MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

třída Koťátek


 •             

Třídní učitelky:   

        Hana Fišerová                                                            Bc. Irena Kunová
                                 

Odborné zaměření:                                               Odborné zaměření:
 -výtvarná výchova                                                    -metodika Dobrý začátek
 -tělesná výchova                                                       -metodika Začít spolu
 -hudební výchova                                                     -tělesná výchova
 -vede praxi studentů JERGYM a                              -výtvarná výchova
   SOŠPg Jeronýmova.                                                


Integrace a inkluze v naší třídě:

Dbáme  na zajištění všech psychosociálních, materiálních i technických podmínek pro efektivitu vzdělávací činnosti u každého z dětí. Vždy je respektována individualita dítěte, s ohledem na jeho speciálně pedagogické potřeby.

Děti se Speciálními vzdělávacími potřebami ( SVP), které jsou zařazeny ke vzdělávání do naší třídy se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je pracovním dokumentem a který  slouží k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěti se SVP.

IVP zpracovává  asistent pedagoga s třídní učitelkou dle doporučení ŠPZ.  IVP je následně konzultován s garantem speciálního vzdělávání na naší škole , speciálním pedagogem (Mgr. Annou Balíkovou).

IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, který vychází ze Školního vzdělávacího programu a je součástí třídní dokumentace.

 


Co se u nás děje v březnu😊

Březen 2023

Témata měsíce:  Moje tělo- jak vypadám zevnitř

                                Moje tělo- poznávání všemi smysly

                                Péče o tělo- vím, co mi škodí

                                 Příroda se probouzí

 

20.3. – 24.3. 2023

 • Tento týden jsme hodně vnímali probouzející se jarní přírodu, zvuky ptáčků, pozorovali jsme, jak začínají pučit stromy a keře a že začaly pomalu vyrůstat rostlinky a tráva. Hodně jsme vytvářeli-  malovali jsme tulipány, vytvářeli jsme koláž- tulipány ve váze, skládali jsme papírové sněženky a naučili jsme se novou hudební hru Uvíjíme věneček. Při práci jsme si prozpěvovali písničku Travička zelená a také jsme si travičku zkusili nastříhat z proužků zeleného papíru. Vycházky se díky počasí vydařily, bylo teplo a vzduch voněl jarem. Moc jsme si tento týden užili.

13. 3. – 17. 3. 2023

 • Tento týden jsme si povídali o tom, co našemu tělu prospívá a co ne. Hlavně jsme si ale hodně věcí vyzkoušeli. Pracovali jsme s pipetou jako lékárníci, obvazovali jsme se vzájemně jako lékaři, dělali si obrázky z křížal a pak si na nich pochutnali, ověřovali si svoje znalosti pomocí různých úkolů v centrech aktivit, zpívali, cvičili a také se už trochu chystali na blížící se Velikonoce. Stihli jsme toho opravdu hodně. Mimo jiné k nám také přišel pan fotograf. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili i sluníčka.

6.3. – 10.3. 2023

 • Tento týden jsme si povídali o pěti smyslech- hmatu, zraku, sluchu, chuti a čichu. Hráli jsme plno zábavných her na rozvoj těchto smyslů, procvičili jsme si uši, oči, hmat a ochutnávali jsme různé potraviny, hádali jsme např. se zavázanýma očima co jíme, objevovali jsme co je sladké, slané , hořké a kyselé. Čichem jsme prozkoumávali různé vůně a pachy a společně jsme se naučili vytvářet hmatovou stezku, po které jsme si trénovaly naše chodidla. Na začátku týdne jsme s paní ředitelkou pekli zdravé ovesné sušenky, které se nám opravdu moc povedly a byly vynikající. Tento týden byl opravdu plný akcí a prožitkového učení. 

Co se u nás děje v únoru

ÚNOR 2023

Témata měsíce:

30. 1. – 3. 2. 2023 – „Kde přezimují zvířátka“

6. 2. – 10. 2. 2023 – „Jak chodí čas“

13. 2. – 17. 2. 2023 – „Masopust“

20. 2. – 24. 2. 2023 – Moje tělo zvenku

27. 2. – 3. 3. 2023 – Moje tělo zevnitř

3. 3. 2023

Tento týden jsme se dozvěděli hodně nového. Že máme v těle spoustu kostí a kostiček jsme věděli, ale uvědomili jsme si, k čemu je máme. Některé umíme i pojmenovat, zábavný název je třeba lopatka. Abychom tomu „přišli na kloub“, názorně jsme si všechno předvedli a vyrobili. Nalepili jsme si společně velkou kostru TÝNU a kluka SAŠU (ALEXANDRA), kterému jsme nalepili některé důležité orgány a namalovali cévy. Nezapomněli jsme ani na zuby a péči o ně. I ty jsme si vyrobili. Hodně jsme „četli“ v encyklopediích, knížkách a časopisech, cvičili jsme, hráli si a zpívali. A tak jsme zase o něco chytřejší.

 

 

24.2.2023

 • Tento týden jsme se učili poznávat svoje tělo, jak vypadá z venku, jaké má části a k čemu jednotlivé části těla slouží. Hodně jsme cvičili, zkoušeli jsme cvičení ve dvojicích podle obrázku, hráli jsme pohybové hry zaměřené na části těla- u těch jsme se hodně nasmáli. Také jsme malovali k tématu na kuchyňskou folii nataženou přes židličky, kreslili jsme fixem obličej kamaráda přes plastové víko atd. Všechny děti si po tomto týdnu určitě zapamatovaly názvy všech základních částí těla.

17. 2. 2023

 • Tento týden byl plný zážitků. Někteří z našich kamarádů jezdili lyžovat, a tak nás ve třídě bylo méně. Povídali jsme si o MASOPUSTU, o tradičních průvodech, maskách, které v něm nesměly chybět, o tradičních jídlech. Procvičili jsme si různé dovednosti v centrech aktivit, užili si KARNEVAL a v pátek divadlo s Krejčíkem Honzou. Povídali jsme si také s naší želvou Želvírou. Tentokrát nám poradila, jak se vypořádat se SMUTKEM. Týden uběhl jako voda.

10.2. 2023

 • Tento týden jsme se učili poznat rozdíl mezi dnem a nocí, co je vidět na obloze ve dne a co v noci, říkali jsme si dny v týdnu a také co děláme ráno, v poledne a večer. Řadili jsme obrázky za sebou tak, jak ubíhá den- od rána až do večera. Naučili jsme se novou písničku o dnech v týdnu a jedno veselé říkadlo s pohybem k tématu. Vyráběli jsme si noční a denní oblohu a teď nám zdobí tyto výtvarné práce naši šatnu. Na podlaze v herně jsme sestavovali velikánské obří budíky a hodiny a cvičili jsme s papírovými hvězdičkami. Měli jsme opravdu hodně práce ale vše jsme zvládli na jedničku a ještě při tom všem byla velká legrace.

AKCE NA MĚSÍC ÚNOR 2023

8. 2. 2023 – Návštěva předškoláků v ZŠ 5. května

10. 2. 2023 – Divadlo v MŠ – Krejčík Honza

13. 2. – 17. 2. 2023 – Lyžařský výcvik pro přihlášené děti

 • Tento týden jsme si povídali o tom, jak žijí lesní zvířátka v zimě, trochu jsme si připomněli ptáčky, které můžeme potkat na krmítku. Vyrobili jsme si společně nástěnný obraz krmelce a nakreslili si a namalovali  každý jedno ze zvířátek, které k němu chodí jako do restaurace. Hodně jsme cvičili a plnili všelijaké úkoly. Naučili jsme se také písničku o vrabečkovi a sýkorce a k ní taneček. Jeden z našich kamarádů ve třídě měl narozeniny, a tak jsme mu udělali „hezký narozeninový den“. Pozvali jsme na oslavu i našeho žabáka Ferdu a mouchu Radost.

Co se u nás děje v lednu😊

LEDEN 2023

Tematické celky:

Tři králové (2. 1. – 6. 1. 2023)

Když zima čaruje (9. 1. 2023 – 13. 1. 2023)

Pohádkový týden (16. 1. – 20. 1. 2023)

Kde zvířátka přezimují (23. 1. – 27. 1. 2023)

Akce na tento měsíc:

 1. ledna – divadlo v MŠ – Divadlo Koloběžka – „Pruhovaná pohádka“

 

27.1. 2023

 • Tento týden jsme měli téma Ptáčci v zimě. Hodně jsme pozorovali ptáčky venku, sledovali jejich stopy ve sněhu a sledovali jsme, jak se jim líbí v našem zahradním krmítku. Do krmítka jsme dávali zrní, ovoce a mrkvičku. Podle obrázků jsme se naučili jak ptáci vypadají a jaké jsou jejich hlavní znaky. Také jsme se naučili novou básničku k tématu- “ Zima a ptáčci“ a novou a veselou pohybovou hru Na hlídače, ve které jsme se proměnili na vrabečky. Sami jsme si stavěli z kostek krmítka a velký strom z tyčí a obrázky ptáčků.

20. 1. 2023

 • Tento týden byl „POHÁDKOVÝ“ a my si ho opravdu užili.  Podařilo se nám společně vytáhnout velikou řepu, zahrát si také pohádku „O Budulínkovi“, zpívali jsme o Červené Karkulce, skládali obrázková puzzle ve skupinkách, „vyšívali“ perníčky, procvičovali počty „sázením řepy do záhonků“, procvičovali rytmizaci slov, skládali obrázky pohádek podle dějové posloupnosti, stavěli z kostek domeček pro tři prasátka a zámek pro princeznu, s pomocí Smajlíků jsme rozlišovali „dobro a zlo“ v pohádkách  a „pohádkově“ cvičili. Ben s Lottou nám připomněli, jak máme řešit konflikty pomocí „usmiřovacího“ koberečku, seznámili jsme se s koberečkem „vztekacím“ a antistresovými míčky. A konečně si zase užili sněhové nadílky.

13.1. 2023

 •       Tento týden jsme si povídali o počasí v zimě a hlavních znacích zimy- sníh, mráz, led, vánice….Začarovali jsme si jako paní Zima a vyrobili si led, ve kterém byly malé korálky, pak jsme zase pozorovali, po jaké době led roztaje. Vyrobili jsme si sněhuláčky z vaty a také jsme se naučili novou písničku “ Sněhová vločka“.Hodně jsme pracovali s nůžkami, vystřihovali jsme například “ třásně“ na papírové šále, kterou jsme si pak polepili barevnými ozdůbkami. Byla velká legrace , když jsme si zmačkali papírové kouličky a pomocí látkového padáku je vyhazovali do výšky, jako když sněží. Tento týden se opravdu vydařil.

 

 

6.1. 2023

 • Tento týden v nás ještě doznívaly prožitky z Vánoc. Sešli jsme se skoro v plném počtu a všechno jsme si vzájemně pověděli. Přidali jsme vyprávění o TŘECH KRÁLÍCH. S tímto tématem jsme si také hráli všemi možnými způsoby. Zpívali jsme o nich, vyrobili si je, vytvářeli jsme také jejich koruny, a to z kostiček i papírové, které jsme si dozdobili. Z kinetického písku jsme vytvářeli hory, doly a cesty, kterými museli putovat, z těstovin jsme vyskládali počáteční hlásky jejich jmen, stavěli jsme z dřevěných kostek Ježíškovi příbytek, ke kterému ti králové došli a týden jsme zase uzavřeli naší oblíbenou tělocvičnou.

Co se u nás děje v prosinci😊

Prosinec 2022

Tématické celky: Kdo se bojí čerta 28.11 – 2.12.2022

                                Moje rodina 5.- 9.12. 2022

                                 Vánoce přicházejí 12.- 16.12.2022

                                  Vánoce jsou tady 19.-23.12.2022

22. 12. 2022

 • Poslední týden před Vánoci jsme se už nemohli dočkat Ježíška. Do školky přišel dřív a přinesl nám nové hračky a věci na objevování. Poslal nám také dva nové kamarády – loutky Bena a Lottu, kteří nám budou pomáhat vyznat se ve svých emocích. Týden byl kratší a za zpívání koled, povídání o starých zvycích, pečení vánočního cukroví a hraní si s novými hračkami, nám rychle utekl. Někteří z našich kamarádů šli ještě se sborečkem zpívat k radnici. Ve čtvrtek jsme si popřáli VESELÉ VÁNOCE a plni očekávání se rozešli domů.

 

16.12.2022

 •  Tento týden jsme měli v Koťátkách vánoční besídku pro rodiče, všechno se nám podařilo, rodiče byli spokojení . Po besídce jsme s rodiči na dílničkách vyráběli vánoční svícny, všem se náramně povedly. Také jsme se dočkali veliké sněhové nadílky, takže jsme si pobyty venku velmi užívali. Připomínali jsme si vánoční zvyky a tradice, ozdobili jsme si vánoční stromečky, které máme dokonce tři! Pro rodiče jsme si vyrobili krásná přání k vánocům, byl to opravdu hezký týden

 

10. 12. 2022

 • Tento týden byl velmi pestrý.  V pondělí jsme si hráli na „ČERTÍ ŠKOLKU“. Čertíci z nás byli parádní a moc nám to slušelo.  Přikládali jsme si pod kotlem, vařili si všelijaké „dobroty“, cvičili, trénovali čertovské škleby a pak k nám přišel opravdický Mikuláš, čert a také dva hodní andělé. O všech našich lumpačinách věděli, a přesto nám přinesli dobroty. Ve středu naši předškoláci navštívili školu, kde jim školáci zahráli pohádku a v pátek jsme si jako obvykle užili tělocvičnu. Ve zbývajícím čase jsme si povídali o rodině a také procvičovali vánoční pásmo, které chystáme jako překvapení na příští týden.

2.12.2022

 • Tento týden jsme se připravovali na příchod Mikuláše a čerta. Vyzdobili jsme si šatnu- vyrobili jsme čerty v různých podobách, lepili jsme Mikuláše z několika dílků. Také poctivě trénujeme písničky a básničky pro čertíky . Hráli jsme čertovské pohybové hry a prováděli jsme čertovské rozcvičky. Také jsme hodně počítali „uhlíky“a dávali je do pytlíčků podle čísel. Byl to velice zábavný a veselý týden, už se těšíme na pondělí! 

 

Co se u nás děje v listopadu

LISTOPAD 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“

Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“

Tématické celky: 31.10.-4.11. Dušičkové strašidýlkování

                                7.11.-11.11. Kde zvířata přezimují

                                14.11.-18.11. Svět kolem nás-materiály

                                21.11.-22.11. Hádej, čím budu – profese

                                28.11.-2.12. Kdo se bojí čerta

27.11. 2022

 • Tento týden jsme si povídali o různých povoláních. Na některá povolání jsme si i hráli a zkoušeli je předvádět a napodobovat. Jiná jsme zase namalovali. A tak z nás chvíli byli krejčí a švadlenky, cukráři, kuchaři, bubeníci, fotbalisté, jindy zas při cvičení třeba zedníci. Zkoušeli jsme si hrát i na programátory s robotickou včelkou Bee bot. Také jsme skládali rozstříhané obrázky různých emocí a vymýšleli, proč se asi ten kluk či holčička právě tak tváří. Co se jim asi přihodilo? A vymysleli jsme toho opravdu hodně. Týden uběhl jako voda a my si v pátek vyrobili zdravou tvarohovou pomazánku a šli si zacvičit do tělocvičny.

18.11. 2022

 • Tento týden jsme se naučili poznávat a pojmenovat různé materiály- sklo, dřevo, papír, kov, plast, textil- a určovali jsme jejich vlastnosti. Třídili jsme různé předměty, podle toho, z čeho jsou vyrobeny, pracovali jsme s kinetickým pískem, z papíru jsme slepovali stromky a z papírových kuliček jsme mačkáním dělali sněhové vločky. Také jsme “ vyšívali“ bavlnkami podle čáry a skládaly vnitřky obručí buď jen z plastových kostek nebo dřevěných .Všechno jsme zvládli a užívali jsme si to.

11.11.2022

 • Týdenní téma „Kde přezimují zvířata“ …naučili jsme se pojmenovat zvířata i jejich mláďata. Povídali jsme si o stopách zvířat. Nahlíželi jsme do tématických knih a naučili báseň s pohybem „Les“. Téma zvířat děti zaujalo.

4.11.2022

 • Týdenní téma „Dušičkové strašidýlkování“ … seznámili jsme se formou příběhu s tématem Dušičky i Hallowwen. Vyrobili jsme si kouzelný nápoj Harryho Pottera. Nacvičili jsme píseň Dýně. Vyrobili jsme si strašidýlko z ruliček (potrénovali jsme stříhání a lepení).

Co se u nás děje v říjnu😊

ŘÍJEN 2022

Integrovaný blok: „Žiji zdravě“
Podtéma: „Zdravý životní styl“
Tématické celky:   3.10. – 7.10. Naše město, naše země
                                  10.10. – 14.10.  Byl jednou jeden vitamín – ovoce
                                  17.10. – 21.10. Krásy podzimní přírody
                                  24.10. – 27.10. Připravte si deštníčky – jaké máme počasí

27.10.2022

 • Týdenní téma „Připravte si deštníčky-jaké máme počasí?“ …tento týden jsme měli téma počasí. Naučili jsme se základní pojmy v tomto tématu, rozlišovali jsme základní znaky počasí. Přiřazovali jsme k danému počasí vhodné oblečení a každý den jsme pečlivě pozorovali změny venkovních teplot. 

21.10.2022

 • Týdenní téma „Krásy podzimní přírody“ …pracovali jsme s přírodninami, rozvíjeli jsme matematickou i předčtenářskou gramotnost. Pracovali jsme s knihou Medvěd nechce jít spát, skrze kterou jsme měli mnoho dramatizace (hra v roli, narativní pantomima, pantomima ve dvojicích, hra na sochy, technika „horké židle“). Podařilo se nám společně šatnu vyzdobit krásnými podzimními výtvory vytvořené nejen z přírodnin. Samozřejmě přírodniny a stromy s podzimními plody jsme zkoumali také v praxi v exteriéru MŠ. 

14.10.2022

 • Týdenní téma „Byl jednou jeden vitamín – ovoce“ …udělali jsme si chutné smoothie z ovoce, vymodelovali a nakreslili jsme si ovoce. Povídali jsme si o našem zdraví, jak ho chránit a o důležitosti vitamínů. Debatovali jsme o zdravých a nezdravých potravinách-že důležitá je míra, kolik toho sníme. V návaznosti na to jsme pracovali s úžasnou knihou plnou krásných ilustrací od Petra Horáčka „Nenažraná koza“, u které se děti hodně nasmály. Vyzkoušeli jsme si při práci s knihou různé techniky dramatické výchovy („horká židle“, hra v roli, boční verbální vedení atd.). Velký úspěch měla také práce s mixérem a krájení ovoce. Zkrátka tento týden byl plný vitamínů! 🍐🍓🍌🍇🍋🫐

7.10.2022

 • Týdenní téma „Naše město, naše země“ …poznávali jsme a pojmenovávali významné budovy ve městě, zkusili jsme nakreslit siluetu Ještědu. Seznámili jsme se se znakem Liberce a vyrobili jsme si domeček pomocí 2 krabiček (technika lepení). Naučili jsme se nové pojmy jako je například „malý x velký“ a vytvářeli jsme dvojice (předměty, obrázky, dětské dvojice, …).

Co se u nás děje v září😊

ZÁŘÍ 2022

Plánované divadlo:
14.9.2022 – Divadélko Ondřej „Indiánské příběhy“

Integrovaný blok: „Objevuji a poznávám své okolí a svět kolem mě“
Podtéma: „Já a okolí kolem mě“
Tématické celky:   5.9. – 9.9. Já a moje MŠ
                                  12.9. – 16.9.  Já a moje MŠ
                                  19.9. – 23.9. Předměty kolem nás
                                  26.9. – 30.9. Prozkoumávám okolí MŠ

30.9.2022

 • Týdenní téma „Prozkoumávám okolí MŠ“ …prozkoumávali jsme nové cesty v okolí naší mateřské školy při pobytu venku, cesty jsme následně zakreslili na tabuli a povídali jsme si o tom, co všechno se nachází v našem okolí. Zamýšleli jsme se nad tím, co bychom chtěli mít v blízkosti bydliště i MŠ. Matematickou pregramotnost jsme rozvíjeli tvořením staveb z kostek a dalších předmětů. Pracovali jsme také s různými materiály (písek, kámen, papír, látka, plast, kov, kámen apod.), protože v okolí MŠ je velké množství různých materiálů, se kterými jsme se již seznámili v dopoledním programu😊.

23.9.2022

 • Týdenní téma „Předměty kolem nás“…nové děti se seznámily s hračkami a názorně jsme si ukázali jejich využití ve hrách. Seznámili jsme se s učebními pomůckami, pojmenovali jsme si předměty denní potřeby, uvědomili jsme si jejich účel (pojmenovali jsme si části oděvu, nábytek, nádobí, hyg. zařízení apod. …). Tento týden provázelo i modelování hrníčků.

16.9.2022

 • Se všemi dětmi děláme pravidelně velké cvičení. 💪💪💪 Soustředíme se také na prohlubování zdravých životních návyků, což podporují také každodenní vycházky do okolí MŠ.

9.9. 2022

 • Naše první vycházky, při kterých prozkoumáváme okolí MŠ 🌲☀️

Červenec a srpen- prázdninový provoz.😊


Co se u nás děje v červnu😊

ČERVEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznáváme tradice a zvyky“
Tématické celky:   30.5. – 3.6. Mezinárodní den dětí
                                  6.6. – 10.6. Exotická zvířata
                                  13.6. – 17.6. Hmyzí říše
                                  20.6. – 24.6. Cesta kolem světa
                                  27.6. – 1.7. Loučení s mateřskou školou

 

NAPLÁNOVANÉ AKCE PRO ČERVEN 2022: 

 • 1.6. – Den dětí (dopolední oslava na naší zahradě s pestrým programem)
                     – Taneční vystoupení na téma Ledové království před libereckou radnicí v režii paní učitelky Martiny Lank
 • 3.6. – Divadlo pro děti v MŠ „Hola, hola, škola volá!“
 • 6.6. – Projektový den pro předškoláky na téma „Pokusy“
 • 7.6. – Výlet na zámek Lemberk v obci Lvová
 • 14.6. – Loučení s předškoláky
 • 28.6. – Olympiáda 

 

30.6.2022

 • Týdenní téma „Loučení s mateřskou školou“ …tento týden jsme se loučili s mateřskou školou, povídali jsme si o tom, co jsme zažili, ce se nám tu líbilo a co bychom chtěli dělat v létě. Zahráli jsme si mnoho pohybových her, zpívali jsme a také jsme si prostřednictvím dramatické výchovy vyzkoušeli mnoho letních sportů, které bychom mohli v létě zkusit. Protože i mimo mateřskou školu je pohyb velice důležitý. V tomto týdnu také proběhla olympiáda naší MŠ.

24.6.2022

 • Týdenní téma „Cesta kolem světa“ …povídali jsme si o různých kulturách a různých zemí světa. Podívali jsme se na globus a na mapu. Povídali jsme si také o tom, jaké země jsme navštívili a jaké by se nám líbilo navštívit. V tomto týdnu jsme si také vyzkoušeli být „malým vědcem“ a zkoumali jsme přírodu mikroskopem.

17.6.2022

 • Týdenní téma „Hmyzí říše“ …pracovali jsme s lupou a encyklopediemi, třídili jsme obrázky hmyzu. Skládali jsme mravence z přírodnin. Hádali jsme hádanky o hmyzu a také jsme si vyzkoušeli prostřednictvím dramatizace, jaké by bylo být celý den hmyzem (broučkem). Vyzkoušeli jsme si konkrétní kresbu na téma hmyz.
  Povídali jsme si také celý týden o tématu zdraví a vitamíny, a to nejen u svačiny. 

10.6.2022

 • Týdenní téma „Exotická zvířata“ …vyráběli jsme zvířátka, prostřednictvím dramatické výchovy jsme se vcítili do kůže mnoho exotických zvířat a vyzkoušeli jsme si, jaké by to bylo mít například 4 nohy nebo chobot apod. Hráli jsme různé pohybové hry zaměřené na toto téma. Také jsme se v tomto týdnu vydali na výlet na zámek Lemberk a dali jsme si vynikající oběd v motorestu Lvová.

„Klik“ na fotky z výletu na Lemberk 😊

 

3.6.2022

 • Týdenní téma „Mezinárodní den dětí“ …seznámili jsme se se svátkem Den dětí, povídali jsme si o důležitosti rodiny a o kamarádství. Cvičili jsme s padákem a říkankami, a proběhli jsme si „opičí dráhu“. Pro rozvoj čtenářské pregramotnosti jsme skládali slova dle předlohy z písmen a pracovali jsme s knihami. Také jsme tento týden procvičovali hodně barvy. 

Co se u nás děje v květnu😊

KVĚTEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Jaké máme tradice a zvyky“
Tématické celky:   2.5. – 6.5. Den matek
                                  9.5. – 13.5. Sport a volný čas
                                  16.5. – 20.5. Širší okolí mateřské školy
                                   23.5. – 27.5. Letní čas

 

27.5.2022

 • Týdenní téma „Letní čas-luční kvítí“ …pojmenovali jsme si znaky letního období (počasí, oblečení, letní aktivity). Seznámili jsme se s květinami, které rostou na loukách. Naučili jsme se části rostlin. Potom jsme si zopakovali barvy a vystřihovali jsme barevné papíry. 

20.5.2022

 • Týdenní téma „Prozkoumávám okolí MŠ“ …rozvíjeli jsme si orientaci v prostoru díky vycházkám do okolí a prozkoumávání nových cestiček. Rozvíjeli jsme emoční cítění prostřednictvím metod dramatické výchovy. Společně jsme také vytvořili mapu okolí MŠ na velký formát a procházkami jsme se inspirovali, co by ještě mohlo být vybudováno v našem okolí. V závěru týdne jsme si také upekli ovocnou bublaninu, protože poblíž naší mateřské školy se nachází pekařství, tak nás zajímalo, jaké by to bylo být pekařem a pekařkou. 👩‍🍳👨‍🍳

13.5.2022

 • Týdenní téma „Sport a volný čas“ …povídali jsme si o tom, co rádi děláme ve svém volném čase mimo mateřskou školu, co máme rádi za sport a proč je důležité jenom nesedět u oblíbených pohádek. Vyzkoušeli jsme si různé sporty (například hokej, fotbal a další…). Děti toto téma oslovilo natolik, že jsme si o něm povídali i venku při procházce😊.

10.5.2022

 • Připravili jsme si pro naše maminky besídku ke Dni matek. Po vystoupení jsme s maminkami vyráběli srdíčkový věneček jako dekoraci plnou lásky k zavěšení do interiéru ❤️❤️❤️.

„Klik“ na fotky 😊

 

6.5.2022

 • Týdenní téma „Den matek“ …povídali jsme si o našich maminkách, každý jsme představili tu svoji ostatním kamarádům. Vytvářeli jsme konkrétní kresbu na téma „Moje maminka“ a povídali si společně o tom, co máme na svojí mamince nejraději, proč ji milujeme. Poslechli jsme si pohádku O mamince a následně jsme pracovali s textem. Také jsme rozvíjeli matematickou pregramotnost prostřednictvím skládání písmenek dle předlohy (slov). 
  V tomto týdnu jsme si také udělali tématickou vycházku, při které jsme trénovali skok snožmo z obruče do obruče, běh slalomu kolem met, házení i chytání míče obouruč a poté jsme navštívili naši zahradu MŠ (kde děti hráli námětovou hru „na rodinu“).

4.5.2022

 • Návrat z vystoupení v Českém Dubu, kde jsme krásně zpívali babičkám ke Dni matek.

Co se u nás děje v dubnu😊

DUBEN 2022

Integrovaný blok: „Objevuji a poznávám své okolí a svět kolem mě“
Podtéma: „Jak vypadá svět“
Tématické celky:   4.4. – 8.4. Cesta do vesmíru
                                  11.4. – 15.4. Velikonoce
                                  18.4. – 22.4. Bezpečně na cestách
                                   25.4. – 29.4. Roční doby

29.4.2022

 • Týdenní téma „Roční doby“ …naučili jsme se vyjmenovat roční období, základní znaky ke každému období, počasí, vhodné oblečení pro dané období. Dělali jsme různé výtvarné aktivity s temperami. Doplňovali jsme chybějící obrázky do řočních dob a třídili jsme obrázky. 
  Mimo jiné jsme v pátek také oslavili čarodějnice, všichni jsme se oblékli do kostýmů a užili si spoustu zábavy.

22.4.2022

 • Týdenní téma „Dopravní výchova“ …učili jsme se, jak se správně přechází silnice, základní dopravní značky. Povídali jsme si o tom, co létá, jezdí a pluje i o tom, jak funguje semafor.

14.4.2022

 • Týdenní téma „Velikonoce“ …přiblížili jsme si velikonoční zvyky a tradice, vyráběli jsme z papíru velikonoční pomlázku, naučili jsme se nová říkadla a básničky k tématu. Procvičili jsme si znalosti barev a geometrických tvarů.
  „Třída Koťátek vám všem přeje z celého srdce  krásné prožití velikonočních svátků!“

12.4.2022

 • „VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY“ Třídu plnou koťátek navštívili také rodiče 👩‍👦👩‍👧. Společně jsme vytvářeli překrásné velikonoční ozdoby 🐑🐣, které si každé koťátko odneslo domů. 😻

                     „Klik“ na fotky 😊

8.4.2022

 • Týdenní téma „Cesta do vesmíru“ 🪐… čekaly nás různé výtvarné činnosti, například tvoření vesmíru, nebo rychlé raketky. Prožili jsme si také tvořivou dramatiku, při které jsme se učili reagovat na zvukový signál, „štronzo“ a také hru v roli (kosmonaut) s bočním verbálním vedením.💫 V komunitním kruhu jsme si povídali o vesmíru, sluneční soustavě, planetách i o tom, co je na naší Zemi krásné a čeho si vážíme.🌎 Naučili jsme se mnoho nových pojmů. 🪐🚀

BŘEZEN 2022

Integrovaný blok: „Žiji zdravě“
Podtéma: „Zdravý životní styl“
Tématické celky:   28.2. – 4.3. Péče o tělo
                                  7.3. – 11.3. Vím, co mi škodí
                                  14.3. – 18.3. Příroda se probouzí
                                   21.3. – 25.3. Domácí zvířata (+ mláďata)
                                   28.3. – 1.4. Neživá příroda

Březen je měsíc knihy
Čtenářské strategie: Učím se respektovat pravidla komunikace
                                      Učím se naslouchat a pochopit myšlenku
                                      Učím se hledat souvislosti

Co se u nás děje v březnu😊

1.4.2022

 • Týdenní téma „Neživá příroda“ …pracovali jsme s vodou, kameny, pískem, hlínou a dalšími materiály neživé přírody. Povídali jsme si o tomto tématu, sdíleli jsme své zkušenosti a také jsme byli plní dojmů z různých pokusů (například výroba duhy z bonbónů+vody apod.). 😺

25.3.2022

 • Týdenní téma „Domácí zvířata“ …naučili jsme se pojmenovat domácí zvířata a poznat mláďata. Prostřednictvím dramatizace jsme propojovali zvířata s jejich zvuky. Povídali jsme si o společných znacích rolí mláďat a jejich „rodičů“. Hráli jsme také různé variace pohybových her s motivací domácích zvířat. Byla to velká legrace, toto téma nás nikdy neomrzí…už jen proto, že jsme Koťátka!😺

18.3.2022

 • Týdenní téma „Příroda se probouzí“ …seznámili jsme se se změnami počasí, prvními jarními květinami, zkoumali jsme půdu, prohlíželi jsme si první jarní rostliny lupou a také jsme si zahráli na malé vědce při pokusech se šiškou a hlínou. 

11.3.2022

 • Týdenní téma „Vím, co mi škodí“…uvědomujeme si, co nám prospívá a co nám naopak škodí. Zejména pohybové činnosti jsou pro velmi důležité. 
   

4.3.2022

 • Týdenní téma „Péče o tělo“… vyrobili jsme si výtvory, které nám „pomohou“ v boji s bacily a zachovají zdravé zoubky.

 ÚNOR 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“
Tématické celky:   31.1. – 4.2. Jak vypadám zevnitř
                                  7.2. – 11.2. Poznávání všemi smysly
                                  14.2. – 18.2. Jak chodí čas
                                   21.2. – 25.2. Masopust (+maškarní)

TÝDENNÍ PLÁN – TÉMA „MASOPUST“ 21.2.-25.2.
Co právě děláme:
-povídání si o masopustu, motivační pohádka, porozumění textu
-výtvarná činnost-vytvoření veselého klauna z krepového papíru
-pohybová činnost-„Mrzne, mrzne“
-pečení masopustního koláče
-báseň „O šaškovi“
-karnevalová „Opičí dráha“
-pracovní list na zrakové vnímání

!!!Důležité termíny!!!
    V úterý 22.2. proběhne hromadné focení celé třídy i focení předškoláků na tablo.
    Ve čtvrtek 24.2. masopustní karneval v naší třídě, přijďte v maskách! 😺

    ♥ V pátek 25.2. k nám přijede divadlo a zahraje pohádku „O skřítcích usínáčcích“.

Co se u nás děje v únoru😊

17.2.2022

 • Týdenní téma „Jak chodí čas“… vyrobili jsme si velké hodiny z pastelek i papírové hodinky. Také jsme procvičovali grafomotoriku prostřednictvím „kukačkových“ hodin. ⌚️

11.2.2022

 • Týdenní téma „Poznávání všemi smysly“ 
  Společnými silami jsme si upekli perníkové muffiny s čokoládou. Odměřili jsme potřebné suroviny, sypali jsme mouku a cukr, rozklepli jsme vajíčko a přidali jsme mléko spolu s dalšími ingrediencemi. Potom jsme míchali, míchali a zase míchali…museli jsme se v míchání prostřídat, protože vytvořit vláčné těsto na muffinky není jen tak. Stálo to ovšem za to… ach ta vůně! Linula se celou naší mateřskou školou, všichni jsme si pochutnali a dobrotu smlsli celou na posezení.

9.2.2022

 • Týdenní téma „Poznávání všemi smysly“… v hlavní roli pohádka O Perníkové chaloupce. Ve třídě jsme si prohlédli ručně vyrobené stínové divadlo, byl to velký zážitek. Dokonce jsme si vyzkoušeli sami vytvářet stíny pomocí světla a vystřižených obrázků. 

8.2.2022

 • Přijelo k nám Divadlo Honza Krejčík. Tancovalo se, zpívalo se, byla velká legrace!

4.2.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám zevnitř“… povídali jsme si o výživové pyramidě, co je zdravé a nezdravé pro naše tělo. 🥦🥑🍌🍓

2.2.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám zevnitř“… aneb velká zábava při pokusech. Například při prokázání toho, že vzduch je všude kolem nás. Foukání do peříčka, vodní bubliny, kdo odfoukne nejdál kuličku a mnoho dalšího. Také jsme sledovali rozdíl dýchání po fyzické zátěži (tělesné chvilce) nebo když jsme v klidu. Nakonec jsme si vyrobili plíci z igelitového pytlíku. 

LEDEN 2022

Integrovaný blok: „Jaké máme tradice a zvyky“
Podtéma: „Poznávám tradice a zvyky“
Tématické celky:    3.1. – 7.1. Když zima čaruje, počasí v zimě
                                 10.1. – 14.1. Pohádkový týden
                                 17.1. – 21.1. Ptáčci v zimě
                             
                                 24.1. – 28.1. Jak vypadám zvenku

Co se u nás děje v lednu😊

25.1.2022

 • Týdenní téma „Jak vypadám z venku“ nás doslova pohltilo.
  Obkreslili jsme kamaráda na velký formát papíru a dokreslovali jsme, co mu chybělo (oči, nos, ústa, vlasy, oblečení, atd.). 
  Zopakovali jsme si části těla i naše základní smysly.🙂

 

21.1.2022

 • Vyrobili jsme si krásná zrcátka z alobalu a pojmenovali jsme,
  co v nich dokážeme spatřit- oči, nos, čelo, ústa, vlasy. 👀👃👄👩‍🦳

21.1.2022

 • Ptáčci v zimě – to je téma, které nás baví!
  Víme, jak je potřeba ptáčkům v zimě pomáhat, hodně jsme si o tom povídali.  Vyrobili jsme si také krásné a velké obrazy🙂👍.

11. 1. 2022

 • Přednáška pro naše předškoláky na téma „Ptačí svět“. 🐦🦉🦅

21. 12. 2021

 • Úterý je čas jako stvořený pro pečení vánočních tatrankových kuliček.
  Všichni jsme strouhali, kouleli a nakonec i jedli. 🍬
  Mňam! To byla dobrota! ☺

   

20. 12. 2021

 • Mezi naše nejoblíbenější písně z vánoční besídky patří tyto tři:

 

 

 • Povídali jsme si v komunitním kruhu o vánočních zvycích a tradicích.
  Najednou zazvonil zvoneček. Hned jsme zpozornili, protože jsme ráno zaslechli, že by měl přijít Ježíšek. Paní učitelka nakoukla do třídy ke stromečku, jestli je pravdou, že přišel Ježíšek i ke Koťátkům. A bylo tomu opravdu tak!
  Ježíšek nám přinesl kupu dárečků. Měli jsme všichni obrovskou radost.
  Hned jsme dárečky rozbalili a pohráli jsme si s nimi. 

 

17. 12. 2021

 • Zdobíme si vánočně i naší zahradu. Sice bylo chladno, ale nám to nevadilo. Těšili jsme se na ozdobený strom, ten jsme ale na zahradě nenašli, tak jsme ozdobili keř u schodiště. Všem rodičům se moc líbil.

16. 12. 2021

 • Veselé Vánoce přejeme všem! Ať jsou klidné a šťastné, plné lásky a pohody. Těšíme se, až si o nich v lednu popovídáme.
 • Koťátka v Naivním divadle na představení „O Červené Karkulce“. 
  Již dlouho jsme nebyli v Naivním divadle a proto jsme se hodně těšili. Jeli jsme autobusem a po cestě jsme si zpívali. Před příchodem do divadla jsme si připomněli pravidla chování při představení. Pohádka O Karkulce byla veselá, hodně jsme se nasmáli a pak jsme si ve školce o pohádce ještě povídali a paní učitelka nám ukazovala obrázky z knížky O Červené Karkulce.
 • Zdobíme vánoční stromeček
  Tak už jsme se dočkali, Vánoce se blíží a Ježíšek nám přinesl do třídy stromeček. Společně jsme ho ozdobili a slavnostně rozsvítili.
  Nakonec jsme si zazpívali koledy a stromeček jsme si pak ještě nakreslili.
 • Přijelo k nám Divadlo Krejčík Honza

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV