MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Zájmové kroužky ve školním roce 2022/2023

17. srpna 2022

Vážení rodiče,
 od 1.září 2022 se mění forma zájmových kroužků, které byly vedeny jako nadstandartní aktivity za úplatu. Tyto aktivity se stávají součástí výchovně vzdělávací práce a budou zařazovány  flexibilně do běžného režimu a programu dne v mateřské škole.  V rámci pohybové pregramotnosti dětí, která je v současné době považována všeobecně  za velmi nedostatečnou  zůstáváme nadále v projektu Česko se hýbe a Děti na startu. Všechny děti z naší mateřské školy budu zapojeni do  aktivního cvičení v tělocvičně ZŠ Aloisina výšina, které bude probíhat 1x týdně.  Bude posilována motorika dětí pravidelným pohybem venku a delšími vycházkami do krásného okolí naší školy. Děti se nadále budou zapojovat do aktivit pro rodiče i  veřejnost ( vystoupení pro seniory, Festival čtenářství, akce před libereckou radnicí……)  pohybová a taneční vystoupení budou  pod vedením naší paní učitelky Martiny Lank součástí těchto akcí. 
Součástí akcí pro rodiče i veřejnost budou i dovednosti dětí v tvořivé dramatice pod vedením paní učitelky Evy Špetlíkové a aktivity hudebního kroužku, který povedou paní učitelky Madla Zemanová a Irena Kunová.
Pro rozvoj jemné motoriky a tvořivosti budou děti mít možnost pracovat v keramické dílně, tyto aktivity si povedou flexibilně třídní učitelky . Ve třídě Hvězdičky bude práce s keramickou hlínou součástí arteterapie dětí pod vedením asistentky pedagoga Lenky Kolich Taranové.

Podrobné informace o organizaci školního roku 2022/2023  se dozvíte na členské schůzce Spolku rodičů a přátel školy, která proběhne ve středu 7. září 2022 od 17:00 hodin ve třídě Sluníčka.

Těším se s vámi na viděnou v novém školním roce,

Vladimíra Jurigová

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV