Představujeme se Vám

Název organizace: MŠ Korálek Liberec
Právní forma:
příspěvková organizace

IČO: 72742186
Adresa: Aloisina výšina 645/55, 460 15 Liberec XV

Kontakty:
telefon - pevná linka 482 311 604; 482 751 158
ředitelka MŠ - 604 124 272
omluvenky dětí – 734 397 335

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
internetové stránky: www.mskoralek.cz
Ředitelka školy: Vladimíra Jurigová
Název ŠVP: Zdravá abeceda
MŠ je členem Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP


Tým pedagogů:
jurigova Vlaďka Jurigová
- ředitelka MŠ Korálek od roku 1990
- pedagog ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – Hvězdičky

odborná pedagogická způsobilost:
- SPgŠ Liberec, KPÚ a KÚNZ Ústí nad Labem – kvalifikace logopedického asistenta pro rezort školství a zdravotnictví

Metodika na podporu rozvoje MŠ a kvality předškolního vzdělávání
Trénink drogové prevence pro pedagogy MŠ a 1. tříd ZŠ, kurz primární drogové prevence
- Výchovně-vzdělávací intervence pro děti s poruchou autistického spektra
Kurzy logopedické prevence
- Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje – managment
- Funkční studium  vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
- Mentor v oblasti  pedagogické  praxe  studentů  Gymnázia a SOŠP  Liberec
a studentů TUL z katedry pedagogiky
a psychologie
- Členka Českého výboru světové organizace pro předškolní výchovu OMEP (Organisation mondiale l´éducation préscolaire)
- Ukončené studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku


certifikáty a odborné stáže:
- Certificate of Completion Kineziologie One Brain (certifikovaný facilitátor)
-  Respektovat a být respektován
-Certifikovaný lektor metodiky Zdravá abeceda
- Profesní kompetence pracovníků MŠ a ZŠ v oblasti zdravé výživy dětí
- Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání v ČR
- Odborná stáž  St. Gallen Schweiz
Odborná stáž London, Velká Británie

Eva Havlíková
- speciální pedagog ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – Hvězdičky

- na škole od roku 1996 
- koordinátor společného vzdělávání - inkluze


odborná a pedagogická způsobilost:
- Gymnázium Liberec
- SPgŠ Nástavbové studium Litoměřice
- Speciální pedagogika pro MŠ, UK Praha
- Mentor v oblasti praxe studentů TUL
z katedry pedagogiky a psychologie
a z katedry sociálních studií a speciální pedagogiky


specializace:

- výchovně-vzdělávací intervence pro děti s poruchou autistického spektra
- kurzy logopedické prevence
- výtvarná výchova
- ekologická výchova

certifikáty:
- Meridiánové harmonizační cvičení

- Zdravá abeceda
- Respektovat a být respektován

Hana Hana Fišerová
- pedagog ve třídě Sluníčka
- na škole od roku 1989

odborná a pedagogická způsobilost:
- SPgŠ Litoměřice

specializace:
- výtvarná a pohybová výchova
- ekologická výchova

certifikáty:
- Meridiánové harmonizační cvičení

- Zdravá abeceda
- Respektovat a být respektován
- IT Smart Technologies

Věra Holcová
- pedagog ve třídě Koťata
- na škole od roku 2000

odborná a pedagogická způsobilost:
- SPgŠ Praha
- instruktor praktického vyučování studentů JERGYM a SOŠP
- Ukončené studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku

specializace:
- hudební a výtvarná výchova
- výuka hry na flétnu, ekologická výchova

certifikáty:
- Meridiánové harmonizační cvičení
- Zdravá abeceda
- Respektovat a být respektován

Madla Marie Zemanová - Keberlová
- pedagog ve třídě Sluníčka

- na škole od září 2019

odborná a pedagogická způsobilost:
- Střední pedagogická škola Liberec
- Instruktor praktického vyučování
   studentů JERGYM a SOŠPg
- Mentoring začínajících pedagogů

specializace:
- hudební výchova
- dramatická výchova
- enviromentální výchova
- Zdravá 5 -podpora ke správné výživě
  dětí a mládeže


certifikáty:
- Zdravá abeceda

- IT Smart Technologies

  Maruska
Marie Veselá
- pedagog ve třídě Broučci

- na škole od 1.9.2018

odborná a pedagogická způsobilost:
- Střední odborná pedagogická škola Mája,
  Mladá Boleslav

specializace:
- výtvarná výchova

- ekologická výchova

současné studium:
- Speciální pedagog TUL Liberec

certifikáty a odborné stáže:
- Zdravá abeceda

- Specifika práce pedagoga s dvouletými
  dětmi v MŠ
- Angličtina od začátku - JAK začít?
- Hudební improvizace ve výuce klávesových
  nástrojů
- eTwining -realizace projektů ke spolupráci
  škol
- Formativní hodnocení
- Začít spolu


Martina Martina Zimmel
- pedagog ve třídě Broučci
  (po dobu MD Míši Sawické)
- na škole od 1.9.2018

odborná a pedagogická způsobilost:
- Gymnázium a střední pedagogická škola,
  Liberec


specializace:
-  pohybová výchova, tanec

certifikáty:
- Zdravá abeceda
-
Zdravá 5 - podpora výchovy ke správné
  výživě dětí a mládeže
- Specifika práce pedagoga s dvouletými
  dětmi v MŠ
- Konceptuální učení - příprava dětí se
  speciálními vzdělávacími potřebami
  na vstup do školy
- Respektovat a být respektován
- seminář Kouzelná věda
- seminář Papírové hrátky

 terkanicova Tereza Mervová
- pedagog ve třídě Koťata
 (po dobu MD Zuzky Malé)

- na škole od září 2017

odborná a pedagogická způsobilost:
- Střední odborná pedagogická škola Mája Mladá Boleslav
-Střední odborná škola, gymnázium
a pedagogické lyceum na Bojišti

specializace:
- výtvarná výchova


certifikáty:
-
individualizace předškolního vzdělávání
- Začít spolu

Hanka-Vedralova Hana Vedralová
- pedagog angličtiny kroužku Come and Play

- na škole od roku 2016

odborná a pedagogická způsobilost:
- Masarykova univerzita - učitelství

specializace:
- učitelka angličtiny

- členka Oxford teacher's Club

certifikáty:
- Certifikát pro učitele angličtiny TESOL (Oxford Seminars)
- Zahraniční pedagogická zkušenost (Czech and Slovak School of Sydney, Comenium Philadelphia, Trail Blazers Camp)

  Zuzana Malá
- mateřská dovolená

Bc. Jitka Kovářová
-
mateřská dovolená
Monika Smetanová
- mateřská dovolená

17. 01. 2020 - 13:15 - MŠ Korálek Liberec
Termín uzavření MŠ v době vánočních...
17. 01. 2020 - 13:05 - Hana Zahradníková
Přiložené soubory:jídelníček 20.1. – 26.1....
14. 01. 2020 - 13:32 - Hana Zahradníková
Potvrzení o platbě školného za rok 2019 pro daňové...
12. 01. 2020 - 19:27 - MŠ Korálek Liberec
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MŠod září 2019 je provozní doba MŠ...

Hvězdičky v lednu
17. 01. 2020 - 12:06
Prosinec v koťátkách
14. 01. 2020 - 11:11
Advent ve Sluníčkách
12. 01. 2020 - 18:52