MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Distanční výuka


Vážení rodiče,
škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je
v důsledku krizových, nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS, plošným opatřením MZd, nebo z důvodu nařízení karantény) znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí z jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

V souvislosti s uzavřením MŠ bude předškolní vzdělávání od 1. 3. 2021 probíhat formou distanční výuky:

– OFFLINE
na základě týdenních tématických bloků, vyvěšených na školním webu
– ONLINE prostřednictvím vysílání „Školička live“, podle harmonogramu a nabídky aktivit jednotlivých tříd a učitelek.

Odkaz na našem webu najdete v levém sloupečku:
– Úřední deska – Distanční výuka – vaše třída

Distanční výuka může probíhat i kombinovanou formou, vzdělávání si organizují třídní učitelky.

Pro PŘEDŠKOLÁKY je vzdělávání povinné, vaše zpětné vazby učitelky archivují v Portfoliu dítěte.

Ve třídě Hvězdičky pro děti s SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) je vzdělávací nabídka postavena na individuálních potřebách každého dítěte. Do distanční výuky jsou proto zapojeny všechny děti ze třídy, neboť se s nimi pracuje z velké části individuálně, podle doporučení ŠPZ (školského poradenského zařízení) a plánu individuálního rozvoje dítěte, včetně logopedie. V této třídě probíhá převážná část výuky online.

Budu ráda za vaši zpětnou vazbu a přeji vám vše dobré a hodně trpělivosti a zdraví v době covidové.

Vladimíra Jurigová, MBA
ředitelka MŠ Korálek

na týden 2. – 8. listopadu 2020Krásy podzimní přírody
na týden 9. – 15. listopadu 2020
Veselý podzim

na týden 16. – 22. listopadu 2020
Jak chodí čas

na týden 30. listopadu – 6. prosince 2020
Čertí školka

na týden 7. – 13. prosince 2020
Zima a vánoce

na týden 14. – 20. prosince 2020
Těšíme se na vánoce

na týden 8. – 14. února 2021
Sněhuláček panáček

na týden 22. – 28. února 2021
Lidské tělo

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV