených obrázků. 

8.2.2022

 • Přijelo k nám Divadlo Honza Krejčík. Tancovalo se, zpívalo se, byla velká legrace!

4.2.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám zevnitř“… povídali jsme si o výživové pyramidě, co je zdravé a nezdravé pro naše tělo. 🥦🥑🍌🍓

2.2.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám zevnitř“… aneb velká zábava při pokusech. Například při prokázání toho, že vzduch je všude kolem nás. Foukání do peříčka, vodní bubliny, kdo odfoukne nejdál kuličku a mnoho dalšího. Také jsme sledovali rozdíl dýchání po fyzické zátěži (tělesné chvilce) nebo když jsme v klidu. Nakonec jsme si vyrobili plíci z igelitového pytlíku. 

LEDEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“
Tématické celky:    3.1. – 7.1. Když zima čaruje, počasí v zimě
                                 10.1. – 14.1. Pohádkový týden
                                 17.1. – 21.1. Ptáčci v zimě
                             
                                 24.1. – 28.1. Jak vypadám zvenku

Co se u nás děje v lednu😊

25.1.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám z venku“ nás doslova pohltilo.
  Obkreslili jsme kamaráda na velký formát papíru a dokreslovali jsme, co mu chybělo (oči, nos, ústa, vlasy, oblečení, atd.). 
  Zopakovali jsme si části těla i naše základní smysly.🙂

 

21.1.2022

 • Vyrobili jsme si krásná zrcátka z alobalu a pojmenovali jsme,
  co v nich dokážeme spatřit- oči, nos, čelo, ústa, vlasy. 👀👃👄👩‍🦳

21.1.2022

 • Ptáčci v zimě – to je téma, které nás baví!
  Víme, jak je potřeba ptáčkům v zimě pomáhat, hodně jsme si o tom povídali.  Vyrobili jsme si také krásné a velké obrazy🙂👍.

11. 1. 2022

 • Přednáška pro naše předškoláky na téma „Ptačí svět“. 🐦🦉🦅

21. 12. 2021

 • Úterý je čas jako stvořený pro pečení vánočních tatrankových kuliček.
  Všichni jsme strouhali, kouleli a nakonec i jedli. 🍬
  Mňam! To byla dobrota! ☺

   

20. 12. 2021

 • Mezi naše nejoblíbenější písně z vánoční besídky patří tyto tři:

 

 

 • Povídali jsme si v komunitním kruhu o vánočních zvycích a tradicích.
  Najednou zazvonil zvoneček. Hned jsme zpozornili, protože jsme ráno zaslechli, že by měl přijít Ježíšek. Paní učitelka nakoukla do třídy ke stromečku, jestli je pravdou, že přišel Ježíšek i ke Koťátkům. A bylo tomu opravdu tak!
  Ježíšek nám přinesl kupu dárečků. Měli jsme všichni obrovskou radost.
  Hned jsme dárečky rozbalili a pohráli jsme si s nimi. 

 

17. 12. 2021

 • Zdobíme si vánočně i naší zahradu. Sice bylo chladno, ale nám to nevadilo. Těšili jsme se na ozdobený strom, ten jsme ale na zahradě nenašli, tak jsme ozdobili keř u schodiště. Všem rodičům se moc líbil.

16. 12. 2021

 • Veselé Vánoce přejeme všem! Ať jsou klidné a šťastné, plné lásky a pohody. Těšíme se, až si o nich v lednu popovídáme.
 • Koťátka v Naivním divadle na představení „O Červené Karkulce“. 
  Již dlouho jsme nebyli v Naivním divadle a proto jsme se hodně těšili. Jeli jsme autobusem a po cestě jsme si zpívali. Před příchodem do divadla jsme si připomněli pravidla chování při představení. Pohádka O Karkulce byla veselá, hodně jsme se nasmáli a pak jsme si ve školce o pohádce ještě povídali a paní učitelka nám ukazovala obrázky z knížky O Červené Karkulce.
 • Zdobíme vánoční stromeček
  Tak už jsme se dočkali, Vánoce se blíží a Ježíšek nám přinesl do třídy stromeček. Společně jsme ho ozdobili a slavnostně rozsvítili.
  Nakonec jsme si zazpívali koledy a stromeček jsme si pak ještě nakreslili.
 • Přijelo k nám Divadlo Krejčík Honza

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV