Účast školy v projektech ESF


Projekt "Korálky poznání"

projektkoralkypoznani

Projekt "Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání"

projekty2

Projekt "Co si zkusím, tomu porozumím"

projekt-sablony222