MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Informace k odkladu povinné školní docházky ( OŠD)

15. ledna 2024

Vážení rodiče,

v případě, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky u svého dítěte, věnujte pozornost této aktuální  informaci.

O odkladu povinné školní docházky dítěte (dále jen OŠD) rozhoduje ředitel školy, na kterou své děti zapíšete. Ředitel školy rozhoduje o OŠD podle § 37 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na základě písemné žádosti rodičů

(doručené nejpozději do 31.5.) 

Podle školského zákona je k vydání rozhodnutí o odkladu školní docházky potřeba předložit řediteli základní školy doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická  poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a zároveň posouzení odborného dětského lékaře nebo klinického psychologa. 

Postup:

  • Vyplnění žádosti o vyšetření školní zralosti dítěte, které se vzdělává v běžné třídě ( formulář k vyšetření v PPP je k dispozici ke stažení na webu poradny, nebo v odkazu níže).
  • Sjednání termínu k vyšetření se sociální pracovnicí v PPP.
  • Předání informace třídní učitelce, která vypracuje předškolní dotazník a odešle jej do PPP.
  • Zajištění vyšetření dítěte u pediatra či zajištění psychologického vyšetření u klinického psychologa.
  • Všechny dokumenty o posouzení školní zralosti dítěte předáte při zápisu do Základní školy řediteli, spolu s vaší žádostí o OŠD ( odklad školní docházky o 1 rok).
  • Vyčkáte na rozhodnutí ředitele ZŠ a po té budete  informovat třídní učitelky
  • V případě rozhodnutí o OŠD předáte kopii rozhodnutí  ředitelce MŠ.

Většina předškolních vyšetření bude probíhat v jarních měsících v dubnu a květnu. Předškolní vyšetření v poradně je zaměřeno na posouzení duševní vyspělosti dítěte, dále na metodickou pomoc dětem, které potřebují speciální péči v rozvoji předškolních dovedností, případně program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyplněnou žádost o vyšetření do Pedagogicko psychologické poradny můžete doručit elektronicky, poštou nebo osobně, pamatujte ale na dlouhé objednací lhůty a objednejte se s velkým předstihem!!! 

  • Děti, které se vzdělávají ve třídě §16 odstavec 9, se speciálními vzdělávacími potřebami Hvězdičky, nebo jsou v integraci na běžných třídách a mají vystavené doporučení z SPC ( Speciální pedagogické centrum logopedické a surdopedické) budou na základě konzultace s rodiči o OŠD šetřeny přímo v MŠ, na základě podepsané žádosti zákonného zástupce a o výsledku šetření budou informování v den vyšetření jejich dítěte v MŠ. Děti, které mají vystavené doporučení ke speciálnímu vzdělávání SPC pro TP a PAS  nebo PPP budou šetřeny přímo v SPC a PPP , po rezervaci termínu zákonným zástupcem v SPC či PPP.

Žádost zákonného zástupce o vyšetření školní zralosti dítěte z běžné třídy  v PPP Liberec  z důvodu  žádosti o OŠD naleznete ke stažení v odkazu níže.

Vladimíra Jurigová

zadost-skolni-zralost-74

Kontakt na PPP:

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
Kontaktní údaje: Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01
Tel.: +420 482 710 517
E-mail: info@pppliberec.cz

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV