Projekty podporované EU

I. PROJEKT - DOBRÝ ZAČÁTEK

Rozvoj sociálně - emočního vývoje dětí, který je základem pro budoucí rozvoj v odpovědného člověka.
- prevence agresivity
- konfliktního jednání
- pozitivní vztah k učení
- odpovědnost a samostatnost

Partnerem projektu je SCHOLA EMPIRICA

II. PROJEKT - PODPORA GRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Zaměření na rozvoj čtenářské gramotnosti.
- porozumění textu
- vytváření vlastních představ
- hledání souvislostí
- předvídání, usuzování, sledování, porozumění
- komunikace

Partnerem projektu je UNIVERSITA KARLOVA A TUL Ped.Fakulta.

III. PROJEKT - OP VVV 2

Operační program - výzkum, vývoj, vzdělávání.
Osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání.


Výstupy z projektů, používané v práci s dětmi jsou součástí ŠVP.

- Zdravá abeceda
- Cesta k sobě
- Dobrý začátek
- Začít spolu

Cílem je připravit dítě na další životní etapu všestranně rozvinuté, tvořivé, samostatné, zdravě sebevědomé, zvídavé a odpovědné za své chování se širokou slovní zásobou, které si bude vážit svého zdraví a životního prostředí.


20. 09. 2019 - 12:32 - Hana Zahradníková
Přiložené soubory:jídelníček 23.9. – 29.9....
17. 09. 2019 - 13:11 - MŠ Korálek Liberec
Prosíme sledujte průběžně.Seznam kulturních akcí bude...
17. 09. 2019 - 13:02 - Hana Zahradníková
Třída Koťátek:27.11.2019 karneval na téma zvířátka v...
13. 09. 2019 - 14:19 - MŠ Korálek Liberec
Program Come and Play podle metodiky...

Broučci - duben, květen
28. 06. 2019 - 08:08
Sluníčka pečou mazanec
06. 05. 2019 - 10:29