MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Zapojení MŠ do projektů ESF


Projekt „S kamarády za poznáním“

 

Projekt „Objevujeme svět kolem nás“

 

Projekt „Korálky poznání“

 

 

Projekt „Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání“

 

 


Projekt „Co si zkusím, tomu porozumím“

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV