MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Program spolupráce s rodiči aneb „Co se ve školce učím“

9. května 2022

Milí rodiče,
v tomto příspěvku se zaměřuji na navazování a udržování pozitivních vztahů mezi učiteli a rodiči, zkrátka na spolupráci učitelky a rodičů ve vzdělávacím procesu a v podpoře sociálních a emočních dovedností u dětí.
Rodina je prvním nejdůležitějším prostředím pro sociální a emoční vývoj dítěte. Kladné  emoční vztahy v rodině, kde je dítě oceňováno a rodiče se těší z jeho výsledků a pomáhají řešit jeho starosti, přispívají k pozitivnímu vývoji dítěte. Navíc jsou dobré emoční vztahy v rodině klíčové pro úspěšnou výchovu a vzdělávání dítěte v mateřské škole.
Při nástupu dítěte do mateřské školy učitelka vstupuje do dlouhodobého vztahu s jeho rodiči a má možnost přispět k budování kladných emočních vztahů mezi rodiči a dětmi a proto je budování spolupráce s rodiči významnou součástí metod podpory sociálních a emočních dovedností dětí v předškolním věku..
Zapojení rodičů do výchovně vzdělávacího procesu a budování spolupráce s rodiči je důležité pro stanovení individuálních cílů ve vzdělávání a naplnění individuálních potřeb každého dítěte.

K profesionalitě učitele mateřské školy patří sociální dovednosti a schopnost navázat s rodiči efektivní spolupráci. Charakteristickým znakem těchto dovedností je partnerská komunikace, založená na respektu k dítěti a jeho rodině příznivě ovlivňuje klima třídy a celé školy a současně podporuje u dětí pozitivní přijímání sama sebe.

Spolupráce s rodiči v plnění domácí stimulační péče o své dítě  “ Dívej, co už umím“.

 • Týká se zejména předškoláků, kteří vždy na konci týdne ve školce dostávají tzv. domácí úkol, na kterém by měly spolupracovat se svým rodičem.
 • Úkoly jsou různé, obsahují zejména popis činností a aktivit, které děti s rodiči o víkendu prožili – Hafíkův sešit. ( dítě si bere v pátek domů sešit a maňáska pejska Hafíka, který je v rodině na návštěvě a účastní se všech aktivit s rodinou. Rodič víkend s Hafíkem  a dítětem zapisuje do sešitu, který dítě přinese v pondělí do MŠ. V komunitním kruhu pak děti návštěvu Hafíka u kamaráda společně sdílí – četbou víkendového příběhu a rozhovor s hostitelským dítětem😊
 • Další formou domácí stimulační péče jsou úkoly spojené s rozvojem komunikace a porozumění ( obrázek, který se doma dítě naučí popsat, včetně detailů a do MŠ ho přinese až když tento úkol naprosto zvládne. Zpětná vazba je opět sdílení s ostatními.
 • Dáváme i úkoly vybrané pro vzdělávací oblasti a to podle toho, kde má dítě rezervy, na kterých jsme se shodli s rodiči při konzultaci.
 • Sešit na logopedii – sdílení pokroků dítěte a postup při nápravě řeči. Bývá i interakce s klinickým logopedem, pokud k němu dítě dochází.

Spolupráce s rodiči formou  konzultací s učitelkou

Na konzultacích také domlouváme společné postupy.

 • situace, ve kterých potřebujeme při vedení dítěte postupovat stejným způsobem, dohodneme se, jak je budeme řešit.
 • popisujeme konkrétní situace a nabízíme společné hledání řešení s rodičem.
 • pracujeme s celou rodinou, konzultujeme různé způsoby řešení a hledáme to nejlepší.
 • konzultace s rodiči je prostor pro vyjasnění našich vzdělávacích strategií (v rozhovoru s rodiči se otevře možnost, jak konkrétními příklady ukázat, v čem vnímáme důležitost spontánní hry a tedy včasného ranního příchodu, proč denně sestavujeme komunikační kruhy, co je jejich náplní, jaké aktivity patří ke kterému centru a podobně
 • individuální konzultace konzultace nad portfoliem dítěte pro mě mají velký význam, protože během nich mohou rodiče s paní učitelkou probrat, jak si děti ve školce vedou, jaké pokroky v té které oblasti dítě udělalo, naopak, kde jsou rezervy. ( silné a slabé stránky dítěte, vývoj dítěte)
 • při konzultacích je společný prostor pro výměnu informací s rodičem, které jdou více do hloubky, máme na sebe čas.

Konzultace speciálního pedagoga s rodiči za přítomnosti dítěte.

 • konzultace má podobu triády (učitel – rodič – dítě)
 • dítě je zapojeno do konzultace a má aktivní úlohu.
 • přímá a vzájemná komunikace učitele, rodiče a dítěte je nejefektivnější formou spolupráce, rodič vidí a vnímá jak dítě s učitelkou spolupracuje, jak reaguje, jaké má úspěchy, nebo naopak, co mu právě nejde a na čem je třeba pracovat.
 • rodič přesně vidí, jak má doma s dítětem úkol procvičovat, ke kterému cíli v interakci s dítětem směřuje jak učitelka, tak rodič. Touto vizuální ukázkou a následnou spoluprací rodiče s dítětem v domácím prostředí se posiluje postavení dítěte v procesu vzdělávání.
 • vstřícnost a ochota ke vzájemné komunikaci a podpoře v pomoci dítěti posiluje jeho sebedůvěru a motivaci k dalším úspěchům..

 

Vladimíra Jurigová

 

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV