Individuální vzdělávání

Metodické doporučení k individuálnímu vzdělávání