MŠ Korálek
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ
FAKULTNÍ ŠKOLA Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci
Praktická škola pro studenty JERGYM a SOŠP

Kroužky v červnu

1. června 2022

V měsíci červnu už platby za vámi přihlášené kroužky neúčtujeme.
Během tohoto měsíce budou nahrazeny lekce, které se v průběhu roku neuskutečnily.

Rozpis s daty náhradních termínů vám vyvěsí paní učitelky na třídní nástěnky, jakmile je naplánují.

Pokud si v tomto měsíci nesnížíte trvalý příkaz, bude vám přeplatek vrácen, společně s vyúčtováním za školní rok na začátku září.

 

MŠ Korálek Liberec, příspěvková organizace
IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV