MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

7. září 2022 schůzka rodičů

19. srpna 2022

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás pozvat na členskou schůzi Spolku rodičů a přátel školy MATEŘÍDOUŠKA při MŠ KORÁLEK,
která proběhne ve středu 7. září 2022 od 17,00 hodin ve třídě SLUNÍČKA

PROGRAM:

INFORMACE SPOLKU rodičů a přátel školy MATEŘÍDOUŠKA
Seznámení s hospodařením s příspěvky ve školním roce 2021/2022
Seznámení se členy výboru sdružení
Návrh schválení zpoplatněného programu TWIGSEE (přesné informace podá hospodářka MŠ)

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY:
Školní vzdělávací program 2022/2023
Organizace školního 2022/2023
Personální obsazení školy
Vnitřní řád školní jídelny + rozpis plateb za školné a stravné
Školní řád
Vnitřní řád školy
Harmonogram školního roku

Žádáme rodiče, aby si udělali čas a jednání SRPŠ a třídních schůzek se v zájmu vlastní informovanosti zúčastnili.

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV